facebook tweeter youtube

 
Krystyna Szumilas
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
32 776,29 PLN

14 288,12 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
Papiery wartościowe:
Nazwa:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - udziały
L. jednostek:
13
Pełna kwota:5 590 PLN

Nazwa:
Santander Bank Polska SA - akcje
L. jednostek:
5
Pełna kwota:1 791 PLN
Uwagi: zakupione w 1991 r. wymienione na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia Banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.
Suma ogólna:7 381 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Santander Bank Polska SA
Liczba akcji:
5
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r., zamienione na akcje Santander Bank Polska SA w 2018 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:127 399,17 PLN
Uwagi: w tym odprawa emerytalna: 30062,4 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 29978,89 PLN dieta opodatkowana - 0 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:71 375,20 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:74 801,36 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia:10 600 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2017 r.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
10 139,80 PLN

10 243,06 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny system emerytalny PEKAO
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PFG SFIO - PIONIER gotówkowy, PFG SFIO - PIONIER obligacji i dochodu, PFG SFIO - PIONIER alternatywny - globalnego dochodu
Pełna kwota:31 331,21 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Bank Zachodni WBK
Liczba akcji:
7
Wartość wszystkich akcji:2 773,75 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:166 346,38 PLN
Uwagi: w tym odprawa emerytalna: 30062,4 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 895,38 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27360,00 PLN dieta opodatkowana - 2535,38 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:23 964,09 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:125 212,01 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia:23 320 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2017 r.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
62 433,31 PLN

4 866 PLN
Uwagi: IKZE Dobrowolny system emerytalny PEKAO
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
L. jednostek:
10
Uwagi: w upadłości likwidacyjnej (zakupione w 1991 r.)

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
L. jednostek:
13
Pełna kwota:5 590 PLN

Nazwa:
akcje Bank Zachodni WBK
L. jednostek:
7
Pełna kwota:2 212
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych po 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Nazwa:
PFG SFIO - PIONIER gotówkowy
Pełna kwota:1 425 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Bank Zachodni WBK
Liczba akcji:
7
Wartość wszystkich akcji:2 212 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:134 849,06 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27360,00 PLN dieta opodatkowana - 2234,52 PLN

Opis:
wypłata środków po zakończeniu umowy ubezpieczenia AMPLICO LIFE (obecnie MetLife)
Kwota:76 733,94 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:195 228,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
Pożyczka gotówkowa. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:21 532,20 PLN
Uwagi: Pożyczka zaciągnięta w 2015 r., okres spłaty 7 lat.

Opis:
Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia:10 260 PLN
Uwagi: zaciągnięta w 2016 r.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN

Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

Nazwa:
akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, Krośnieńskiej Huty Szkła "Krosno" S.A. oraz udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie - 7578 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173,6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Bank Zachodni WBK
Liczba akcji:
7
Wartość wszystkich akcji:1 988,00 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:146 144,93 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym: nieopodatkowana - 27360,00 PLN dieta opodatkowana - 2316,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., o/Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:125 598,29 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
Pożyczka gotówkowa. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:24 588,39 PLN
Uwagi: Pożyczka zaciągnięta w 2015 r., okres spłaty 7 lat.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 000,30
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077,19 PLN

Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" SA
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

Nazwa:
akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7716,25 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Bank Zachodni WBK
Liczba akcji:
7
Wartość wszystkich akcji:2 126,25 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:123 681,08 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:24 730,80 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dieta nieopodatkowana - 22 800,00 PLN dieta opodatkowana - 1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:216 835,50 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
Kredyt gotówkowy. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17. Pożyczka zaciągnięta w 2015 r. . Okres spłaty 7 lat.
Cała kwota:31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:24 678,93 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 000,30
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

Nazwa:
akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK, akcje Bank Zachodni WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 7634 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Bank Zachodni WBK
Liczba akcji:
7
Wartość wszystkich akcji:2 044 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wypłacona dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:88 402,55 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:222 207,09 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
Kredyt gotówkowy. Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17. Pożyczka zaciągnięta w 2015 r. . Okres spłaty 7 lat.
Cała kwota:31 093,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:30 265,8 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 8215,00 PLN

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi: kwota łączna akcji Banku Zachodniego WBK i udziały w Krośnieńskiej Hucie Szkła "Krosno" SA - 8215,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Bank Zachodni WBK
Wartość wszystkich akcji:2 625 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10 akcji
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia (Ministerstwo Edukacj Narodowej)
Kwota:40 648,88 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
wypłacona dieta poselska
Kwota:29 841,84 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:119 895,17 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu Bank Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:236 038,69 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Posłów na wykończenie domu
Cała kwota:25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:13 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie

Nazwa:
akcje Bank Zachodni WBK
Uwagi ogólne:
Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A., udziały: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Suma ogólna:8 303,20 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: powierzchnia całkowita 220,49 (netto 173.6) m2, wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Bank Zachodni WBK
Wartość wszystkich akcji:2 713,20 PLN
Uwagi: wymiana akcji Kredyt Banku S.A. zakupionych w 1991 r. na akcje Banku Zachodniego WBK w wyniku połączenia banków w 2013 r.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10 akcji
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Łączny dochód:1 096,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu powołania na stanowisko ministra edukacji narodowej
Kwota:194 689,59 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
wypłacona dieta poselska
Kwota:29 512,08 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota: 718,43 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:256 558,67 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku, okres spłaty 15 lat

Opis:
Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:12 069,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Ministerstwo Edukacji Narodowej, Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna - 2077 PLN.

Nazwa:
Akcje Kredyt Banku S.A.

Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A.

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi ogólne:
Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A., udziały: OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Suma ogólna:7 207 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 590 PLN
Uwagi: Wartość udziałów wzrosła o 390 PLN w wyniku dopisania dywidendy za rok 2012.

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji:
98 akcji
Wartość wszystkich akcji:1 617 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10 akcji
Dochód:0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu powołania na stanowisko
Kwota:187 429,42 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:276 122 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 15 lat.

Opis:
Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:12 069,34 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Opis:
Pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Posłów Kancelarii Sejmu RP. Cel: wykończenie domu
Cała kwota:25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:15 120 PLN
Uwagi: Pożyczka została zaciągnięta w 2012 roku na okres 24 miesięcy.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Ministerstwo Edukacji Narodowej, Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składka półroczna 2077 PLN.

Nazwa:
Akcje Kredyt Bank S.A.

Nazwa:
Akcje Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO"S.A.

Nazwa:
Udziały OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Uwagi ogólne:
Akcje: Kredyt Banku S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła "KROSNO" S.A. oraz udziały OK Banku Spółdzielczego w Knurowie
Suma ogólna:7 140,40 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów
Wartość wszystkich udziałów:5 200 PLN
Dochód: 440,60 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji:
98 akcji
Wartość wszystkich akcji:1 940,40 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10 akcji
Dochód:0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu powołania na stanowisko Sekretarza Stanu od 01.01.2011 - 17.11.2011 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej od 18.11.2011 - 31.12.2011 r.
Kwota:151 864,56 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Dieta poselska VI kadencja
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
Dieta poselska VII kadencja
Kwota: 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:310 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:296 836,60 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 15 lat.

Opis:
Kredyt gotówkowy na wykończenie domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Cała kwota:15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN
Uwagi: Kredyt został zaciągnięty w 2011 roku na okres 4 lat.

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystyna Maria Szumilas
Nazwisko panieńskie:
Zillmann
Data i miejsce urodzenia:
1956-06-28 Knurów
Zatrudnienie:Ministerstwo Edukacji Narodowej, Poseł na Sejm RP, Minister Edukacji Narodowej
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa na życie Amplico Life
Uwagi: Składki półroczne w wysokości 2077,19 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220,49 m2
Powierzchnia działki:
1593 m2
Wartość domu:400 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość działki wg operatu szacunkowego z 2009 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
58,20 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
50% własności

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
OK Bank Spółdzielczy w Knurowie
Liczba udziałów:
13 udziałów

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Kredyt Bank S.A.
Liczba akcji:
98 akcji
Wartość wszystkich akcji:1 362,20 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

Emitent akcji:
Krośnieńska Huta Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
10 akcji
Dochód:0 PLN
Uwagi: Akcje zostały zakupione w 1991 roku.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód z tytułu powołania na stanowisko
Kwota:124 153,90 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Dieta poselska
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na budowę domu wobec Banku Pekao S.A., Oddział Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 17.
Kwota pozostała do spłacenia:299 836,60 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.