facebook tweeter youtube

 
Michał Szczerba
  • poseł
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):478 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:510 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 868,22 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 30868,22 PLN opodatkowana 0 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:127 065,14 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:11 100,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa z dnia 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:54 061,82 CHF

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa z dnia 10.06.2016) udzielona na 61 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:38 675,66 PLN

Opis:
Pożyczka z ZFŚŚ (umowa z dnia 03.07.2018), udzielona na 15 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:20 400 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:31 323,29 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 3963,29 PLN opodatkowana 27360 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:135 949,95 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:17 165 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa z dnia 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:56 060,11 CHF

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa z dnia 10.06.2016) udzielona na 61 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:52 474,22 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 929,64 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 2569,64 PLN opodatkowana 27360 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:134 849,06 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:1 627,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa z dnia 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:58 125,03 CHF

Opis:
pożyczka w FŚS (umowa z 18.03.2016), udzielona na 24 m-ce
Kwota pozostała do spłacenia:19 125 PLN

Opis:
pożyczka w Eurokoncie Banku Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:19 000 PLN

Opis:
kredyt balonowy (umowa z 28.12.2015), Banque PSA Finance SA
Kwota pozostała do spłacenia:14 235,60 PLN
Uwagi: udzielony na 24 m-ce

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa z dnia 10.06.2016) udzielona na 61 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:63 370,60 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 720,81 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360,00 PLN opodatkowana 2360,81 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:136 266,91 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa z dnia 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:60 232,28 CHF

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa z dnia 11.09.2012)
Kwota pozostała do spłacenia:29 828,73 PLN
Uwagi: udzielona na 72 m-ce

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa z dnia 18.08.2014)
Kwota pozostała do spłacenia:8 256,69 PLN
Uwagi: udzielona na 49 m-cy

Opis:
pożyczka w Eurokoncie Banku Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:15 416,35 PLN

Opis:
kredyt balonowy (umowa z 28.12.2015), Banque PSA Finance SA
Kwota pozostała do spłacenia:28 471,20 PLN
Uwagi: udzielony na 24 m-ce

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:24 774,65 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 22800,00 PLN opodatkowana 1974,65 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:116 276,14 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:60 734,48 CHF

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 11.09.2012) udzielona na 72 m-ce
Kwota pozostała do spłacenia:31 452,08 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 18.08.2014), udzielona na 48 m-cy
Kwota pozostała do spłacenia:8 689,80 PLN

Opis:
pożyczka w Eurokoncie Banku Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:19 100 PLN

Opis:
kredyt bankowy (umowa 29.12.2014), Banque PSA Finance
Kwota pozostała do spłacenia:25 362,20 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-02

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:17 520,29 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:81 237,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:61 236,84 CHF

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 11.09.2012) udzielona na 72 m-ce
Kwota pozostała do spłacenia:33 816,56 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 18.08.2014), udzielona na 48 m-cy
Kwota pozostała do spłacenia:9 320,17 PLN

Opis:
pożyczka w Eurokoncie Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:19 000 PLN

Opis:
kredyt bankowy (umowa 29.12.2014), Banque PSA Finance
Kwota pozostała do spłacenia:25 362,20 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-07-31

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP VII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):195 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:32 832,13 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:131 041,01 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
208
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:62 149,19 CHF
Uwagi: 62149,19 CHF tj. 221422,95 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 11.09.2012) udzielona na 72 m-ce
Kwota pozostała do spłacenia:39 070,70 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 18.08.2014), udzielona na 48 m-cy
Kwota pozostała do spłacenia:18 121,99 PLN

Opis:
pożyczka w Eurokoncie Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:18 121,99 PLN

Opis:
kredyt bankowy (umowa 29.12.2014), Banque PSA Finance
Kwota pozostała do spłacenia:25 362,20 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):210 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pioneer FIO Obligacji
L. jednostek:
11,555
Pełna kwota: 609,53 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 976,23 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:63 901,75 CHF
Uwagi: 65329,54 CHF tj. 216290,04 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 11.09.2012)
Kwota pozostała do spłacenia:46 916,73,52 PLN

Opis:
pożyczka w Eurokoncie Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:18 782,80 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):198 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pioneer FIO Obligacji
L. jednostek:
1,555
Pełna kwota: 609,30 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 713,12 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:32 898,70 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w Banku Millenium (umowa 04.03.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:65 329,54 CHF
Uwagi: 65329,54 CHF = 222295,32 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 11.09.2012)
Kwota pozostała do spłacenia:53 655,52 PLN

Opis:
pożyczka w Eurokoncie Pekao SA
Kwota pozostała do spłacenia:18 762,44 PLN

Opis:
pożyczka w ZFŚS (umowa 30-01-2012)
Cała kwota:25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:14 040 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):198 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 900 EUR

1 200 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pioneer FIO Obligacji
L. jednostek:
11,555
Pełna kwota: 556,84 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88 m2
Wartość:169 840 PLN
Tytuł prawny:
własność (umowa darowizny 03-11-2007)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:2 970,23 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku Millenium (umowa 04.07.2005)
Cała kwota:75 351,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:67 265,21 CHF
Uwagi: 67265,21 CHF = 245882,72 PLN

Opis:
pożyczka gotówkowa w Banku Pekao SA (umowa 12.12.2011)
Cała kwota:50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:50 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Roch Szczerba
Data i miejsce urodzenia:
1977-12-14 Warszawa
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):198 000
Środki pieniężne (dewizy):
2 900

1 200
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Obligacji Plus
L. jednostek:
11555
Pełna kwota: 555,60

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
51,01
Wartość:300 000
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
30,88
Wartość:169 840

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Kwota:27 777,15
Brutto/netto:netto

Kwota:97 810,50

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Cała kwota:75 351
Kwota pozostała do spłacenia:67 539,48

Cała kwota:31 313,13
Kwota pozostała do spłacenia:25 070,40

Cała kwota:15 135,93

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.