facebook tweeter youtube

 
Wojciech Wilk
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-05)
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1998 r. członek NSZZ „Solidarność”. Od 2002 r. w PO. W l. 1998-2000 pracował w urzędzie miasta Kraśnik, w l. 2002-2005 był zastępcą burmistrza. W l. 2014-2015 wojewoda lubelski. Poseł w l. 2005-2011 i od 2015 r. (V - VI i VIII kad.), pracował w komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Obecnie zasiada w komisjach: sprawiedliwości i praw człowieka (wiceprzewodniczący) oraz administracji i spraw wewnętrznych.
Edukacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 1997
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ; specjalność: Integracja europejska, rok ukończenia: 2004
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ; specjalność: Gospodarka nieruchomościami, rok ukończenia: 2000

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.2018Urząd Miasta Kraśnik, burmistrz, Kraśnik
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój, liczba głosów: 7659» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2018kandydat na burmistrza Kraśnika
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój, liczba głosów: 7659 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

18.09.2018 – 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2018 – 18.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2018 – 24.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2017 – 26.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych (druk nr 1582) oraz rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych (druk nr 1581), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2017 – 19.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 1370), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 29.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1378), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 22.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 1294), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2017 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 665), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.12.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.07.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2016 – 27.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw i senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 334 i 374), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tanzańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.03.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2016 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.12.2015 – 24.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 24.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 05.11.2018Sejm RP VIII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na burmistrza miasta Kraśnik), Warszawa
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 6348» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 6348 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.03.2014 – 11.11.2015Lubelski Urząd Wojewódzki, wojewoda, Lublin» źródło

Źródła

Serwis kurierlubelski.pl


Oficjalna strona Wojciecha Wilka

2012 – 2014Urząd Miasta Lublina, dyrektor kancelarii prezydenta miasta, Lublin» źródło

Źródła

Serwis kurierlubelski.pl


Oficjalna strona Wojciecha Wilka

01.2012 – 2012Urząd Miasta Lublina, doradca prezydenta miasta, Lublin» źródło

Źródło

Serwis kurierlubelski.pl

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska, liczba głosów: 9079» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7772 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.08.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druk nr 4583), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych (druk nr 680) oraz poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (druk nr 3351), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury (druk nr 4002), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw (druki nr 3395, 3399 , 3598), (od dn. 2011-02-2 - druk nr 3687), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa (druk nr 3580), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 29.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk nr 3657), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.10.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.10.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.10.2010 – 07.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 3442), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.10.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk nr 3386), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 2988), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druk nr 3069), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 2625), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2009Fundacja „Za Bramą”, członek Rady Fundacji, Kraśnik» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 26.11.2009Fundacja „Za Bramą”, członek Rady Fundacji, Kraśnik» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

10.09.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2070), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.09.2009 – 06.10.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 2251), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.09.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1280), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 2062), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2009 – 08.09.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1280), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 08.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych (druk nr 1145), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 08.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk nr1407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do nowelizacji prawa karnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2008 – 11.05.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych (druk nr 680) oraz poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (druk nr 3351), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2008 – 02.12.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1226 oraz druk 1461), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2008 – 08.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Senat projektów ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druki nr 1131 i 3310), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Kodeks spółek handlowych (druk nr 1130), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.2008 – 26.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.09.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów nowelizacji ustawy o prokuraturze (druki nr 131 i 617), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2008 – 04.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druki nr 630 i 885), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 328), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.03.2008 – 09.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk nr 263), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 08.07.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 59), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2008 – 26.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 207), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 08.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 22.01.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 9079 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

13.06.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2007 – 28.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1690), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1057), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (druk nr 1155), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.10.2006 – 28.02.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o pracownikach sądów i prokuratury , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2006 – 23.08.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianach organizacyjnych niektórych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2006 – 04.11.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2006 – 09.01.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji Kodeksu cywilnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2006 – 26.04.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 969 i 772), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2006 – 04.11.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 421), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Filipińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2006 – 20.07.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji Kodeksu pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Administracji i Spraw Zewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin, lista wyborcza: Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 5501» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Lublin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 5501 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Związek Komunalny, przewodniczący Zgromadzenia» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2002Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002 – 2005Urząd Miasta Kraśnik, zastępca burmistrza, Kraśnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2000 – 2002Urząd Miasta Kraśnik, kierownik wydziału, Kraśnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1999 – 2000Urząd Miasta Kraśnik, zastępca kierownika wydziału, Kraśnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1998Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998 – 1999Urząd Miasta Kraśnik, młodszy referent, Kraśnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiFabryczny Klub Sportowy Stal Kraśnik, prezes, Kraśnik» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.