facebook tweeter youtube

 
Ewa Wolak

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • posłanka do Sejmu 7. kadencji
  • posłanka do Sejmu 6. kadencji
Obietnice

Pomóż nam uzupełnić bazę obietnic wyborczych — dodaj kolejną obietnicę!

 
 
Wzrost pensji nauczycieli

Jeszcze ważniejszą rolę pełnią nauczyciele. (…) Odpowiednio wynagradzani będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom. Wiele już w tym zakresie osiągnęliśmy. Przez ostatnie lata pobory nauczycieli – mimo kryzysu – konsekwentnie rosły. Ważne jest, aby w ciągu najbliższych lat to się nie zmieniało.

Źródło: www.ewawolak.pl

Szerokopasmowy internet dla wszystkich mieszkańców kraju

Wszyscy mieszkańcy naszego kraju powinni móc korzystać z szerokopasmowego Internetu. Rozwój technologii informatycznych jest naszą wielką szansą. To one pozwalają przyspieszyć decyzje administracyjne, zwiększają naszą produktywność, a przedsiębiorcom dają dostęp do nowych rynków zbytu. Potrzebujemy dobrych regulacji prawnych, dzięki którym będziemy w stanie jak najpełniej spożytkować rozwiązania, jakie nam nowoczesne technologie podsuwają. 


Źródło: ewawolak.pl

Źródło: www.ewawolak.pl

Większa autonomia uczelni wyższych

 Dlatego też uważam, że polskie uczelnie wyższe potrzebują większej autonomii w tworzeniu kierunków i programów nauczania, tak aby opuszczający ich mury młodzi ludzie byli przygotowani do zaistnienia na rynku pracy, nie bali się przyszłości i byli przystosowani do tego, aby uczyć się przez całe życie. A to konieczność naszych czasów. Dlatego wielką nadzieję przywiązuję do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która wprowadza m.in. Krajowe Ramy Kwalifikacji - narzędzie, który pozwoli lepiej dopasować ofertę dydaktyczną zarówno do możliwości poszczególnych grup studiujących, jak również do potrzeb rynku pracy. 


Źródło: ewawolak.pl

Promocja komunikacji rowerowej

Wierzę również, że polskie miasta - duszące się w korkach, spalinach i hałasie - potrzebują sprawnej komunikacji rowerowej. Dlatego wspieram kampanie społeczne promujące bezpieczną jazdę na dwóch kółkach oraz zachęcam gminy do budowy tras rowerowych.


Źródło: ewawolak.pl

Źródło: www.ewawolak.pl

 
Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet

Wiele uwagi poświęcam również kwestiom kobiet. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości - na moim rodzinnym Dolnym Śląsku kobiety mniej zarabiają i mają większy problem ze znalezieniem pracy niż mężczyźni. W naszym regionie wskaźnik zatrudnienia kobiet jest prawie o 16 proc. mniejszy niż mężczyzn (w 2009 roku aktywnych zawodowo było 57 proc. mężczyzn i 40 proc. kobiet). Moim celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą przeciwdziałały dyskryminacji kobiet, a także będą je zachęcały do aktywizacji zawodowej.


Źródło: ewawolak.pl

Źródło: www.ewawolak.pl

Środowisko naturalne

Kolejnym celem jest środowisko naturalne. Nasz rozwój gospodarczy powinien się odbywać z poszanowaniem przyrody, uwzględniając potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. Obok racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi i rozwoju odnawialnych źródeł energii powinniśmy jak największą uwagę poświęcić edukacji ekologicznej społeczeństwa. Ważne jest, aby wspierać działania proekologiczne, zachęcać do pozytywnych zachowań, jak np. oszczędne używanie wody i innych mediów czy segregacji odpadów.

Dziś na poboczach dróg, w parkach i lasach mamy dzikie wysypiska śmieci. To się wkrótce zmieni. Przewodniczę nadzwyczajnej podkomisji, która zajmuje się zmianami w prawie o czystości i porządku w gminach. Kiedy samorządy przejmą pełną kontrolę nad gospodarką odpadami, więcej śmieci będzie przetwarzanych lub poddawanych recyclingowi. Obecnie aż 80 proc. (!) odpadów prosto z kontenerów na śmieci jest wywożonych bezpośrednio na wysypiska. Po zmianach większość z nich będzie przetwarzanych w specjalnych instalacjach, gdzie będą m.in. zamieniane na bezpieczną i przyjazną dla środowiska energię.

Źródło: www.ewawolak.pl

Dyskryminacja kobiet

image

Wiele uwagi poświęcam również kwestiom kobiet. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości - na moim rodzinnym Dolnym Śląsku kobiety mniej zarabiają i mają większy problem ze znalezieniem pracy niż mężczyźni. W naszym regionie wskaźnik zatrudnienia kobiet jest prawie o 16 proc. mniejszy niż mężczyzn (w 2009 roku aktywnych zawodowo było 57 proc. mężczyzn i 40 proc. kobiet). Moim celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą przeciwdziałały dyskryminacji kobiet, a także będą je zachęcały do aktywizacji zawodowej.

Źródło: www.ewawolak.pl

Dostęp do internetu

Wszyscy mieszkańcy naszego kraju powinni móc korzystać z szerokopasmowego Internetu. Rozwój technologii informatycznych jest naszą wielką szansą. To one pozwalają przyspieszyć decyzje administracyjne, zwiększają naszą produktywność, a przedsiębiorcom dają dostęp do nowych rynków zbytu. Potrzebujemy dobrych regulacji prawnych, dzięki którym będziemy w stanie jak najpełniej spożytkować rozwiązania, jakie nam nowoczesne technologie podsuwają.

Źródło: www.ewawolak.pl

Dodaj obietnicę

Politycy często stwierdzają, że coś powinno być zrobione albo wskazują ważne cele i priorytety. Uważamy, że jeśli kandydat na publiczne stanowisko lub urzędujący polityk publicznie określa cele konieczne do zrealizowania, my jako wyborcy mamy prawo oczekiwać, że podejmie jakieś działania, żeby je osiągnąć. Dlatego zbieramy publiczne deklaracje i priorytety polityków.

Poniżej możesz dodać cytat, link do filmu na Youtube lub plik (zdjęcie lub pdf), który zawiera deklarację danego polityka. Dodana przez Ciebie obietnica najpierw trafi do naszego zespołu. Zanim zostanie wyświetlona, zweryfikujemy ją i przyporządkujemy do kategorii tematycznej.

Tytuł
(np. Obwodnica Nowego Jorku)
Cytat
Link
(źródło cytatu lub link do filmu na Youtube)
Plik
Autor zdjęcia/filmu

Dodane przez
(np. imię, nick)
E-mail
(jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia i newsletter, wpisz tutaj swój adres mailowy)
 
 
 
 
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.