facebook tweeter youtube

 
Elżbieta Witek
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 200,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
66 m2
Wartość:30 410 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna męża - 1/2 powierzchni i wartości
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy w KPRM
Kwota:61 260,48 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis:
świadczenie emerytalne
Kwota:44 009,74 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:81 169,55 PLN
Uwagi: dane podane zgodnie z wytycznymi Komisji Etyki Poselskiej, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Tipo
Rok produkcji:
2019
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia:18 600,00 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis:
PKO BP, linia kredytowa: 16000,00 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia:39 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 500 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
66 m2
Wartość:30 410 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna męża - 1/2 powierzchni i wartości
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód ze stosunku pracy w MSWiA
Kwota:34 343,53 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 958,09 PLN

Opis:
świadczenie emerytalne
Kwota:31 450,44 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:45 729,89 PLN

Opis:
wynagrodzenie (Kancelaria Sejmu)
Kwota:9 541,47 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Tipo
Rok produkcji:
2019

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia:23 500,00 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis:
PKO BP, linia kredytowa - 15500,00 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia:47 200,00

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
66 m2
Wartość:30 410 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna męża - 1/2 powierzchni
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód ze stosunku pracy w KPRM
Kwota:61 260,48 PLN

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana - nie dotyczy

Opis:
dieta parlamentarna wolna od podatku
Kwota:30 062 PLN

Opis:
świadczenie emerytalne
Kwota:44 009,94 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia:31 460,98 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis:
PKO BP, linia kredytowa - 18 000 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:60 793,27 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister - członek Rady Ministrów do 11.12.2019 r.
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
66 m2
Wartość:30 410 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna męża - 1/2 powierzchni
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna wolna od podatku
Kwota:27 360 PLN
Uwagi: dieta opodatkowana: 2702,4 PLN

Opis:
dochód ze stosunku pracy w KPRM
Kwota:240 274,08 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
świadczenie emerytalne
Kwota:3 434,17 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Kwota pozostała do spłacenia:44 278,18 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:5 011,21 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister - członek Rady Ministrów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
66 m2
Wartość:30 410 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna męża - 1/2 własności
Uwagi: 1/2 mieszkania własnościowego (spadek po teściach); wartość według aktu notarialnego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym: dieta opodatkowana: 2316,96 PLN dieta nieopodatkowana: 27360 PLN

Opis:
uposażenie ministra w KPRM
Kwota:204 744,08 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki, na 11 lat
Cała kwota:151 476,58 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:57 106,27 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:3 101,78 PLN

Opis:
PKO BP - karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:22 617,34 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-03-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm

KPRM, Minister - członek Rady Ministrów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
66 m2
Tytuł prawny:
1/2 powierzchni i wartości spadku po moich teściach (jest to własność odrębna męża)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 509,96 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:2 298,38 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN

Opis:
wynagrodzenie z KPRM
Kwota:22 506,59 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:72 242,98 PLN
Uwagi: mieszkanie jest wyłączną własnością córki

Opis:
PKO BP, kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:11 581,75 PLN

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:16 791,96 PLN

Opis:
PKO BP - karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:21 967,93 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-21
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie (1/2)
Wartość:43 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności ze spadku po teściach

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota: 106X79,52 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:24 712,22 PLN
Uwagi: w tym dieta opodatkowana - 1912,22 PLN dieta nieopodatkowana - 22800 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:76 000 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN

Opis:
PKO BP, linia kredytowa - ok 17000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-09
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:71 500,99 PLN

Opis:
dieta
Kwota:19 766,06 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:79 840,57 PLN

Opis:
PKO BP, konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:16 659,18 PLN

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Uwagi: 17975,44 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-08-18
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:125 585,91 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 429,64 PLN

Opis:
dieta wolna od podatku
Kwota:2 069,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:86 225,38 PLN

Opis:
PKO BP, konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:23 344,26 PLN

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Uwagi: 17511,90 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:128 839,17 PLN

Opis:
dieta wolna od podatku
Kwota:27 360 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 234,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:100 207,78 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt gotówkowy konsumpcyjny (w tym spłata poprzedniego kredytu)
Kwota pozostała do spłacenia:30 179,13 PLN

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Uwagi: 17749,70 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze włsnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:125 169,46 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 512,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:114 190,18 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt gotówkowy na cele bieżące
Kwota pozostała do spłacenia:30 179,13 PLN

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:17 943,84 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:128 421,42 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:2 123,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt gotówkowy na kampanię wyborczą i spłatę poprzedniego kredytu gotówkowego
Kwota pozostała do spłacenia:33 851,12 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:128 172,58 PLN

Opis:
PKO BP, linia kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:17 486,68 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Elżbieta Barbara Witek
Nazwisko panieńskie:
Zbanuch
Data i miejsce urodzenia:
1957-12-17 Jawor
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:170 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:106 200,73 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Mitsubishi
Model:
Colt
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP, kredyt gotówkowy na kampanię i spłatę poprzedniego kredytu gotówkowego
Kwota pozostała do spłacenia:34 988,50 PLN

Opis:
PKO BP, kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla córki
Kwota pozostała do spłacenia:134 395,12 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.