facebook tweeter youtube

 
Krystyna Skowrońska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji w rzeszowskiej filii UMCS. Przez rok pracowała jako inspektor w Banku Spółdzielczym w Mielcu, od 1981 r. pełni funkcję prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Przecławiu. Członkini zarządu starostwa powiatu mieleckiego. Zaangażowana w działalność regionalnych struktur PO, wiceprzewodnicząca regionu podkarpackiego PO. Członkini komisji rewizyjnej Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie (2005-2008). Posłanka od 2001 r. (IV-VIII kadencja), pracowała w komisjach: regulaminowej i spraw poselskich; zdrowia; finansów publicznych (przewodniczącą); ds. Unii Europejskiej. Obecnie jest wiceprzewodniczącą komisji finansów publicznych oraz członkiem komisji gospodarki i rozwoju.
Edukacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - filia w Rzeszowie, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo Administracyjne, rok ukończenia: 1978

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Pielęgniarek, Położnych i Pracowników Opieki Zdrowotnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi Ekspresowej S 74, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Podkarpacki, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Rzeszów (9), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (3), liczba głosów: 36997 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 11.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack S.A., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2018 – 22.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2018 – 08.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2017 – 07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego, senackiego i rządowego projektów ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 231, 368 i 1014), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 18.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 15.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 275), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.2015 – 23.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rzeszów (23), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 23576» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Rzeszów (23), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 23576 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.06.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 3246), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druk nr 3108), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 21.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 2667) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2668), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.06.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2013 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2013 – 24.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1101), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2013 – 10.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 10.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackich projektów ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 762 i nr 1101), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Estońska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Lotnictwa, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 05.06.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 25174» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.07.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Powodziowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (druk nr 4354), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.01.2011 – 01.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk nr 3738) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3066), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 25174 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.06.2010 – 28.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Katastrof (druk nr 3115), poselskiego projektu ustawy o zapobieganiu skutkom powodzi (druk nr 3116), poselskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej (druk nr 3130), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2010 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2010 – 10.06.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy poszkodowanym w powodzi, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół ds. Lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2070), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.02.2009 – 31.03.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1627), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2009 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 1419), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2008 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: (druki nr 743, 865, 627, 1054, 1070, 1830); o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk nr 2044); o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2045), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2008 – 26.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 207), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tradycji Niepodległościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 33557» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.05.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.02.2007 – 26.04.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 33557 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Tajlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2006 – 13.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk nr 775), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 734) oraz obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2006 – 20.07.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (druk nr 527), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 16479» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

03.08.2005 – 03.03.2008Bank Polskiej Spółdzielczości SA, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

06.05.2005 – 28.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2005 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Prawo spółdzielcze, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 16479 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005 – brak informacji Bank Polskiej Spółdzielczości SA, sekretarz, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

17.12.2004 – 18.05.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej (druk nr 3440), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2004 – 06.07.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozporządzenia rządowego projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, o zmianie ustawy o zabezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. Nowej Perspektywy Finansowej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.08.2004 – 30.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektów ustaw: o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 3063); o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3059), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.07.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. funkcjonowania Jednolitego Rynku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2004 – 18.01.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (druk nr 2907), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2004 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2004 – 03.03.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2004 – 17.11.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2004 – 29.01.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2003 – 29.07.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o sekurytyzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2003 – 20.01.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1769), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.02.2003 – 14.05.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała do spraw warunków wykonywania mandatu posła , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2003 – 08.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2002 – 26.02.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 1043), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o postępowaniu odroczeniowym, układowym i ugodowym wobec długów producentów rolnych i przetwórstwa rolno - spożywczego (druk nr 473), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2002 – 21.01.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, o działalności ubezpieczeniowej, o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, o pośrednictwie ubezpieczonym, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2002 – 16.07.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.06.2002Bank Spółdzielczy w Przecławiu, prezes Zarządu, Przecław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

07.05.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. systemu bankowego i polityki pieniężnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2002 – 16.07.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2002 – 18.06.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (druk nr 2733), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2002 – 14.05.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP i posłów projektów ustaw o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.12.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.12.2001Sejm RP IV kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 14.05.2004Sejm RP IV kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 3894» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Rady Krajowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Regionu Podkarpackiego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2001kandydat na posła
okręg: Rzeszów, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 3894 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – 2001Starostwo Powiatu Mieleckiego, członek Zarządu, Mielec» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1981 – brak informacji Bank Spółdzielczy, prezes Zarządu, Przecław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1979 – 1980Bank Spółdzielczy, inspektor, Mielec» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.