facebook tweeter youtube

 
Ryszard Zawadzki

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł VI i VII kadencji (od r. 2007). Absolwent historii w Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracował jako nauczyciel i dyrektor szkół. W latach 1994-2007 współwłaściciel firmy z branży edukacyjnej. Przez rok pełnił funkcję wiceprezydenta Wodzisławia Śląskiego. Od 2007 r. członek Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju. W latach 1979-1989 w PZPR, w 1980 w NSZZ „Solidarność”, od 2007 r. w PO.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
19.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Marokańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2014 – 25.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377), - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2013 – 07.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr 1794), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2013 – 04.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2013 – 10.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (druk nr 1434), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 03.01.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Argentyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Marokańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 29.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172); pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 16.02.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 22.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rybnik, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10108» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.07.2011 – 26.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 4353), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2011 – 31.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3907), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 3605 oraz druk 4041), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 30.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr 3628), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Rybnik, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10108 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

07.07.2010 – 23.09.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 3169), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2009 – 07.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 2436) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2438), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.09.2009 – 16.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o referendum lokalnym (druk nr 2181), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2008 – 18.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 1231), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.10.2008 – 05.03.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych (druk nr 530) - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o policji (druk nr 958), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.09.2008 – 07.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk nr 893), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.07.2008 – 01.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 601), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Poselski Krewniacy Club Sejm, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Marokańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rybnik, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 213883» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2007kandydat na posła
okręg: Rybnik, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 213883 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2007Międzygminny Związek Komunikacyjny, członek Zarządu, Jastrzębie Zdrój» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, wiceprezydent miasta, Wodzisław Śląski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1994 – 23.11.2007PZ Partner-Pałamarz s.j., wspólnik, Wodzisław Śląski» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

1986 – 2006Zespół Szkół Technicznych, dyrektor, Wodzisław Śląski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980 – 1986Zespół Szkół Budowlanych KBO ROW Rybnik, dyrektor, Wodzisław Śląski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1980Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1979 – 1989Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1977 – 1980nauczyciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.