facebook tweeter youtube

 
Edward Siarka
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Historyk, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ. Ukończył studia podyplomowe z doradztwa europejskiego. Pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, w l. 1990-1997 dyrektor szkoły podstawowej w Podsarniu. Samorządowiec: radny gminy Raba Wyżna (1990-1998), przewodniczący rady, członek zarządu gminy, radny powiatu nowotarskiego (1998-2002), wójt gminy Raba Wyżna (1998-2005). Działał w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, w l. 2005-2011 członek PiS, członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Poseł od 2005 r. (V-VIII kadencja, wybierany z list PiS), pracował w komisji ds. Unii Europejskiej, obecnie, po raz kolejny zasiada w komisji administracji i spraw wewnętrznych (pełni funkcję wiceprzewodniczącego).
Edukacja
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, ; specjalność: Doradztwo Europejskie, rok ukończenia: 2004
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny; specjalność: Historia, rok ukończenia: 1988

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 02.03.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Promocji Rodziny oraz Ochrony Przed Ideologią LGBT i Gender, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 203), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.01.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Hokeja na Lodzie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2019 – 11.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, Rolny Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2018 – 13.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Nigeryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2017 – 23.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 1916) oraz komisyjnych projektów ustaw: o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971) i Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 22.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 1294), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 773), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Republika Korei, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2016 – 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.12.2015 – 09.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.12.2015 – 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.2015 – 23.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Nowy Sącz (14), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13953» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Nowy Sącz (14), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13953 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.06.2015 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3257), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Technologii Bezprzewodowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.01.2015 – 19.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2015 – 22.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 283) i senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1651), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 18.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk nr 2676), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 12.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 2543), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.2014 – 05.03.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (1), liczba głosów: 4524 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.04.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2243), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Mozambicka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kenijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Stop ideologii gender!", sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2013 – 21.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk nr 1892), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2013 – 11.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.08.2013 – 04.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 23.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1526), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 20.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1066), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Administracji i Cyfryzacji, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2012 – 06.12.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Administracji i Cyfryzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2012 – 16.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 835), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Pakiet - Stop", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 23.11.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2012 – 31.08.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2012 – 25.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2012 – 28.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215 i do druku 215, druk nr 375), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 23.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 09.05.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 13.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (druk nr 206), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2012 – 19.02.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Obniżenia Cen Paliw w Polsce, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2012Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (partia), pełnomocnik regionalny w województwie małopolskim» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Solidarna Polska

19.11.2011 – 11.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 07.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Solidarna Polska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Nowy Sącz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13264» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.09.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.08.2011 – 16.09.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.07.2011 – 29.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 4464), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.07.2011 – 19.08.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2011 – 01.07.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2011 – 09.06.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji , ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 4147), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.04.2011 – 27.05.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych (druk nr 353) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2915 - od dn. 2010-05-6 r.), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Nowy Sącz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 13264 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2010 – 15.04.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2010 – 16.12.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.2010 – 03.12.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2010 – 07.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3447), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2010 – 22.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.10.2010 – 19.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk nr 3387), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2010 – 28.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Katastrof (druk nr 3115), poselskiego projektu ustawy o zapobieganiu skutkom powodzi (druk nr 3116), poselskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej (druk nr 3130), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2010 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.05.2010 – 08.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.04.2010 – 05.05.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 2878), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodaczwej w sprawie ustawy o Straży Marszałkowskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2009 – 28.04.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2009 – 15.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2480), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2009 – 21.05.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2009 – 17.07.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 1614), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2009 – 21.05.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk nr 1699), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 20.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk nr1407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2008 – 08.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 1074), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.10.2008 – 20.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1167), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.09.2008 – 17.09.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 778), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2008 – 11.02.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodaczwej w sprawie ustawy o Straży Marszałkowskiej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 r.", zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2008 – 24.04.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 08.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 59), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2008Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 27.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druk nr 127) ; - przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 08.01.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 65), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 15.11.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Nowy Sącz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 15697» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.09.2007 – 06.09.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 2115), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2007 – 07.09.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1422), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2007 – 27.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2007 – 13.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druki nr 638 i 723), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Nowy Sącz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 15697 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.10.2006 – 15.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk nr 770), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.08.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa (druk nr 504), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2006 – 23.08.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianach organizacyjnych niektórych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2006 – 24.08.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa (druk nr 504), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2006 – 07.06.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2006 – 11.05.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2006 – 05.04.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 1689), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2006 – 08.09.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2006 – 24.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 19.09.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Nowy Sącz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 10778» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Nowy Sącz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 10778 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2004 – brak informacji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

2004 – brak informacji Małopolski Związek Kolarski, członek Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

2004 – 2011Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

09.03.2002 – 20.08.2002Uzdrowisko Rymanów SA, członek Rady Nadzorczej, Rymanów Zdrój» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2005Urząd Gminy Raba Wyżna, wójt (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Raba Wyżna, liczba głosów: 3547» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

2002kandydat na Urząd Wójta, liczba głosów: 3547 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2002Rada Powiatu Nowotarskiego, radny, Nowy Targ
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 1217» źródło

Źródła

Oficjalna strona Edwarda Siarki


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 1217 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Edwarda Siarki


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2002Urząd Gminy Raba Wyżna, wójt, Raba Wyżna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1997 – brak informacji Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1997 – 2003Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1995 – brak informacji Archidiecezja Krakowska, członek Rady Duszpasterskiej, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1994 – 1997Rada Gminy Raba Wyżna, członek Zarządu, Raba Wyżna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1994 – 1997Rada Gminy Raba Wyżna, radny, Raba Wyżna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1994kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1991 – 1997Szkoła Podstawowa, dyrektor, Podsarnie» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1990 – 1993Rada Gminy Raba Wyżna, przewodniczący, Raba Wyżna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1990 – 1994Rada Gminy Raba Wyżna, radny, Raba Wyżna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1990kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Edwarda Siarki

1989 – 1990I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Rabka-Zdrój» źródło

Źródła

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera


Oficjalna strona Edwarda Siarki

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.