facebook tweeter youtube

 
Krystyna Szumilas
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi oraz samorządu regionalnego. W l. 1975-1991 pracowała jako nauczycielka. W l. 1995-2000 członkini UW. Od 2001 r. w PO. Pracowała w urzędzie miasta Knurowa jako pełnomocnik zarządu miasta ds. oświaty oraz dyrektorka miejskiego zespołu jednostek oświatowych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji (2007-2011) oraz minister edukacji (2011-2013) w rządzie Donalda Tuska. Radna Knurowa (1990-1994), zasiadała również w radzie powiatu gliwickiego (1998-2001). W l. 1999-2001 członkini zarządu powiatu. Posłanka od 2001 r. (IV-VII kad.), zasiadała w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; polityki społecznej i rodziny; finansów publicznych; ustawodawczej. Obecnie wiceprzewodnicząca komisji edukacji, nauki i młodzieży.
Edukacja
Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyka, Fizyka i Chemia; specjalność: Matematyka, rok ukończenia: 1983
Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, ; specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, rok ukończenia: 1999
Uniwersytet Śląski, ; specjalność: Samorząd Terytorialny, rok ukończenia: 1999
Uniwersytet Śląski, ; specjalność: Informatyka, rok ukończenia: 1988

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 08.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gliwice (29), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 14533» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Gliwice (29), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 14533 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.07.2015 – 03.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (druk nr 3576) oraz projektu ustawy o zmianie - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3595), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2015 – 08.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3460), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2015 – 23.09.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 23.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2298), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2014 – 27.08.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 13.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2014 – 10.06.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Katowice (11), lista wyborcza: KW Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 9021 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 27.11.2013Ministerstwo Edukacji Narodowej (drugi rząd Donalda Tuska), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 42200» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 42200 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2007 – 2011Ministerstwo Edukacji Narodowej, sekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

15.11.2007 – 24.11.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 27100» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2036), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 27100 (wybrana)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

20.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Karta Nauczyciela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.09.2006 – 27.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania (druk nr 650), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 14.12.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 16105» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2005 – 02.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 16105 (wybrana)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2004 – 23.11.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2004 – 13.05.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2003 – 22.01.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.09.2003 – 31.03.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przeglądu prawa oświatowego pod kątem przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w szkole i opracowania propozycji zmian w tym zakresie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2003 – 02.07.2004Sejm RP IV kadencji, Komisja Polityki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.07.2002 – 15.06.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw o systemie oświaty, o działach administracji rządowej, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.05.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2002 – 25.08.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.11.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. finansów Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitwt Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 5136» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2001kandydat na posła
okręg: Gliwice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 5136 (wybrana)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1999 – 2001Starostwo Powiatu Gliwickiego, członek Zarządu Powiatu, Gliwice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1998 – 2001Rada Powiatu Gliwickiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Gliwice
lista wyborcza: Unia Wolności (8), liczba głosów: 404» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Unia Wolności (8), liczba głosów: 404 (wybrana)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1995 – 1998Urząd Miasta Knurowa, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, Knurów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1995 – 2000Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1991 – 1995Urząd Miasta Knurowa, pełnomocnik Zarządu Miasta ds. oświaty, Knurów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1994Rada Miasta Knurowa, radny, Knurów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990kandydat na radnego (wybrana)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1975 – 1991Szkoła Podstawowa nr 6, nauczyciel matematyki, Knurów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krystyny Szumilas

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.