facebook tweeter youtube

 
Jarosław Sellin
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. 2016
Data wypełnienia: 23.12.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017

A.1. Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
Tak
  Nie

A.2. Jaki głos oddała Pani/ oddał Pan w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (33. posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 18)?
Za
  Przeciw
  Wstrzymanie od głosu
  Nie oddanie głosu

Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia:
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię
Jarosław
Drugie imię
Daniel
Nazwisko
Sellin
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
01-05-1963
Miejsce urodzenia
Gdynia
Miejscowość zamieszkania
Warszawa

A.2. Kandydatka/ kandydat na funkcję
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Wykształcenie
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.4. Dodatkowe informacje o wykształceniu (Np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Uniwersytet Gdański, historia, magister

A.5. Ostatnio wykonywany zawód
poseł na Sejm (zawodowy)

A.6. Okręg wyborczy
Okręg 26 - Gdynia

A.7. Komitet wyborczy (Sejm)
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

A.8. Numer na liście wyborczej
4

B. Dane kontaktowe

B.1. Dane kontaktowe
E-mail
jarek.sellin@gmail.com
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
jaroslaw.sellin@sejm.pl
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.sellin.pl

B.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Facebook
jest
Twitter
jest

B.3. Adres biura wyborczego
Adres
81-352 Gdynia, ul. Abrahama 10/6
Telefon
0-58-661-23-33
E-mail
jaroslaw.sellin@sejm.pl

C. Informacje biograficzne kandydatki/ kandydata

C.1. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
1988-89 - nauczyciel historii w liceum w Gdańsku 1989-93 - pracownik naukowy na Uniwersytecie Gdańskim - historia 1989 - pracownik Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 1990-91- szef działu politycznego tygodnika "Młoda Polska" 1991-93 - dziennikarz TVP, w tym szef "Panoramy" TV Gdańsk 1993-98 - szef "Informacji" i publicystyki TV Polsat 1998-99 - rzecznik rządu J.Buzka 1999-2005 - członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2005-07 - wiceminster kultury i dziedzictwa narodowego 2005- poseł na Sejm

C.2. Aktywność społeczna i polityczna
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych)
1989-90 - NSZZ "Solidarność" 1990-91 - Zjednoczenie Chrześcijańsko - Narodowe 1991-93 - Koalicja Republikańska; potem Partia Konserwatywna 1999- Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie 2010- Prawo i Sprawiedliwość

C.3. W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
Język rosyjski

C.4. Zainteresowania/ hobby
historia, sztuka, teologia, klasyczna literatura; muzyka klasyczna, jazz i klasyczny rock

D. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

D.1. Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Jestem posłem od 6 lat. Z dotychczasowych, niezwykle interesujących zajęć zawodowych uznaję, że praca w Sejmie jest jedną z najciekawszych. Mam też nieskromne poczucie, że praca ta wymaga profesjonalizmu, umiejętności uczestnictwa w debacie publicznej (debata ta jest istotą parlamentaryzmu) - dobrze się w tym odnajduję. Jestem od lat pasjonatem życia publicznego, a w parlamencie można być nie tylko jego obserwatorem, ale też współkreatorem.

D.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy     tak
Radny rady powiatu     tak
Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP   tak  
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

D.3. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
1. Aktywnie współtworzyć polską politykę zagraniczną 2. Walczyć o właściwe miejsce dla Polski w UE 3. Kształtować dobre sąsiedztwo Polski ze Wschodem 4. Przyczyniać się do naprawy struktur państwa 5. Budować instytucje kultury wzmacniające tożsamość narodową 6. Walczyć o poszerzenie wolności słowa i naprawienie sytuacji w mediach 7. Wspierać inicjatywy wzmacniające dobrobyt i siłę mieszkańców Pomorza

D.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
1. Wspieranie inwestycji infratsrukturalnych (np. Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej; transport promowy z Trójmiasta na Półwysep Helski) 2. Muzeum Westerplatte z prawdziwego zdarzenia 3. Muzeum wojsk Lądowej Obrony Wybrzeża 1939 r. w Kartuzach 4. Wspieranie wszelkich inicjatyw kaszubskich, społecznych i kulturalnych

D.5. Proszę wymienić 5 projektów ustaw złożonych do laski marszałkowskiej w VI kadencji Sejmu, które uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do uchwalenia w kolejnej kadencji?
1.
"Europejska" nowelizacja Konstytucji RP
2.
ustawa o miejscach pamięci narodowej przygotowana przez śp. Andrzeja Przewoźnika
3.
nowe prawo prasowe
4.
nowa ustawa o radiofonii, telewizji i telekomunikacji łącząca KRRiT z UKE
5.
nowe, prorodzinne prawo podatkowe

D.6. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
  Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

D.7. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.8. Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
polityka społeczna - były senator Antoni Szymański polityka historyczna - były minister Kazimierz Michał Ujazdowski polityka medialna - były szef KRRiT Witold Kołodziejski i szefowa UKE Anna Streżyńska

E. Ocena działań parlamentu poprzedniej kadencji

E.1. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
ustawa o emeryturach pomostowych

E.2. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
brak consensusu w sprawie zmian w Konstytucji odrzucenie ustawy obywatelskiej o ochronie życia brak sensownej reformy służby zdrowia

E.3. Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
(prosimy podać uzasadnienie)
Do historii przejdzie ustawa destruująca reformę emerytalną rozpoczętą w 1999 r. To była największa "antyreforma" obecnego rządu i parlamentu

F. Ustrój państwa i funkcjonowanie instytucji publicznych

F.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Cała Konstytucja. Ta z 1997 r. w wielu miejscach nie sprawdziła się i jest jedną z przyczyn słabości państwa.

F.3. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.4. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
  Prowadzenie programów edukacyjnych.
  Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
  Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

F.5. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Najważniejsze jest jednak różnorakie demonstrowanie woli politycznej rządu do ostrej i bezkompromisowej walki z korupcją. Na czele CBA muszą stanąć odważni państwowcy i mieć poczucie, że uderzenie nawet w najsilniejszych i najbardziej wpływowych ma osłonę rządu.

F.6. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.   tak  
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%. tak    

F.7. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują )
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.   tak  
Wprowadzenie głosowania przez internet.     tak
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).   tak  
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci). tak    
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).   tak  
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.   tak  
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.     tak

G. Główne obszary zainteresowań

G.1. Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
(prosimy wybrać wszystkie, które pasują)
  Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy
Sprawy europejskie
Polityka zagraniczna
  Polityka gospodarcza
  Budżet państwa i podatki
  Polityka społeczna i rynek pracy
  Edukacja
  Szkolnictwo wyższe
Kultura
  Ochrona zdrowia
  Rolnictwo
  Współpraca rozwojowa
  Polityka migracyjna
  Energetyka
  Infrastruktura
  Ochrona środowiska
  Prawa i wolności obywatelskie

H. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

H.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
I.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
II.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
III.
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii?
Brak odpowiedzi.

I. Sprawy europejskie

I.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).
B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.2. Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
(prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź)
Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
  Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
  Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
  Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
  Integracji polityki budżetowej państw członkowskich

I.3. Kiedy według Pani/ Pana Polska powinna przyjąć europejską walutę euro?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Najszybciej jak to będzie możliwe, czyli do 2016 roku
W momencie, gdy będą najbardziej sprzyjające temu warunki ekonomiczne
  Najpóźniej jak to będzie możliwe
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.4. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.5. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w Unii Europejskiej koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Wywalczenie dużego budżetu UE na perspektywę 2014-2020
2.
Wyrównanie dopłat dla rolników w całej UE
3.
Wywalczenie pozycji lidera Europy Środkowo-Wschodniej w UE

J. Polityka zagraniczna

J.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Nasza polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską, współtworzeniu i przestrzeganiu reguł w niej obowiązujących. B. Nasza polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności Polski, nawet za cenę wystąpienia z Unii Europejskiej.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.2. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Należy zrezygnować ze szkodliwej polityki "płynięcia w głównym nurcie" na rzecz polityki ambitnej, współkształtującej politykę Europy + traktowania naszej obecności w UE jako instrumentu do realizowania interesów narodowych

J.3. Prosimy o wymienienie:
Dwóch największych sojuszników Polski
USA, Węgry
Dwóch największych przeciwników Polski
Rosja

J.4. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Spoza Europy życzyłbym sobie też jak najlepszego sojuszu z Izraelem. Rosji nie należy traktować jako przeciwnika, ale realistycznie oceniać sytuację. To ona jest jedynym dziś w Europie państwem prawdziwie rewizjonistycznym i nie ma ochoty na partnerskie stosunki z Polską.

J.5. Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna zacieśniać współpracę z wybranymi krajami w dziedzinie obrony?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.6. Prosimy wymienić najważniejsze państwa, z którymi Polska powinna zacieśniać współpracę w dziedzinie obrony.
USA, kraje wyszehradzkie, Rumunia, kraje bałtyckie i skandynawskie, Izrael

J.7. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska powinna podejmować bardziej zdecydowane działania w kwestii naruszeń praw człowieka w innych krajach, niezależnie od ich pozycji i siły ekonomicznej. tak    
Polska powinna uczestniczyć w operacjach zbrojnych poza swoim terytorium. tak    
Wojsko Polskie może być wysyłane za granicę tylko w przypadku klęsk żywiołowych lub w celu ochrony misji ONZ i NATO.   tak  
Polska powinna była wziąć udział w operacji ONZ w Libii. tak    
Kraje, które nie przestrzegają w pełni standardów demokratycznych (np. Azerbejdżan, Białoruś), powinny być w dalszym ciągu objęte programem Partnerstwa Wschodniego. tak    

J.8. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom w sprawach związanych z Białorusią?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Należy wspierać opozycję tak, by Białoruś stała się krajem demokratycznym.
  Należy wspierać działania zmierzające do zmian na Białorusi tak, aby ułatwiać polskim przedsiębiorcom prowadzenie tam swobodnie interesów.
  Sytuacja polityczna i gospodarcza Białorusi jest wewnętrzną sprawą tego suwerennego kraju.
  Nie mam zdecydowanej opiniii w tej sprawie.

J.9. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Najważniejsze jest jednak pilnowanie, by Białoruś pozostała państwem niepodległym. W drugiej kolejności doprowadzenie do demokracji i wejścia w orbitę wpływów Zachodu

J.10. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w dziedzinie polityki zagranicznej koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Zainstalowanie w Polsce twardej infrastruktury militarnej NATO i/lub USA
2.
Przybliżenie krajów Partnerstwa Wschodniego do NATO i UE
3.
Uzyskanie pozycji jednego z 6 najważniejszych krajów UE m.in. poprzez wewnętrzne sojusze z krajami wyszehradzkimi, bałtyckimi, skandynawskimi i Rumunią

K. Kultura

K.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Zadaniem państwowych instytucji kultury powinno być w większym stopniu działanie na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego.
B. Zadaniem państwowych instytucji kultury powinno być w większym stopniu wspieranie kultury współczesnej.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.2. Prosimy o wymienienie, jakich polskich twórców lub dzieła sztuki warto Pani/ Pana zdaniem promować za granicą?
Muzyka: Chopin, Szymanowski, wielcy kompozytorzy XX wieku, polski jazz Literatura: polska poezja XX wieku, polska powieść XIX i XX wieku Teatr: od Krasińskiego przez Wyspiańskiego po Witkacego i Mrożka Film polski

K.3. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wzmocnić znaczenie prywatnych źródeł finansowania kultury, ograniczając rolę państwa w tej dziedzinie.   tak  
Finansowanie kultury powinny całkowicie przejąć od państwa instytucje prywatne.   tak  
Powinna zostać wprowadzona możliwość odpisania 1% podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz kultury. tak    

K.4. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Najważniejsza jest swoboda twórcza.
B. Dzięki kulturze powinno się kształtować postawy etyczne oraz umacniać tożsamość Polaków.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.5. W zawartym w 2010 roku „Pakcie dla kultury” znalazły się zapisy postulujące m.in. powołanie Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Prezesie Rady Ministrów oraz przeznaczania co najmniej 1% budżetu państwa na kulturę. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Postanowienia „Paktu dla kultury” powinny być podstawą tworzenia strategii polityki kulturalnej państwa.
  „Pakt dla kultury” to ważna inicjatywa, jednak postanowienia w nim zawarte powinny zostać poddane ponownej dyskusji.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.6. Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:
Założenia polityki kulturalnej państwa powinny być ustalane przez ekspertów w tej dziedzinie.
  Założenia polityki kulturalnej państwa powinny być konsultowane z obywatelami, jednak ostateczna decyzja powinna należeć do ekspertów.
  Założenia polityki kulturalnej państwa powinny być określane przez obywateli (np. w drodze referendum).
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.7. Poniżej wymieniono możliwe źródła finansowania mediów publicznych. Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny być stosowane w Polsce?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Abonament
  Reklamy komercyjne
  Budżet państwa
  Dobrowolne datki obywateli
  1% podatku
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

podatek VAT od reklam radiowych i telewizyjnych

K.8. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Takie źródło uniezależnia fundusz utrzymujący media publiczne od polityków i jest progresywne (media ta mają perspektywę rozwoju)

K.9. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów dla Polski w obszarze kultury, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Dokończenie budowy wielu nowych instytucji kultury, głównie Muzeum Historii Polski, Muzeum Żydów Polskich, Muzeum Westerplatte, Muzeum Ziem Zachodnich, Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Europejskiego Centrum Solidarności
2.
Reforma finansowania mediów publicznych
3.
Powołanie Instytutu Muzyki Polskiej XX Wieku

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.