facebook tweeter youtube

 
Iwona Śledzińska-Katarasińska
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W l. 1972-1981 członkini PZPR. Była związana z Ruchem Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Unią Demokratyczną oraz Unią Wolności. Od 2001 r. członkini PO. Dziennikarka w RSW „Prasa, Książka, Ruch” i Telewizji Łódź oraz redaktorka w podziemnych wydawnictwach. W l. 1982-1989 pracowała m.in. dla w Centralnego Związku Spółdzielczości Niewidomych oraz prywatnego biura podróży. W l. 1990-1991 redaktor naczelna łódzkiego wydania „Gazety Wyborczej”. Członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W l. 1990-1994 radna miasta Łodzi. Od 2014 r. przewodnicząca Rady Programowej TVP. Posłanka od 1991 (I-VIII kadencja), zasiadała w komisjach: sprawiedliwości i praw człowieka; edukacji, nauki i młodzieży; regulaminowej i spraw poselskich; łączności z Polakami za granicą; kultury i środków przekazu; polityki senioralnej oraz zdrowia. Obecnie kontynuuje pracę w komisji kultury i środków przekazu (wiceprzewodnicząca) oraz zasiada w komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.
Edukacja
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny; specjalność: Filologia Polska, rok ukończenia: 1963

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2018 – 24.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druk nr 2794), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2018 – 17.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 2501), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2018 – 08.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2017 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1607), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie pojednania polsko - ukraińskiego (druk nr 647), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442), o składce audiowizualnej (druk nr 443), przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 17.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Polska Sekcja AWEPA, Polska Sekcja AWEPA» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian (druk nr 284), - o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 407), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź (9), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 21424» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Łódź (9), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 21424 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.06.2015 – 08.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk nr 3449), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2015 – 09.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności (druk nr 3245) oraz - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 608), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2014 – 14.01.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (druk nr 2790), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2014 – 03.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (druk nr 2790), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2014 – 29.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (druk nr 1492), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2014 – 28.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (druk nr 1492), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 04.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2013 – 12.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał dotyczących uczczenia pamięci męczeństwa Kresowian (druki nr 327, 470, 536, 1295, 1333), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.06.2013 – 11.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał dotyczących uczczenia pamięci męczeństwa Kresowian (druki nr 327, 470, 536, 1295, 1333), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 19.09.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i senackiego projektów ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 640 i 641), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 19.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polska Sekcja Stowarzyszenia AWEPA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 18.11.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 16279» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.04.2011 – 28.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (druk nr 4016), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.02.2011 – 24.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3812), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 16279 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.04.2009 – 23.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (druk nr 1847), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2009 – 19.05.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1628), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2008 – 26.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw (druk nr 151), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 28516» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.09.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 28516 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania (druk nr 859), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.07.2006Telewizja Polska SA, członek Rady Programowej, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w regionie łódzkim


Oficjalna strona Telewizji Polskiej SA

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Zarządu Regionu Łódzkiego, Łódź» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska w Regionie Łódzkim

09.12.2005 – 15.12.2005Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 56), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.11.2005 – 16.12.2005Sejm RP V kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – brak informacji Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 23119» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.02.2005 – 19.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 23119 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.07.2004 – 21.04.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 2720) oraz poselskiego projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 2931) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych (druk nr 3359), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2004 – 29.01.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu opinii Komisji w sprawie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej Komisji Europejskiej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.01.2004 – 15.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kinematografii; (od 30.03.2004) poselskiego projektu ustawy o kinematografii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2003 – 16.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.12.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach masowego przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2002 – 22.01.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (druk nr 1027), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.04.2002 – 19.03.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek Prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 12161» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Platforma Obywatelska, członek Rady Regionu Łódzkiego, Łódź» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

brak informacjiPlatforma Obywatelska, członek Rady Krajowej, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

brak informacjiPlatforma Obywatelska, przewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego, Łódź» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2001kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 12161 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001 – brak informacji Platforma Obywatelska, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł niezrzeszony» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Unia Wolności» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Unia Wolności (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.05.1994 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Klub Parlamentarny Unii Wolności, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

18.02.1994 – 26.03.1994Sejm RP II kadencji, Komisja nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektów Ustaw o Ustroju Samorządowym Warszawy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1994 – 2001Unia Wolności, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu działania podkomisji dotyczącej problematyki radiofonii i telewizji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw kompleksowo regulujących sprawy celne, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obrocie specjalnym z zagranicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektów ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: - rządowego o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, - rządowego o środkach i postępowaniach ochronnych stosowanych wobec towarów przywożonych z zagranicy, - poselskiego o trybie postępowania w sprawach rozdziału kontyngentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu postępowania karnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o muzeach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolności prasy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP II kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, Komisja Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.10.1993 – 20.10.1997Sejm RP II kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Unia Demokratyczna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.09.1993 – 13.05.1994Sejm RP II kadencji, Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1993kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Unia Demokratyczna (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Książka - Ruch", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.1991 – 26.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Systemu Gospodarczego i Przemysłu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania dezyderatów dotyczących polityki gospodarczej regionu łódzkiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczeń dotyczących uprawnień pracowniczych oraz oceny możliwości naprawienia krzywd i szkód wyrządzonych z powodów politycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiSejm RP I kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.1992 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Skutków Stanu Wojennego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.1991 – 31.05.1993Sejm RP I kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Łódź, lista wyborcza: Unia Demokratyczna» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1991kandydat na posła
okręg: Łódź, lista wyborcza: Unia Demokratyczna (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1991 – 1994Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1991Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1991Czasopismo "Gazeta Wyborcza", redaktor naczelny, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1991Czasopismo "Gazeta Wyborcza", szef oddziału w Łodzi, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – brak informacji Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1994Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990 – 1994Rada Miasta Łodzi, radny, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1990kandydat na radnego (wybrana)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1982 – brak informacji biuro podróży, doraźne zajęcia» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1982 – 1989Centralny Związek Spółdzielczości Niewidomych, doraźne zajęcia» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1981Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", przewodniczący sekcji dziennikarzy, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1981 – 1991Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

brak informacjipodziemne wydawnictwa, redaktor» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1976 – 1981Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa, Książka, Ruch", dziennikarz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1973 – 1975Telewizja Łódź, dziennikarz, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1972 – 12.1981Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1965 – 1972Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa, Książka, Ruch", dziennikarz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

brak informacjiDuszpasterstwo Środowisk Twórczych przy kościele Jezuitów, działacz, Łódź» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.