facebook tweeter youtube

 
Jarosław Urbaniak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Absolwent filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości związany z Ruchem Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Unią Demokratyczną, Unią Wolności oraz Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. Członek PO. Na początku l. 90. nauczyciel w kaliskim zespole szkół włókienniczych i III liceum ogólnokształcącym w Kaliszu. W 1998 r. kierownik urzędu rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W l. 2001-2002 członek Zarządu Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej „Cerabud” SA. W l. 1998-2005 radny i członek zarządu, a w l. 2010-2014 prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Poseł na Sejm w l. 2005-2011 i od 2015 r. (V-VI i VIII-IX kad.), pracuje w komisjach: regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych (wiceprzewodniczący); finansów publicznych.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania; specjalność: Zarządzanie, rok ukończenia: 2000
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii; specjalność: Filozofia teoretyczna, rok ukończenia: 1995

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.02.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.01.2020Sejm RP IX kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rewitalizacji Miast, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2019 – 14.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2019Sejm RP IX kadencji, poseł
okręg: Kalisz (36), lista wyborcza: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 17767» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2019 – 13.10.2019kandydat na posła
okręg: Kalisz (36), lista wyborcza: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 17767 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 20.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack S.A., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2018 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2017 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kirgistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej "INPRONKO", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.11.2019Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kalisz (36), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 14218» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Kalisz (36), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 14218 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.02.2015 – 13.01.2016Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, wiceprezes Zarządu, Poznań» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2014kandydat na prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego
okręg: Ostrów Wielkopolski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 10752 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.12.2010 – 2014Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, prezydent miasta, Ostrów Wielkopolski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 9766» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Portal Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2010kandydat na prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 9766 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.11.2009 – 29.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Śledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2009 – 29.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Śledcza do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2009 – 03.03.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2000), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 463) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej (druk nr 1409), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2009 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2070), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2008 – 07.12.2010Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.02.2008 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Tybetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 07.12.2010Sejm RP VI kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 07.12.2010Sejm RP VI kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 07.12.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 07.12.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.12.2010Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.12.2010Sejm RP VI kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego), Warszawa
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 19788» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2007 – 21.08.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2007 – 19.04.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym; poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych ustaw , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 19788 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7400» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 7400 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2004 – 14.01.2005Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., członek Zarządu, Jarocin» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

21.03.2003 – 09.01.2004Mazurska Fabryka Urządzeń Mafag Spółka Akcyjna, członek Rady Nadzorczej, Morąg» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

07.01.2003 – 01.04.2004Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Jarocin» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2003Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002 – 2005Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, radny wygaśnięcie mandatu (wybór na posła na Sejm RP), Ostrów Wielkopolski
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina (14), liczba głosów: 346» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina (14), liczba głosów: 346 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2005Cerabud SA, kierownik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

27.11.2001 – 12.04.2002Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Cerabud SA , członek Zarządu, Krotoszyn» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

1998kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1998Unia Wielkopolan, członek, Poznań» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2001Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 1999POLO SA., kierownik działu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – brak informacji Urząd Rejonowy, kierownik, Ostrów Wielkopolski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, członek Zarządu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 2002Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, radny, Ostrów Wielkopolski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1997 – 2003Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1996 – 1997RT Leasing sp. z o.o., dyrektor» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1995 – 1996PBB Invest-Bank SA, specjalista» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 1997Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1993 – 1994III Liceum Ogólnokształcące, nauczyciel, Kalisz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1991 – 1993Zespół Szkół Włókienniczych, nauczyciel, Kalisz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1991 – 1994Unia Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1990 – 1991Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1989 – 1990Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek Komitetu Obywatelskiego, Ostrów Wielkopolski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.