facebook tweeter youtube

Źródło: sejm.gov.pl

 
Radosław Witkowski

prezydent miasta Radom

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 300 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,54 m2
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal niemieszkalny
Tytuł prawny:
udział 1704/64960, własność - wspólność małżeńska
Uwagi: wartość podana wraz z mieszkaniem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z umów o pracę
Kwota:165 397,35 PLN
Uwagi: w okresie od 01-01-18 do 31-12-18

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
2009

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia:194 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2018-12-31

Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości
Cała kwota:142 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2018-12-31

Opis:
poręczenie wekslowe 50000 PLN kredytu żony i ojca w Banku Pekao S. A.

Opis:
BanK Pekao S. A. - karta kredytowa
Uwagi: limit zadłużenia: 16 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 400 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,54 m2
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal niemieszkalny
Tytuł prawny:
udział 1704/64960, własność - wspólność małżeńska
Uwagi: wartość podana wraz z mieszkaniem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z umów o pracę
Kwota:136 997,20 PLN
Uwagi: w okresie od 01-01-18 do 19-11-18

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
2009

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia:195 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2018-11-19

Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości
Cała kwota:142 500 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2018-11-19

Opis:
poręczenie wekslowe 50000 PLN kredytu żony i ojca w Banku Pekao S. A.

Opis:
BanK Pekao S. A. - karta kredytowa
Uwagi: limit zadłużenia: 16 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2018-12-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 400 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,54 m2
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal niemieszkalny
Tytuł prawny:
udział 1704/64960, własność - wspólność małżeńska
Uwagi: wartość podana wraz z domem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z umów o pracę
Kwota:111 998,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
2009

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia:197 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2018-09-16

Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości
Cała kwota:144 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2018-09-16

Opis:
poręczenie wekslowe 50000 PLN kredytu żony i ojca w Banku Pekao S. A.

Opis:
BanK Pekao S. A. - karta kredytowa
Uwagi: limit zadłużenia: 16 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):88 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,54 m2
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal mieszkalny
Tytuł prawny:
udział 1704/64690, własność - wspólność małżeńska
Uwagi: wartość podana wraz z domem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z umów o pracę
Kwota:161 607,51 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
2009

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia:205 000 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2017-12-31

Opis:
poręczenie wekslowe 50000 PLN kredytu żony i ojca w Banku Pekao S. A.
Cała kwota:70 000 PLN

Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości
Cała kwota:148 011 PLN
Uwagi: do spłaty na dzień 2017-12-31

Opis:
BanK Pekao S. A. - karta kredytowa
Uwagi: limit zadłużenia: 16000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):68 700 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
ze stosunku pracy w urzędzie miejskim
Kwota:166 570,46 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
1999

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao S. A. - kredyt hipoteczny na budowę domu
Kwota pozostała do spłacenia:217 000 PLN
Uwagi: do spłaty na 2016-12-31: 230000 PLN

Opis:
poręczenie wekslowe 70000 PLN kredytu żony i ojca w Banku Pekao S. A.
Cała kwota:70 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):62 187 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Świętokrzyski Rynek Hurtowy, Kielce ul. Magazynowa 4
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Do kiedy:
2015-04-30

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z umów o pracę
Kwota:152 233,46 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Transit
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
1999

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao SA - kredyt hipoteczny na budowę domu
Uwagi: wykorzystanie na 31.12.2015 - 230000 PLN spłata do 15.02.2035

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):74 345,10 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z umów o pracę i uposażenia posła
Kwota:148 995,50 PLN

Opis:
dieta posła
Kwota:28 648,65 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
KIA
Model:
K2500
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Transit
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
1999

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao SA - kredyt hipoteczny na budowę domu
Uwagi: wykorzystanie na 31.12.2014 - 242000 PLN spłata do 15.02.2035

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Prezydent Radomia
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):78 578,20 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: podano wartość domu i działki

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła od 01.01 do 09.12.14
Kwota:129 168,47 PLN

Opis:
dieta posła 01.01 do 09.12.14
Kwota:27 531,78 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
KIA
Model:
K2500
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Transit
Rok produkcji:
2004

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
wózek widłowy
Marka:
Nissan
Rok produkcji:
1999

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank Pekao SA - kredyt hipoteczny na budowę domu
Uwagi: wykorzystanie na 09.12.14 - 243000 PLN spłata do 15.02.2035

Podpis

Miejscowość:
Radom
Data:
2015-01-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):59 673,40 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm RP - uposażenie
Kwota:144 081,84 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006
Wartość:22 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
KIA
Model:
K2500
Rok produkcji:
2004
Wartość:11 500 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Transit
Rok produkcji:
2004
Wartość:11 500 PLN
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
wspólność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu, bank Pekao SA
Uwagi: Wykorzystanie na 2012-12-31 - 254 000 PLN Spłata do 2035-02-15

Podpis

Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 200 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
F. H. U. "Gemini - Gold Drop" S. C.
Przychód:3 591,67 PLN
Dochód:35,59 PLN
Uwagi: udział 1% z 10000 (100 PLN) udział ważny do 2012-03-31 przychód i dochód osiągnięte w okresie 2012-01-01 - 2012-03-31

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
F. H. U. "Gemini - Gold Drop" spółka cywilna
Przedmiot działalności:
Działalność handlowa, usługowa, marketingowa
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Z innymi osobami
Przychód:3 591,67 PLN
Dochód:35,59 PLN
Strata:Dochód osiągnięty w okresie 2 012-01-01 - 2 012-03-31

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm RP - uposażenie
Kwota:143 570,18 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006
Wartość:25 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
Mienie ruchome używane w działalności gospodarczej
Wartość:72 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu, bank Pekao SA
Uwagi: Wykorzystanie na 2012-12-31 - 266000 PLN Spłata do 2035-02-15

Opis:
linia kredytowa używana w działalności gospodarczej, bank Pekao SA
Uwagi: wykorzystanie na 2012-12-31 - 88587,02

Podpis

Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 800 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
F. H. "Gemini - Gold Drop" S. C.
Przychód:18 368,68 PLN
Dochód: 798,92 PLN
Uwagi: udział 1% z 10000 (100 PLN)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
F. H. "Gemini - Gold Drop" spółka cywilna
Przedmiot działalności:
Działalność handlowa, usługowa, marketingowa
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Z innymi osobami
Przychód:18 368,68 PLN
Dochód: 798,92 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm RP - uposażenie
Kwota:131 940,96 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta
Kwota:2 123,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006
Wartość:26 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
Mienie ruchome używane w działalności gospodarczej
Wartość:66 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu, bank Pekao SA
Uwagi: Wykorzystanie na 2011-12-31 - 279000 PLN Spłata do 2035-02-15

Opis:
linia kredytowa używana w działalności gospodarczej, bank Pekao SA
Uwagi: wykorzystanie na 2011-12-31 - 69045,81

Podpis

Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Radosław Witkowski
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-04 Radom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Powierzchnia działki:
1200 m2
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
F. H. "Gemini - Gold Drop" S. C.
Przychód:12 170,33 PLN
Dochód: 649 PLN
Uwagi: udział 1% z 10000 (100 PLN) Przychód i dochód osiągnięty do 2011-09-30

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
F. H. "Gemini - Gold Drop" spółka cywilna
Przedmiot działalności:
Działalność handlowa, usługowa, marketingowa
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Z innymi osobami
Przychód:12 170,33 PLN
Dochód: 649 PLN
Uwagi: Przychód i dochód osiągnięte do 2011-09-30

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm RP - uposażenie
Kwota:108 867,55 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus
Rok produkcji:
2006
Wartość:26 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
Mienie ruchome używane w działalności gospodarczej
Wartość:66 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na budowę domu, bank Pekao SA
Uwagi: Wykorzystanie na 2011-09-30 - 281000 Spłata do 2035-02-15

Opis:
linia kredytowa używana w działalności gospodarczej, bank Pekao SA
Uwagi: wykorzystanie na 2011-09-30 - 87834,32

Podpis

Data:
2011-11-11

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.