facebook tweeter youtube

 
Paweł Suski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):0,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):0,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (własność odrębna)
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (własność odrębna)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:63 243,60 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 0,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:35 735,51 CHF

Opis:
karta kredytowa w banku Pekao SA
Cała kwota:13 430,01 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):0 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (własność odrębna)
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (własność odrębna)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 564,17 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 0 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:40 360,22 CHF

Opis:
Karty kredytowe w banku Pekao SA
Cała kwota:14 517,47 PLN PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):59,14 PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 246,54 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 895,38 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 2535,38 PLN majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:47 450,40 CHF
Uwagi: kredyt spłacany wspólnie z żoną - współwłasność domu

Opis:
Karty kredytowe w banku Pekao SA
Cała kwota:14 272,35 PLN PLN
Uwagi: do majątku odrębnego

Opis:
Pożyczka w Pekao SA na 3 lata od 09.2016 do 09.2019
Kwota pozostała do spłacenia:10 956,61 PLN
Uwagi: do majątku odrębnego

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki): 120,03 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 2316,96 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:54 398,30 CHF

Opis:
Karty kredytowe w banku Pekao SA
Cała kwota:14 250 PLN PLN

Opis:
Pożyczka z Kancelarii Sejmu na remont
Cała kwota:25 000 PLN
Uwagi: na 2 lata

Opis:
Pożyczka w Pekao SA na 3 lata od 09.2016 do 09.2019
Uwagi: podana kwota 17346,94 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 576,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 707,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym: 2316,96 PLN opodatkowana

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:62 815,38 CHF

Opis:
Karty kredytowe w banku Pekao SA
Cała kwota:13 789,51 PLN

Opis:
Pożyczka z Kancelarii Sejmu na remont
Cała kwota:25 000 PLN
Uwagi: na 2 lata

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 399,74 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:24 730,80 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 1930,80 PLN nieopodatkowana - 22800,00

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, okres spłaty 20 lat, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:62 437,85 CHF

Opis:
obciążenie kart kredytowych
Kwota pozostała do spłacenia:11 927,45 PLN

Podpis

Data:
2015-11-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Warszawa, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 480 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:68 467,35 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, okres spłaty 20 lat, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:63 651,35 CHF

Opis:
obciążenie kart kredytowych
Kwota pozostała do spłacenia:14 115,82 PLN

Podpis

Data:
2015-08-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu Warszawa, poseł na Sejm RP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
0,5 ha
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólnota majątkowa
Uwagi: podano wartość domu wraz z działką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, małżeńska wspólnota

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:173 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
umowa zlecenie z Fundacją PWSZ w Wałczu
Kwota: 768 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, okres spłaty 20 lat, spłata 2004-2024
Kwota pozostała do spłacenia:68 421,11 CHF

Opis:
obciążenie kart kredytowych
Kwota pozostała do spłacenia:14 200 PLN

Opis:
limit na rachunku bieżącym w trakcie spłaty w Banku Pekao SA o/Wałcz
Kwota pozostała do spłacenia:7 500 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
Uwagi: małżeńska wspólnota
Środki pieniężne (dewizy): 100 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólnota
Uwagi: położony na działce o powierzchni 0,5 ha
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:31 254,07 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:118 707,60 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, okres spłaty 20 lat (2004-2024)
Kwota pozostała do spłacenia:72 000,00 CHF

Opis:
limit na rachunku bieżącym w Banku Pekao SA o/Wałcz
Kwota pozostała do spłacenia:22 500,00 PLN

Opis:
obciążenie kart kredytowych
Cała kwota:14 500 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP, Kancelaria Sejmu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 500,00 PLN
Uwagi: wspólnota małżeńska
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR
Uwagi: wspólnota małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, małżeńska wspólnota

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 529,57 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, okres spłaty 20 lat (2004-2024)
Kwota pozostała do spłacenia:71 000,00 CHF

Opis:
limit na rachunku bieżącym w Banku Pekao SA o/Wałcz
Kwota pozostała do spłacenia:30 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:Sejm RP, współwłaściciel dwóch spółek jawnych do31-10-2011 r. w siedzibą w Wałczu i Pile

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 500,00 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
273 m2
Wartość domu:85 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, małżeńska wspólnota

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Od Agencji Mienia Wojskowego nabyłem w 2006 r. jako współwłaściciel spółki jawnej w drodze przetargu zabudowaną działkę o pow. 0,5 ha

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
do 31-10-2011 dwie spółki jawne
Przedmiot działalności:
przewóz osób
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
wspólnie z innymi osobami
Przychód:2 016 385,04 PLN
Dochód:115 537,95 PLN
Uwagi: dochód za III kwartał

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 673,35 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:2 954,54 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, okres spłaty 20 lat (2004-2024)
Kwota pozostała do spłacenia:80 000,00 CHF

Opis:
Kredyt konsumpcyjny w Pekao SA o/Wałcz na 2 lata
Kwota pozostała do spłacenia:10 000,00 PLN

Opis:
limit na rachunku bieżącym w Banku Pekao SA o/Wałcz
Kwota pozostała do spłacenia:30 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Suski
Data i miejsce urodzenia:
1964-06-10 Wałcz
Zatrudnienie:współwłaściciel dwóch spółek jawnych w siedzibą w Wałczu i Pile

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):32 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólnota

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
273 m2
Wartość domu:85 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólnota
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia lokalu:
0,3 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, małżeńska wspólnota

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Od Agencji Mienia Wojskowego nabyłem w 2006 r. jako współwłaściciel spółki jawnej w drodze przetargu zabudowaną działkę o pow. 0,5 ha

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
dwie spółki jawne
Przedmiot działalności:
przewóz osób
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
wspólnie z innymi osobami
Dochód:129 677,22 PLN
Uwagi: dochód za III kwartał

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:2 761,46 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu w Banku BPH o/Wałcz, okres spłaty 20 lat (2004-2024)
Kwota pozostała do spłacenia:8 200 000 CHF

Opis:
Kredyt konsumpcyjny w Pekao SA o/Wałcz
Kwota pozostała do spłacenia:2 000,00 PLN

Opis:
limit na rachunku bieżącym w Banku Pekao SA o/Wałcz
Kwota pozostała do spłacenia:30 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-18

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.