facebook tweeter youtube

Źródło: sejm.gov.pl

 
Radosław Witkowski

prezydent miasta Radom

Radosław Witkowski (4.06.1974, Radom), magister pedagogiki, przedsiębiorca. Współwłaściciel przedsiębiorstwa rodzinnego. Do 2006 r. członek Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. W PO od 2003 r. W l. 2006-2007 radny w Radzie Miasta Radomia. Członek PO. Poseł VI, VII kad. Zasiadał w komisjach: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Skarbu Państwa oraz Finansów Publicznych. W 2014 r. został wybrany na prezydenta Radomia, zdobywając w drugiej turze 52 proc. głosów. W 2018 r. uzyskał reelekcję, otrzymując w drugiej turze 46650 (53,83 proc.) głosów.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 19.11.2018Urząd Miasta Radomia, prezydent miasta, Radom
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Witkowskiego Koalicja na Rzecz Zmian, liczba głosów: 46650» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2018kandydat na prezydenta miasta Radomia
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Witkowskiego Koalicja na Rzecz Zmian, liczba głosów: 46650 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 05.03.2015Związek Miast Polskich, członek Komisji Rewizyjnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Związku Miast Polskich

30.01.2015 – 31.07.2015Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Kielce» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

09.12.2014 – 19.11.2018Urząd Miasta Radomia, prezydent miasta, Radom
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 32805» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


serwis radom24.pl

2014kandydat na prezydenta miasta Radomia
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 32805 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.10.2014 – 05.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.10.2014 – 23.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 01.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2014 – 25.07.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2014 – 30.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2014 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1959), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2013 – 21.01.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.11.2013 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Krwiodawstwa, Transplantologii i Promocji Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2013 – 10.01.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1382), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1648), o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1649) oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 1756), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2013 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Bośnia i Hercegowina, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2013 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk nr 1224), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 17.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 1125), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 21.03.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1035), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-RPA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 21.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (druk nr 784), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 22.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 497) oraz o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Nowoczesnej Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2012 – 23.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druk nr 551), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Następne Pokolenie", wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 09.05.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół "Następne Pokolenie", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 26.04.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 10.01.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Rowerowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 15.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 10.01.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na funkcję prezydenta Radomia), Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7285» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 7285 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

31.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3374), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.01.2011 – 01.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk nr 3738) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3066), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 14.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3670), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.11.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2010 – 31.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3408), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny ds. poprawienia jakości Prawa Europejskiego implementowanego w Polsce "Lepsze Prawo", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.03.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży i Studentów "Następne Pokolenie", skarbnik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2010 – 16.03.2010Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży i Studentów "Następne Pokolenie", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2009 – 28.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 1169), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2009 – 01.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1898), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2009 – 21.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o gminach uzdrowiskowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1884, 1885 i 1893), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2009 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Komunalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 21.10.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk nr 1563 oraz druk 1726), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk nr 1223), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Poselski Krewniacy Club Sejm, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.09.2008 – 09.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 752), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2008 – 22.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Macedońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 07.05.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 147), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8229» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8229 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Rada Miasta Radomia, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Radom
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 529» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Radom
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 529 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2003Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona posła Radosława Witkowskiego

brak informacjiStowarzyszenie "Młodzi Demokraci", członek
brak informacjiwłasna działalność gospodarcza, właściciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona posła Radosława Witkowskiego

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.