facebook tweeter youtube

 
Tomasz Smolarz

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2014-03-12)
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Wojewoda dolnośląski (od 12 marca 2014 r.). Skończył studia na wydziale budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Należał do Unii Wolności (1994-2001), w 2001 roku przeszedł do PO. W latach 1998–2002 był wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. W 2002 r. objął stanowisko zastępcy burmistrza Dzierżoniowa. Jest członkiem-założycielem Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Poseł VI i VII kadencji (mandat wygasł wraz z objeciem stanowiska wojewody).

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
12.09.2013 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.03.2013 – 08.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1046), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2013 – 12.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 937), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2012 – 10.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr 427), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 13.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 250), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Lubelski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.12.2011 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Rowerowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wałbrzych, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9893» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Wałbrzych, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9893 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.10.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.11.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.08.2008Fundacja Salus Pro Familia, członek Rady Nadzorczej, Dzierżoniów» źródło

Źródła

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska


Oficjlana strona Tomasza Smolarza

25.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2008 – 08.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 25.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 25.06.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wałbrzych, lista wyborcza: Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 8208» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Wałbrzych, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8208 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2007Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, członek, Dzierżoniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2006Międzyszkolny Klub Sportowy "Żagiew", członek, Dzierżoniów» źródło

Źródła

Oficjalna strona Tomasza Smolarza


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2005Stowarzyszenie na rzecz Remontu i Odbudowy Zabytkowego Kościoła św. Jerzego, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2002Obywatelski Blok Samorządowy, sekretarz, Dzierżoniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002 – 2007Urząd Miasta Dzierżoniów, zastępca burmistrza» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od pierwsza dekada XXI w.Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Koła w Dzierżonowie» źródło

Źródło

Oficjalna strona PO na Dolnym Śląsku

1998 – brak informacji Stowarzyszenie Wielka Sowa, członek Zarządu, Dzierżoniów» źródło

Źródła

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Spółdzielnia Mieszkaniowa, zastępca prezesa, Bielawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 2001Unia Wolności, sekretarz Koła» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 2001Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1992 – 1998Urząd Miasta Dzierżoniów, inspektor» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiZwiązek Kynologiczny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Tomasza Smolarza

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.