facebook tweeter youtube

 
Paweł Suski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Absolwent Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, przedsiębiorca. W l. 1990-2007 właściciel firmy Yukon. Był prezesem zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Wałczu. Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Kupców Ziemi Wałeckiej. Członek PO od 2004 r., członek krajowej komisji rewizyjnej PO. Samorządowiec: radny Miasta Wałcz (1998-2002), radny i przewodniczący rady powiatu wałeckiego (2006-2007). Poseł od 2007 r. (VI-VIII kadencja). Pracował m.in. w komisjach: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz innowacyjności i nowoczesnych technologii. Obecnie kontynuuje pracę w komisjach ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz obrony narodowej.
Edukacja
Akademia Rolnicza w Poznaniu, ; specjalność: Ogrodnictwo, rok ukończenia: 1989

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 21.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.06.2018 – 21.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2016 – 05.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2015 – 14.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Koszalin (40), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 5702» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Koszalin (40), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 5702 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3744), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2015 – 07.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 3342), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.02.2015 – 24.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 3192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2014 – 10.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2167), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2014 – 10.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2130), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2014 – 10.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1992), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na urząd burmistrza Wałcza, Wałcz
okręg: Wałcz, lista wyborcza: KWW Pawła Suskiego, liczba głosów: 1864 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wojska Polskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin - Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Czarnogórska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Dobrych Zmian - DobreZmiany.org, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2013 – 11.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1278), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2013 – 11.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1236), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2012 – 20.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 811), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 12.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk 780), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Serbska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. problemów społecznych wojska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Rowerowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 30.11.2011Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7741» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podpisach elektronicznych (druk nr 3629) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3768), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7741 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

29.10.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2010 – 24.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk nr 3172), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.05.2010 – 04.08.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 2922), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.04.2010 – 06.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (druk nr 2850), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół ds. Lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 1625), - o gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa, ich pozyskiwaniu oraz o Agencji Uzbrojenia (druk nr 1626), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2009 – 04.03.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1945), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Spółdzielczości i ds. Ogrodów Działkowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw zbadania i kontroli procesu szkolenia personelu latającego Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2008 – 22.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1372), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2008 – 22.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Afgańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2008 – 04.12.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 660), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Poselski Krewniacy Club Sejm, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. Problemów Społecznych Wojska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 07.05.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 147), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. Budżetu, Infrastruktury i Zaopatrzenia Wojska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 17.07.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Informator o działalności Sejmu (5 listopada 2007 r. - 31 grudnia 2008 r.), Wydawnictwo Sejmowe 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7451» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7451 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Rada Powiatu Wałeckiego, przewodniczący, Wałcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Rada Powiatu Wałeckiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 707» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 707 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2005kandydat na posła
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawała Suskiego

2004 – brak informacji Platforma Obywatelska, przewodniczący Koła» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2004Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002 – brak informacji Stowarzyszenie Kupców Ziemi Wałeckiej, członek, Wałcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – brak informacji Wałeckie Towarzystwo Przewozowe, współwłaściciel, Wałcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Miasta Wałcz, radny, Wałcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1995 – 2002Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Wałczu, prezes Zarządu, Wałcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1990 – 2007Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe YUKON, właściciel, Radomsko» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Katalog Panorama Fimr

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.