facebook tweeter youtube

 
Radosław Sikorski

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Tomasz Sikorski
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-23 Bydgoszcz
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 208 442 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
160 000 USD

103 000 GBP

30 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
800 m2
Wartość domu:6 000 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
170 m2
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność hipoteczna

Powierzchnia:
65 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Uwagi: przedpłata na mieszkanie deweloperskie

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Consilium Global Partners, Londyn
Liczba udziałów:
100
Uwagi: dochód w pkt VIII oświadczenia

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
Silvair INC
Liczba akcji:
16411

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Od gminy [ukryte] nabyłem w ostatniej dekadzie małe działki korygujące przebieg granicy nieruchomości wokół dworu

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Radosław Sikorski Sikorski Global
Przedmiot działalności:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:1 678 239,52 PLN
Dochód:1 201 928,04 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Consilium Global Partners, Londyn
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
2016-09-13

Dochód:
Kwota:17 000 GBP

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Członek rady Doradczej konferencji Sir Bani Yas Forum, do zadeklarowania w PiT za 2019 r.

Opis:
tantiemy z książek, felietony i wykłady do rozliczenia w ramach PiT za 2019 r.

Opis:
działalność gospodarcza Sikorski Global, dochód za I kwartał
Kwota:324 050,75 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Land Rover
Model:
Discovery
Rok produkcji:
2015

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Qashqai
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
motocykl
Marka:
MW
Model:
650
Rok produkcji:
1978
Uwagi: z koszem

Rodzaj:
ciągnik
Marka:
John Deere
Rok produkcji:
2015
Inne mienie:
Opis:
kruszce ok 500 g.

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka na zakup ciągnika John Deere z Banku Credit Agricole
Kwota pozostała do spłacenia:30 375 PLN

Podpis

Data:
2019-06-22

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Sikorski
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-23 Bydgoszcz
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
49 469,93 PLN

443 627,60PLN
Uwagi: jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych, kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
71 221,70 USD
Uwagi: w funduszach indeksowych

1 700 GBP

14 EUR

28 695,33 USD
Uwagi: żona

37 517,93 GBP
Uwagi: żona
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ING otwarty fundusz emerytalny
Pełna kwota:45 848,24 PLN

Nazwa:
Fundusz emerytalny TIAA-CREF
Pełna kwota:112 218,44 USD

Nazwa:
Fundusz emerytalny E*TRADE IRA
Pełna kwota:22 267,15 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
800 m2
Powierzchnia działki:
13 ha
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: wartość szacunkowa - 4 000 000 PLN; zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dom przed odbudową i grunty w [tekst ukryty] nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, należą do mojego majątku osobistego; pozostałe wymienione w oświadczeniu składniki majątkowe(w przypadku których nie określono własności) należą do majątku wspólnego
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
170 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: +miejsce garażowe w parkingu podziemnym

Powierzchnia:
53,12 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (spadek należący do mojego majątku osobistego)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonych w budynku określonym w pkt. 2
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: 1715/181302 (wielkość udziału)

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
"Ani ja, ani małżonka nie nabyliśmy mienia w drodze przetargu."

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie Ministra Spraw Zagranicznych
Kwota:117 597,56 PLN
Uwagi: za 2014 r.

Opis:
Uposażenie Marszałka Sejmu RP
Kwota:110 072,60 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:20 543,75 PLN

Opis:
Dzierżawa gruntów
Kwota:8 000 PLN
Uwagi: za 2014 r.

Opis:
Dochody małżonki (w przeliczeniu na złotówki)
Kwota:1 719 699,33 GBP

Opis:
Dywidendy z inwestycji zagranicznych
Kwota:2 153,67 USD
Uwagi: za 2014 r.

Opis:
dochody małżonki
Kwota:1 719 699,33 PLN
Uwagi: za 2014 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Marka:
Volksvagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
motocykl
Marka:
MW
Model:
650
Uwagi: z lat 70-tych

Marka:
Nissan
Model:
Qashqai
Rok produkcji:
2010
Inne mienie:
Opis:
zabytkowe organy

Opis:
dwie kosiarki ogrodowe

Podpis

Data:
2015-08-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Sikorski
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-23 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

Marszałek Sejmu RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
27 232,44 PLN PLN

461 780,93PLN
Uwagi: jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych; kwota orientacyjna
Środki pieniężne (dewizy):
74 811,52 USD
Uwagi: w funduszach indeksowych

5 000 GBP

1 065 EUR

64 164 USD
Uwagi: żona

8 424 GBP
Uwagi: żona
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ING otwarty fundusz emerytalny
Pełna kwota:48 427,06 PLN

Nazwa:
Fundusz emerytalny TIAA-CREF
Pełna kwota:110 796,12 USD

Nazwa:
Fundusz emerytalny E*TRADE IRA
Pełna kwota:24 627,24 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
800 m2
Powierzchnia działki:
13 ha
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: wartość szacunkowa - 4 000 000 PLN; zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dom przed odbudową i grunty w [tekst ukryty] nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, należą do mojego majątku osobistego; pozostałe wymienione w oświadczeniu składniki majątkowe(w przypadku których nie określono własności) należą do majątku wspólnego
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
170 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: +miejsce garażowe w parkingu podziemnym

Powierzchnia:
53,12 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (spadek należący do mojego majątku osobistego)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonych w budynku określonym w pkt. 2
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: 1715/181302 (wielkość udziału)

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
"Ani ja, ani małżonka nie nabyliśmy mienia w drodze przetargu."

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie Ministra Spraw Zagranicznych
Kwota:117 597,56 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:30 267,55 PLN

Opis:
Uposażenie Marszałka Sejmu RP
Kwota:52 068,89 PLN

Opis:
Dzierżawa gruntów
Kwota:8 000 PLN

Opis:
Dochody małżonki (w przeliczeniu na złotówki)
Kwota:1 719 699,33 GBP

Opis:
Dywidendy z inwestycji zagranicznych
Kwota:2 153,67 USD
Uwagi: kwota orientacyjna

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Marka:
Volksvagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
motocykl
Marka:
MW
Model:
650
Uwagi: z lat 70-tych

Marka:
Nissan
Model:
Qashqai
Rok produkcji:
2010
Inne mienie:
Opis:
zabytkowe organy

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Sikorski
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-23 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Zagranicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
24 500,52 PLN

451 874,98 PLN
Uwagi: jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych; kwota orientacyjna
Środki pieniężne (dewizy):
79 213,33 USD
Uwagi: w funduszach indeksowych

1 075,00 GBP
Uwagi: w gotówce

14 188,44 EUR
Uwagi: w gotówce

30 000 USD
Uwagi: żona

60 000 GBP
Uwagi: żona
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ING otwarty fundusz emerytalny
Pełna kwota:46 147,27 PLN

Nazwa:
Fundusz emerytalny TIAA-CREF
Pełna kwota:122 416,49 USD

Nazwa:
Fundusz emerytalny E*TRADE IRA
Pełna kwota:28 253,74 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
800 m2
Powierzchnia działki:
13 ha
Tytuł prawny:
wartość hipoteczna
Uwagi: Powierzchnia działki: wartość orientacyjna - ok. 13 ha gruntów z parkiem, stawem, leśniczówką i lamusem; o wartości domu: nie był wyceniany; wartość szacunkowa - 4 000 000 PLN; zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dom przed odbudową i grunty w [tekst ukryty] nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, należą do mojego majątku osobistego; pozostałe wymienione w oświadczeniu składniki majątkowe(w przypadku których nie określono własności) należą do majątku wspólnego
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
170 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: +miejsce garażowe w parkingu podziemnym
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonych w budynku określonym w pkt. 2
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: powierzchnia: 1715/181302 (wielkość udziału)

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
"Ani ja, ani małżonka nie nabyliśmy mienia w drodze przetargu."

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie Ministra Spraw Zagranicznych
Kwota:162 490,44 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna (kwota wypłacona)
Kwota:29 512,08 PLN

Opis:
Tantiemy za książkę "Prochy Świętych"
Kwota:7 870 PLN

Opis:
Dzierżawa gruntów
Kwota:8 000 PLN

Opis:
Dochody małżonki
Kwota:140 000 GBP
Uwagi: kwota orientacyjna

Opis:
Dochody małżonki
Kwota:565 000 USD
Uwagi: kwota orientacyjna

Opis:
tantiemy za książkę "The Polish House"
Kwota: 438,50 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Marka:
Volksvagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2001
Uwagi: pisownia oryginalna

Rodzaj:
motocykl
Marka:
MW
Model:
650
Uwagi: z lat 70-tych

Marka:
Nissan
Model:
Qashqai
Rok produkcji:
2010
Inne mienie:
Opis:
zabytkowe organy

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Sikorski
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-23 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, minister spraw zagranicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
17 224,71 PLN

558 158,35 PLN
Uwagi: jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych; kwota orientacyjna
Środki pieniężne (dewizy):
68 107,25 USD
Uwagi: w funduszach indeksowych

 265,13 USD
Uwagi: w gotówce

 656,08 GBP
Uwagi: w gotówce

1 413,84 EUR
Uwagi: w gotówce

30 000 USD
Uwagi: żona

30 000 GBP
Uwagi: żona
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ING otwarty fundusz emerytalny
Pełna kwota:81 965,26 PLN

Nazwa:
Fundusz emerytalny TIAA-CREF
Pełna kwota:98 423,88 USD

Nazwa:
Fundusz emerytalny E*TRADE IRA
Pełna kwota:27 375,89 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
800 m2
Powierzchnia działki:
14 ha
Tytuł prawny:
wartość hipoteczna
Uwagi: Powierzchnia działki: wartość orientacyjna - ok. 14 ha gruntów z parkiem, stawem, leśniczówką i lamusem; o wartości domu: nie był wyceniany; wartość szacunkowa - PLN 4 mln; "Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dom przed odbudową i grunty w [tekst ukryty] nabyte przed zawarcie związku małżeńskiego, należą do mojego majątku osobistego; pozostałe wymienione w oświadczeniu składniki majątkowe (w przypadku których nie określono własności) należą do majątku wspólnego.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
170 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: wartość orientacyjna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
udział w części wspólnej nieruchomości oraz działce, na której stoi budynek z mieszkaniem, określonym w pkt. 2

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
"Ani ja, ani małżonka nie nabyliśmy mienia w drodze przetargu."

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie Ministra Spraw Zagranicznych
Kwota:160 444,92 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna (kwota wypłacona)
Kwota:29 429,64 PLN
Uwagi: 2123,88 PLN (kwota po odliczeniu kwot wolnych od podatku)

Opis:
Tantiemy za książkę 'Prochy Świętych'
Kwota: 799,23 PLN

Opis:
Dzierżawa gruntów
Kwota:6 000 PLN

Opis:
Dochody małżonki
Kwota:215 000 GBP
Uwagi: kwota orientacyjna

Opis:
Dochody małżonki
Kwota:200 000 USD
Uwagi: kwota orientacyjna

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Marka:
Volksvagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2001
Uwagi: pisownia oryginalna

Rodzaj:
motocykl
Marka:
MW
Model:
650
Uwagi: z lat 70-tych

Marka:
Nissan
Model:
Qashqai
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Sikorski
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-23 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, minister spraw zagranicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
19 551,94 PLN

573 294,49 PLN
Uwagi: jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych; kwota orientacyjna
Środki pieniężne (dewizy):
59 914,92 USD
Uwagi: w funduszach indeksowych

 265 USD
Uwagi: w gotówce

18 156,47 GBP
Uwagi: w gotówce, kwota orientacyjna

20 000 USD
Uwagi: żona; kwota orientacyjna

2 000 GBP
Uwagi: żona; kwota orientacyjna
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ING otwarty fundusz emerytalny
Pełna kwota:72 884,57 PLN

Nazwa:
Fundusz emerytalny TIAA-CREF
Pełna kwota:74 536,12 USD

Nazwa:
Fundusz emerytalny E*TRADE IRA
Pełna kwota:24 315,20 USD

Nazwa:
akcje The Washington Post
Pełna kwota:10 000 USD
Uwagi: akcje należą do żony; kwota orientacyjna

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
800 m2
Powierzchnia działki:
14 ha
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: Powierzchnia działki: wartość orientacyjna - ok. 14 ha gruntów z parkiem, stawem, leśniczówką i lamusem
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
170 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: Wartość mieszkania - kwota orientacyjna.

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
"Ani ja, ani małżonka nie nabyliśmy mienia w drodze przetargu. W maju 2011 r. nabyłem bez przetargu działkę o powierzchni ok. 160 m2 od gminy [tekst ukryty] na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej."

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie Ministra Spraw Zagranicznych
Kwota:164 500,03 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna (kwota wypłacona)
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: 2123,88 PLN (kwota po odliczeniu kwot wolnych od podatku)

Opis:
Tantiemy za książkę 'Prochy Świętych' (przychód)
Kwota:3 055,98 PLN
Uwagi: 2405,05 PLN (dochód po opodatkowaniu)

Opis:
Dzierżawa gruntów
Kwota:6 000 PLN

Opis:
Dochody małżonki
Kwota:150 000 GBP
Uwagi: kwota orientacyjna

Opis:
Dochody małżonki
Kwota:20 000 USD
Uwagi: kwota orientacyjna

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Marka:
Volksvagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2001
Uwagi: pisownia oryginalna

Rodzaj:
motocykl
Marka:
MW
Model:
650
Uwagi: z lat 70-tych

Marka:
Nissan
Model:
Qashqai
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Sikorski
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-23 Bydgoszcz
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Minister Spraw Zagranicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
13 365,11 PLN

550 456,28
Uwagi: jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych
Środki pieniężne (dewizy):
64 425,51 USD
Uwagi: środki pieniężne w funduszach indeksowych

 264,91 USD
Uwagi: w gotówce

2 000 GBP
Uwagi: wartość szacunkowa

2 545,63 EUR
Uwagi: wspólnie z żoną

16 202,64 GBP
Uwagi: wspólnie z żoną

15 000 USD
Uwagi: żona

5 500 GBP
Uwagi: żona
Papiery wartościowe:
Nazwa:
ING otwarty fundusz emerytalny
Pełna kwota:80 000 PLN
Uwagi: kwota orientacyjna

Nazwa:
Fundusz emerytalny TIAA-CREF
Pełna kwota:100 000 USD
Uwagi: kwota orientacyjna

Nazwa:
Fundusz emerytalny E*TRADE IRA
Cena jednostki:26 295,16 USD

Nazwa:
The Washington Post
Pełna kwota:8 000 USD
Uwagi: Akcje należą do żony.

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
800 m2
Powierzchnia działki:
14 ha
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: Powierzchnia działki: wartość orientacyjna - ok. 14 ha gruntów z parkiem, stawem, leśniczówką i lamusem
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
170 m2
Wartość:1 800 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z żoną
Uwagi: Wartość mieszkania - kwota orientacyjna.

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
"Ani ja, ani moja małżonka nie nabyliśmy mienia w drodze przetargu. Bez przetargu kupiłem działkę wielkości ok. 100m2 od gminy [tekst ukryty] w ramach scalania działek wokół dworu i porządkowania ksiąg wieczystych"

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie Ministra Spraw Zagranicznych
Kwota:92 741,87 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
Tantiemy za książkę 'Prochy Świętych'
Kwota:2 405,05 PLN

Opis:
Dzierżawa gruntów
Kwota:6 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
motocykl
Marka:
MW
Model:
650
Uwagi: z lat 70-tych

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Qashqai
Rok produkcji:
2010

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-08

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.