facebook tweeter youtube

 
Lech Sprawka
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Inżynier, ukończył Wydział Mechaniki Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania i finansowania oświaty. Zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”. Pracował jako nauczyciel i dyrektor w zespołach szkół: samochodowych i ekonomicznych. W l. 1998-2000 oraz 2006-2007 lubelski kurator oświaty, w 2007 r. został dyrektorem samorządowego centrum doskonalenia nauczycieli. W l. 2000-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji. Członek PiS. Poseł od 2007 r. (VI-VIII kadencja), dwukrotnie był członkiem komisji zdrowia, obecnie po raz trzeci pracuje w komisji edukacji, nauki i młodzieży, jest członkiem komisji finansów oraz ds. Unii Europejskiej.
Edukacja
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, ; specjalność: Zarządzanie i Finansownie Oświaty, rok ukończenia: 2001
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniki; specjalność: Samochody i Ciągniki, rok ukończenia: 1980

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.07.2019 – 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2019 – 04.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2018 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2018 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.09.2017 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 15.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2017 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 26.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczu Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15713» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczu Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 15713 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

04.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 2088), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2013 – 02.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1917), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 1293), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2013 – 13.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk nr 380), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 29.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172); pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw zdrowia publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Lubelski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 23848» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.07.2011 – 26.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 4353), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 23848 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.12.2010 – 03.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3491), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2010kandydat na prezydenta miasta Lublina
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 39626 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2009 – 07.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 2436) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2438), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.09.2009 – 21.10.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2210), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2008 – 18.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 1231), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół " Blok dla Lubelszczyzny", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2008 – 21.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 11929» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.09.2007 – 21.10.2007Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dyrektor, Lublin» źródło

Źródła

Oficjalna strona Lecha Sprawki


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2007kandydat na posła
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 11929 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Kuratorium Oświaty w Lublinie, kurator, Lublin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

16.07.2002 – 31.08.2002Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów, nauczyciel, Lublin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

2002 – 2006Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów, dyrektor, Lublin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

23.10.2001 – 15.07.2002Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego , nauczyciel, Lublin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2001kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (2), liczba głosów: 771 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2000 – 2001Ministerstwo Edukacji Narodowej (rząd Jerzego Buzka), podsekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

01.01.1999 – 06.12.2000Kuratorium Oświaty, Lubelski Kurator Oświaty, Lublin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

od 1999Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, współpracownik w zakresie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych na kierunku "Zarządzanie oświatą"» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

1999 – brak informacji Polski Portal Edukacyjny "Interklasa", członek honorowy Zadaniowego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

1999 – 2001Ministerstwo Edukacji Narodowej, członek Rady Programowej "Biblioteczki reformy"» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

15.04.1998 – 31.12.1998Kuratorium Oświaty w Lublinie, kurator, Lublin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

1990 – 1998Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego, dyrektor, Lublin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1989 – 1990członek płacowej grupy negocjacyjnej na szczeblu Ministerstwa Edukacji Narodowej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

1989 – 1990Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek Prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

1989 – 1990Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

01.07.1981 – 31.08.1990Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego, nauczyciel, Lublin» źródło

Źródło

Oficjalna strona Lecha Sprawki

od 1981Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.