facebook tweeter youtube

 
Marek Sawicki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:370 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4,00 ha
Wartość:400 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: bez przychodu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 574,76 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29574,76 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:125 795,83 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1989 r.
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
metale kolorowe
Wartość:50 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:370 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: bez przychodu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 624,05 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 19624,05 PLN opodatkowana 0 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:71 794,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1989 r.
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
metale kolorowe
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:370 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: bez przychodu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:27 574,76 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 29574,76 PLN opodatkowana 0 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:125 795,83 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1989 r.
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
metale kolorowe
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:370 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: bez przychodu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota: 134X47,86 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 756,03 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 3396,03 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
metale kolorowe
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:
Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):280 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:5 000,00 PLN
Uwagi: Przychód zrównoważył poniesione koszty (przychód 5000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie w MRiRW
Kwota:59 464,04 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:115 064,46 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 360 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 3237,77 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
metale kolorowe
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt - mbank na zakup samochodu
Cała kwota:23 371,54 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):168 402,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość szacunkową
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:5 000,00 PLN
Uwagi: Przychód zrównoważył poniesione koszty (przychód 5000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia w MRiRW
Kwota:176 382,10 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:2 065,06 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:27 114,84 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
metale kolorowe
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:
Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):185 630,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:7 500,00 PLN
Uwagi: Przychód zrównoważył poniesione koszty (w tym roku przychód 5000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia w MRiRW
Kwota:144 090,90 PLN

Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia (dieta poselska)
Kwota:23 576,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:
Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):180 250 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:7 500,00 PLN
Uwagi: Przychód zrównoważył poniesione koszty (w tym roku przychód 5000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:19 042,68 PLN

Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia w MRiRW
Kwota:100 863,63 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:
Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):297 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:7 500,00 PLN
Uwagi: Przychód zrównoważył poniesione koszty

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia (uposażenie poselskie)
Kwota:30 449,40 PLN

Opis:
Dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:29 017,44 PLN

Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia w MRiRW
Kwota:180 219,61 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-03-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice
Zatrudnienie:
Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:7 500,00 PLN
Uwagi: Przychód zrównoważył poniesione koszty

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:148 845,02 PLN

Opis:
Dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:29 512,08 PLN

Opis:
dochód z tytułu przychodu z kapitału pieniężnego
Kwota:21 346 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice-Dwór
Zatrudnienie:
Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):53 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
3,90 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:7 500,00 PLN
Uwagi: Przychód i dochód zrównoważył poniesione koszty

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:196 026,00 PLN

Opis:
Dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście (dieta sejmowa)
Kwota:28 862,47

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2004
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka na cele inwestycyjne od osoby prywatnej
Cała kwota:150 000,00 PLN

Opis:
Spłata zakupionego samochodu
Cała kwota:9 500,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice-Dwór
Zatrudnienie:
Kancelaria Sejmu RP, Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4,25 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:15 000,00 PLN
Uwagi: Przychód i dochód zrównany z poniesionymi kosztami
4. Inne nieruchomości:
Wartość:59 637,50 PLN
Tytuł prawny:
Udział partypacyjny TBS MARKI SP. Z O.O.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:172 947,60 PLN

Opis:
Dochód z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota:1 462,20

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998

Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
MF-265
Rok produkcji:
1990

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka na cele inwestycyjne od osoby prywatnej
Cała kwota:150 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-03-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Wacław Sawicki
Data i miejsce urodzenia:
1958-04-08 Sawice-Dwór
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
ogólnorolne
Powierzchnia:
4,25 ha
Wartość:350 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy:
obora, garaż, piwnica, dwie stodoły
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Przychód:15 000,00 PLN
Uwagi: Przychód i dochód był zrównany z poniesionymi kosztami
4. Inne nieruchomości:
Wartość:59 637,50 PLN
Tytuł prawny:
Udział partypacyjny TBS MARKI SP. Z O.O.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP- dieta
Kwota:1 076,04 PLN

Opis:
MRiRW (styczeń-sierpień)
Kwota:116 162,72

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
4514
Rok produkcji:
1998

Rodzaj:
traktor
Marka:
URSUS
Model:
MF-265
Rok produkcji:
1990

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka od osoby prywatnej na cele inwestycyjne
Cała kwota:200 000,00 PLN

Opis:
Kredyt na zakup samochodu, Volkswagen Bank Polska S.A.
Cała kwota:30 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.