facebook tweeter youtube

 
Ryszard Terlecki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Profesor nauk humanistycznych. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działacz opozycji antykomunistycznej, publicysta prasy niezależnej, należał do NSZZ „Solidarność”(1980-1995), Koalicji Republikańskiej (1990-1992), partii Chrześcijańskich Demokratów (1992-1997), Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997-2000). Członek PiS od 2007 r., członek komitetu politycznego PiS. Był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (1977-1980). Wykładowca akademicki: pracował w PAN, od 1985 r. zatrudniony w Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor książek i publikacji naukowych. W l. 2001-2007 pracował w krakowskim IPN, najpierw jako naczelnik wydziału edukacji, następnie jako dyrektor oddziału. W l. 1998-2002 oraz 2006-2007 radny Krakowa. W Sejmie od 2007 r. (VI-VIII kadencja), pracował w komisjach: ds. Unii Europejskiej; edukacji, nauki i młodzieży; kultury i środków przekazu. Obecnie Marszałek Sejmu.
Edukacja
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny; specjalność: Historia, rok ukończenia: 1976
Rada Naukowa Instytutu Historii, Nauki, Oświaty i Techniki PAN, ; specjalność: Nauki humanistyczne, rok ukończenia: 1992
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny; specjalność: Nauki humanistyczne, rok ukończenia: 1980

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 20.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, w szczególności Budowy Nowej Linii Kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacji Istniejącej Linii Kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, a także Budowy Drogi Szybkiego Ruchu z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do Granicy Państwa w Muszynce tzw. "Sądeczanki", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Bałkańska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Czarnogórska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.11.2016 – 15.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2015 – 09.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, wicemarszałek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7913» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7913 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

26.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015autor książki „Polska w niewoli 1945-1989. Historia sowieckiej kolonii”» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

28.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 11309 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Wolna Kuba", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14726» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14726 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2010 – 02.03.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (druk nr 2724), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2010autor książki „Solidarność. Dekada nadziei 1980-1989”» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

03.03.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Mołdawska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.11.2007 – 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.11.2007 – 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 24.11.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 4246» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 4246 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2007Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

2007autor książki „Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990”» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

2006 – 2007Rada Miasta Krakowa, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Kraków
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 5470» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 5470 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

2006kandydat na prezydenta miasta Krakowa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 90611» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

2006 – 2007Instytut Pamięci Narodowej, dyrektor oddziału, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

od 2003Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, profesor, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

2003 – 2007Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", prorektor, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckigo

od 2002Czasopismo "Horyzonty Wychowania", członek redakcji» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2001 – 2005Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, naczelnik Biura Edukacji Publicznej, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

od 1999Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", profesor, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1998 – 2002Rada Miasta Krakowa, radny, Kraków
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 2059» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 2059 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1997 – 2000Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckigo

1996 – 1998Czasopismo ''Nowiny'', redaktor naczelny, Rzeszów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1995 – 1998Radio Kraków, przewodniczący Rady Programowej, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

od 1993Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, wykładowca, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1992 – 1997Partia Chrześcijańskich Demokratów, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1991 – 1992Koalicja Republikańska, członek władz krajowych» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckigo

1991kandydat na posła
lista wyborcza: Koalicja Republikańska (niewybrany)» źródło

Źródło

Serwis wp.pl

1990 – 1992Czasopismo ''Czas Krakowski'', zastępca redaktora naczelnego, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

od 1989Czasopismo ''Arka'', członek redakcji» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

od 1985Akademia Ignatianum w Krakowie (dawniej: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego), wykładowca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1983 – 1989Czasopismo ''Arka'', członek redakcji, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1980 – 1995Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1980Związek Nauczycielstwa Polskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1977 – brak informacji Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Polska Akademia Nauk, pracownik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszrda Terleckiego

1975 – 1989członek opozycji antykomunistycznej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

1975 – 1989„Indeks”, „Solidarność Narodu”, „Polityka Polska”, „Krytyka”, „Solidarność Wiejska”, „Robotnik Polski”, „Mała Polska”, publicysta prasy niezależnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ryszarda Terleckiego

lata 60.Ruch hippisowski, uczestnik» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.