facebook tweeter youtube

 
Lech Sprawka
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, konsultant nauczyciel (urlop bezpłatny)

poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):54 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:29 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
42,62 m2
Wartość:260 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:83 686,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:11 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX-4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Talisman
Rok produkcji:
2012
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 800 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:26 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
42,62 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska, 1/2 udziału

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:147 273,80 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30062,40 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:12 298 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę córki Hanny
Kwota:1 724,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Talisman
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka na zakup mieszkania z ZFSS Sejmu RP rok 2017 koniec spłaty - kwiecień 2019 r.
Cała kwota:30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):32 600 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, kwota około, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:22 200 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
42,62 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska, 1/2 udziału

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:157 661,69 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opadatkowana: 2618,89 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:11 765,12 PLN

Opis:
sprzedaż samochodu Renault Laguna w ramach rozliczenia zakupu samochodu Renault Talisman
Kwota:30 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Talisman
Rok produkcji:
2017
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka na zakup mieszkania z ZFSS Sejmu RP rok 2017
Cała kwota:30 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-17

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia, woj. lubelskie
Zatrudnienie:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):74 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, kwota około, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:19 800 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota:19 239,57 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Suma ogólna:39 039,57 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:155 617,55 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opadatkowana: 2316,96 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:10 586,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2012
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

poseł na Sejm VII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):46 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:17 200 PLN
Uwagi: kwota około

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota:19 140 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Suma ogólna:36 340 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:120 340,29 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opadatkowana: 2316,96 PLN

Opis:
dochód z tytułu prawa autorskie i inne, o których mowa w art. 18 ustawy
Kwota:6 144,04 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:10 493 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2012
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny, nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

poseł na Sejm VII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):46 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:17 000 PLN

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota:20 700 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Suma ogólna:37 300 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:24 730,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 22800 PLN opadatkowana: 1930,80 PLN

Opis:
dochód z tytułu prawa autorskie i inne
Kwota:11 182,08 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:12 633,17 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2012
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny, nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):83 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:16 600 PLN

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota:20 700 PLN
Suma ogólna:37 300 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:68 467,35 PLN

Opis:
dieta
Kwota:19 784,64 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:9 187,76 PLN

Opis:
dochód z tytułu prawa autorskie i inne
Kwota:11 182,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2012
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Data:
2015-08-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny, nauczyciel konsultant (urlop bezpłatny)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):56 500 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe, małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:15 000 PLN

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota:20 643,33 PLN
Suma ogólna:35 643,33 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:10 106,80 PLN

Opis:
dochód z tytułu prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy
Kwota:16 855,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2012
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - urlop bezpłatny, nauczyciel konsultant

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Uwagi: lokaty, rachunki ROR, oszczędnościowe
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:11 444 PLN

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota:22 000 PLN
Suma ogólna:33 444 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
renta małoletniej córki Hanny
Kwota:9 909,86 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2012
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: zakupiony w rozliczeniu z samochodami Peugeot 407 (rok produkcji 2008) i Renault Clio (rok produkcji 2003)
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt gotówkowy z 23.04.2013 w BPH, okres spłaty do 30.10.2015 r.
Cała kwota:21 791,50 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:16 842,81 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VII kadencji; Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - nauczyciel konsultant - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):158 000 PLN
Uwagi: lokaty terminowe, rachunki ROR, oszczędnościowe
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:8 000 PLN

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Pełna kwota:21 118,23 PLN
Suma ogólna:29 118,23 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód - uposażenie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
renta rodzinna córki Hanny
Kwota:12 600 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2013-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VII kadencji; Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - nauczyciel konsultant - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Uwagi: lokaty terminowe, rachunku ROR, oszczędnościowe; małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki Funduszu Pionier FIO
Pełna kwota:3 700 PLN

Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz
Pełna kwota:19 299,09 PLN
Uwagi: stanowiące własność małoletniej córki Hanny
Suma ogólna:22 999,09 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód - uposażenie poselskie
Kwota:117 921,10 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 123,88 PLN

Opis:
renta rodzinna córki Hanny
Kwota:8 694,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2003

Rodzaj:
samochód
Marka:
Suzuki
Model:
SX4
Rok produkcji:
2011
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt 50/50 - zakup samochodu Suzuki SX4 - Santander Consumer Bank we Wrocławiu na 1 rok
Cała kwota:33 350 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Lech Stanisław Sprawka
Data i miejsce urodzenia:
1955-08-09 Radawczyk-Kolonia
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VI kadencji; Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - nauczyciel konsultant - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 000PLN
Uwagi: lokaty terminowe, rachunki ROR i oszczędnościowe; małżeńska wspólność majątkowa
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki funduszu kapitałowego firmy Allianz stanowiące własność małoletniej córki Hanny

Nazwa:
jednostki Funduszu PIONIER
Suma ogólna:23 736,98 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
165 m2
Powierzchnia działki:
0,0787 ha
Wartość domu:550 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
dochód uposażenie poselskie
Kwota:98 359 PLN

Opis:
renta rodzinna córki Hanny
Kwota:9 850 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
407
Rok produkcji:
2008
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2003
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.