facebook tweeter youtube

 
Jarosław Stawiarski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-21)
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Kluczowe głosowania
Statystyki archiwalne. Dotyczą pracy poselskiej w Sejmie.
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
98%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
21.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym uchwalono
Nieobecny
 
09.11.2018Powołania/odwołania Pkt 37. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Powołania/odwołania Pkt 36. porz. dzien. Wybór uzupełniający sekretarza Sejmu uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.