facebook tweeter youtube

 
Marek Sawicki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Doktor nauk rolniczych, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W przeszłości związany ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL. W l. 1983-1986 asystent w WSRP w Siedlcach, w l 1988-1990 pracował jako nauczyciel w szkole rolniczej. Przez rok pełnił funkcję inspektora w cukrowni. Radny (1990-1994) i wójt (1990-1996) gminy Repki. W l. 1996-1997 wiceminister i pełnomocnik rządu ds. telekomunikacji na wsi (w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza). Minister Rolnictwa w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz (2007-2011 oraz 2014-2015). W przeszłości związany ze związkiem zawodowym „Centrum Narodowe Młodych Rolników” oraz Fundacją Rozwoju (2002-2004). Od 1984 r. członek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Poseł od 1993 r. (II-VIII kad.), zasiadał m.in. w komisjach: edukacji, nauki i postępu technicznego; samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; kultury i środków przekazu; gospodarki; infrastruktury, ds. Unii Europejskiej oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Obecnie jest wiceprzewodniczącym komisji spraw zagranicznych.
Edukacja
Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Wydział Rolniczy; specjalność: Rolnictwo, rok ukończenia: 1983
Akademia Podlaska w Siedlcach, ; specjalność: Agronomia, rok ukończenia: 2006
Polska Akademia Nauk w Warszawie, ; specjalność: Wspólnotowe Prawo Rolne, rok ukończenia: 1997

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Poselski Zespół ds. Nowego Zielonego Ładu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Antysmogowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, członek, wiceprzewodniczący» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Portal gazeta.pl

02.02.2018 – 03.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, członek, wiceprzewodniczący» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis gazetawroclawska.pl


Portal gazeta.pl

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Polaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 09.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1385), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Rolnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Narodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rodziny i Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2016 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.03.2016 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2016 – 12.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, Zarząd» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Spraw Zagranicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 02.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek, wiceprzewodniczący» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis gazetawroclawska.pl

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce (18), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 11892» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Siedlce (18), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 11892 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.09.2014 – 16.11.2015Ministerstwo Rolnictwa (rząd Ewy Kopacz), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

17.03.2014 – 22.09.2014Ministerstwo Rolnictwa (drugi rząd Donalda Tuska), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Serwis polskieradio.pl

20.02.2014 – 17.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 17.03.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2013 – 21.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1640), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2013 – 17.03.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Dobrych Zmian - DobreZmiany.org, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.04.2013 – 13.09.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 19.04.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 17.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania propozycji zmian do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 27.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2012 – 17.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania realizacji programu upraw roślin motylkowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 17.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 17.03.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 22.03.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 13.09.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2012Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Polskiego Stronnictwa Ludowego

18.11.2011 – 26.07.2012Ministerstwo Rolnictwa (drugi rząd Donalda Tuska), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 23901» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (5), liczba głosów: 23901 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2008 – 2012Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

16.11.2007 – 18.11.2011Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pierwszy rząd Donalda Tuska), minister, Warszawa» źródło

Źródła

Ludzie Wprost


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 10995» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 1423) oraz o zmianie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 1584), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 10995 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.12.2006 – 24.01.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1112), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2006 – 21.09.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (druk nr 888), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.08.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw gospodarki wodnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (druk nr 582), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2006 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych (druk nr 583), o biopaliwach, paliwach odnawialnych i zasadach ich promocji (druk nr 584), o organizacji rynku biopaliw ciekłych (druk nr 585), o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk nr 738), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.05.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Śledcza do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw ochrony konkurencji i konsumentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw ochrony konkurencji i konsumentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.12.2005 – 17.02.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druki nr 127 i 127-A), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 6527» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2005 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk nr 4173), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2005 – 16.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o klastrach przedsiębiorstw rodzinnych (druk nr 3658), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (10), liczba głosów: 6527 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.10.2004 – 19.05.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 3174) - Przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk nr 3175), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2004 – 02.12.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3207), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.08.2004 – 14.12.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druk nr 3135), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.06.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej (druk nr 2668), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2004kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Warszawa (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (13) (niewybrany)» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

13.05.2004 – 25.05.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2866), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.04.2004 – 20.10.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 2786), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.2003 – 16.12.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych (druk nr 2221), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.10.2003 – 11.12.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (druk nr 2039), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2003 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała do spraw monitorowania pozyskiwania oraz wykorzystania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.07.2003 – 17.09.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (druk nr 1642), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2003 – 09.07.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1705), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2003 – 12.08.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2003 – 27.05.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (druk nr 1415) oraz (od dn. 27-11-2003 r.) komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 2162), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.02.2003 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2003 – 03.07.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 1281), senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 1557 od 9.05.2003), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2002 – 14.02.2003Sejm RP IV kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2002 – 09.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (druk nr 810), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.08.2002 – 14.06.2004Fundacja Rozwoju, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

23.07.2002 – 29.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rządowego projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej (druk nr 588) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2002 – 16.07.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawy o odpadach (druki nr 468 i 579), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.04.2002 – 09.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2002 – 09.06.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca", wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Gospodarki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 08.11.2001Sejm RP IV kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (6), liczba głosów: 6543» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2001 – brak informacji Sejm RP III kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (6), liczba głosów: 6543 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.03.2000 – 26.05.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o żegludze śródlądowej (druk nr 1696), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2000 – brak informacji Polskie Stronnictwo Ludowe, sekretarz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2000 – brak informacji Polskie Stronnictwo Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

22.09.1999 – 26.05.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.1999 – 16.03.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (druk nr 1118), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.1999 – 15.12.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: - komisyjnego o ochronie konsumentów (druk nr 942); - rządowego o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz o zmianie ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks wykroczeń (druk nr 945), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1998 – 16.02.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu ustawy o ochronie konsumentów, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.1998 – 05.03.1999Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ustroju oraz samorządu miasta stołecznego Warszawy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.05.1998 – 16.02.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w zakresie: Rolnictwo, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.1998 – 16.02.1999Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej oraz do rozpatrzenia innych projektów ustaw związanych z wdrażaniem reformy administracji publicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.1998 – 26.05.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.1998 – 19.05.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy - Prawo o języku polskim (druk nr 10); (od 10.09.1998 r.) rządowego projektu ustawy o języku polskim (druk nr 561), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1998 – 2001Sejmik Województwa Mazowieckiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
lista wyborcza: Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR (4), liczba głosów: 11899» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR (4), liczba głosów: 11899 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

od 19.11.1997Sejm RP III kadencji, Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 26.05.2000Sejm RP III kadencji, Komisja Transportu i Łączności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997 – 2001Sejm RP III kadencji, Polska Grupa Unii Międzyparlamentarnej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 1997Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1997 – 2000Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

23.08.1996 – 01.12.1995Sejm RP II kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz projektu ustawy o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez państwo ze środków publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1996 – 1997Ministerstwo Łączności (rząd Włodzimierza Cimoszewicza), pełnomocnik Rządu ds. Telekomunikacji na Wsi, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1996 – 1997Ministerstwo Łączności (rząd Włodzimierza Cimoszewicza), wiceminister, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1491), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. przekształceń, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania propozycji inicjatywy ustawodawczej w sprawie komunikacji miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o państwowym nadzorze weterynaryjnym (druk nr 884), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1339), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.07.1994 – 23.08.1996Sejm RP II kadencji, Komisja nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorządzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Działania Dużych Miast, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. rządowego projektu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 196), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i rządowego projektów ustaw o izbach rolniczych (druki nr 236, 374, 440), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.1994 – 31.03.1995Sejm RP II kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy o finansowaniu gmin (druki nr 1057, 1236), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk nr 1019), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.1994 – 21.04.1994Sejm RP II kadencji, Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1994 – brak informacji Związek Zawodowy "Centrum Narodowe Młodych Rolników", wiceprezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

17.11.1993 – 31.08.1996Sejm RP II kadencji, Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiębiorstwie Państwowym w Trakcie Przekształceń, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 23.08.1996Sejm RP II kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 18.03.1994Sejm RP II kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.09.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1994

1993 – 1996Sejm RP II kadencji, sekretarz Sejmu, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1993kandydat na posła
okręg: Siedlce, lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1991 – brak informacji Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1990 – 1994Rada Gminy Repki, radny, Repki» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1990kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1990 – 1996Urząd Gminy Repki, wójt» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1988 – 1990Zespół Szkół Rolniczych, nauczyciel, Sokołów Podlaski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1986 – 1987Cukrownia Sokołów Podlaski, inspektor, Sokołów Podlaski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1985Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1983 – 1986Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, asystent, Siedlce» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.