facebook tweeter youtube

 
Jolanta Szczypińska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
Data śmierci: 2018-12-08

Funkcje pełnione w przeszłości:

  • posłanka do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2018-12-08)
  • posłanka do Sejmu 7. kadencji
  • posłanka do Sejmu 6. kadencji
Kluczowe głosowania
Statystyki archiwalne. Dotyczą pracy poselskiej w Sejmie.
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
69%
 
1%
 
99%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosowała
Zgodność z linią klubu
06.12.2018Powołania/odwołania Pkt 29. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 32. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 2584) - kontynuacja uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 31. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 2520) - kontynuacja uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych uchwalono
Nieobecna
 
06.12.2018Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny uchwalono
Nieobecna
 
23.11.2018Powołania/odwołania Pkt 31. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecna
 
23.11.2018Powołania/odwołania Pkt 30. porz. dzien. Powołanie Rzecznika Praw Dziecka uchwalono
Nieobecna
 
23.11.2018Głosowanie nad przyjęciem Pkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego uchwalono
Nieobecna
 
23.11.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 25. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym uchwalono
Nieobecna
 
22.11.2018Powołania/odwołania Pkt 16. porz. dzien. Zmiana w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. uchwalono
Nieobecna
 
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.