facebook tweeter youtube

 
Bogdan Zdrojewski

senator

Bogdan Zdrojewski, 1 z dolnośląskiego, PO - Absolwent filozofii i kulturoznawstwa UWr. W l. 70 zatrudniony w woj. Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, fotograf na wystawach psów rasowych. W l. 80 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, współtworzył i kierował Ośrodkiem Badań Społecznych przy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”. W l. 1983-1995 pracownik naukowy w Katedrze Socjologii i Polityki Społ. Akademii Ekonomicznej, a następnie w Instytucie Socjologii UWr. Samorządowiec: radny, a w l. 1990-2001 prezydent Wrocławia. W l. 1996-2000 kurator Zakładu Narodowego Ossolińskich. Zasiadał w radzie nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 2001 r. w PO. W l. 2005-2006 dyrektor zarządzający w Thyssen Polymer. Senator IV kad., poseł IV, V, VI, VII kad. Pracował m.in. w komisji kultury i środków przekazu. W l. 2007-2014 minister kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego. W VIII kadencji PE zasiada w komisji ds. kultury i edukacji oraz pełni zastępstwo w podkomisji ds. bezpieczeństwa i obrony.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
12.09.2017 – 14.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Specjalna ds. Terroryzmu, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 19.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 19.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

23.11.2015 – 2017Instytut Adama Mickiewicza, członek Rady, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Instytutu Adama Mickiewicza


Oświadczenie majątkowe Bogdana Zdrojewskiego na stronie Parlamentu Europejskiego

od 13.10.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Konferencja Przewodniczących Delegacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 13.10.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Białorusią, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 14.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO , zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

14.07.2014 – 12.10.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Białorusią, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 14.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

01.07.2014 – 18.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

01.07.2014 – 18.01.2017Parlament Europejski VIII kadencji, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 01.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 01.07.2014Parlament Europejski VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Strasburg
okręg: Wrocław (12), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 162426» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Wrocław (12), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 162426 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

18.11.2011 – 17.06.2014Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (drugi rząd Donalda Tuska), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

08.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 27.05.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła do Parlamentu Europejskiego), Warszawa
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 149962» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 149962 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.11.2007 – 18.11.2011Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pierwszy rząd Donalda Tuska), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tradycji Niepodległościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 42347» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 213883 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.2006 – 27.10.2008Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

20.07.2006 – 07.12.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (druk nr 717), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2006 – 21.09.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2006 – 12.07.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał: w sprawie wycofania wojsk polskich z terytorium Iraku; wzywającej Rząd RP do podjęcia działań zmierzających do wycofania polskich wojsk z Iraku do dnia 31 marca 2006 r.; w sprawie przedłużenia polskiej misji w Iraku, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.03.2006 – 15.11.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – brak informacji Sejm RP V kadencji, Komisja Obrony Narodowej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – brak informacji Sejm RP V kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 14.12.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – brak informacji Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 73959» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

22.03.2005 – 02.06.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2005 – 19.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 73959 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

30.11.2004 – 18.02.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu zadań Miasta Stołecznego Warszawy, wynikających ze stołecznego charakteru miasta, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.10.2004 – 01.07.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.08.2004 – 06.01.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2004 – 05.07.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o krajowym systemie ratowniczym i o bezpieczeństwie obywateli i zarządzeniu kryzysowym, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2004 – 17.12.2004Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw i poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2004 – 07.07.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw i senackiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości oraz rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.01.2004 – 15.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kinematografii; (od 30.03.2004) poselskiego projektu ustawy o kinematografii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiPlatforma Obywatelska, członek prezydium władz krajowych, Warszawa» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

28.08.2003 – 16.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2003 – 2005Thyssen Polymer Deceuninck Group Polska, dyrektor zarządzający» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

26.09.2002 – 08.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1326), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2002 – 28.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.07.2002 – 19.07.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.06.2002 – 02.07.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o zmianie ustaw: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2002 – 25.01.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druki nr 151, 152, 153, 1, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.11.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 47297» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

02.2001 – brak informacji Platforma Obywatelska, pełnomocnik Regionu Dolnośląskiego, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona sejmowa Bogdana Zdrojewskiego

2001kandydat na posła
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska (7), liczba głosów: 47297 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

pierwsza dekada XXI w.Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

pierwsza dekada XXI w.Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek Prezydium, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1998 – 2001Rada Miasta Wrocławia, radny, Wrocław
lista wyborcza: Wrocław 2000 Plus (7), liczba głosów: 11160» źródło

Źródła

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Wrocław 2000 Plus (7), liczba głosów: 11160 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

21.10.1997 – 11.01.2000Senat RP IV kadencji, senator niezależny, Warszawa
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Bogdana Zdrojewskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1997kandydat na senatora
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Bogdana Zdrojewskiego (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1996 – 1997Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona sejmowa Bogdana Zdrojewskiego

1996 – 2000Zakład Narodowy im. Ossolińskich, kurator, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1995 – 1997Dolnośląski Komitet Obywatelski, przewodniczący honorowy, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona sejmowa Bogdana Zdrojewskiego

1994 – 1998Rada Miasta Wrocławia, radny, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1994kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1994 – 1997Kredyt Bank SA, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1994 – 1996Rada ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Fundacji dla Polski

04.06.1990 – 01.09.2001Urząd Miasta Wrocławia, prezydent miasta, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1990 – 1994Rada Miasta Wrocławia I kadencji, radny, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1990kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1990 – brak informacji Klub Inteligencji Katolickiej, członek, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

1989Ośrodek Badań Społecznych przy Regionalnej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", twórca, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1989 – 1995Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, pracownik naukowy (od 1990 do 1995 roku urlopowany - pełnienie funkcji z "wyboru"), Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1989 – 1990Centrum Demokratyczne, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Platforma Obywatelska

1989 – 1990Wrocławski Komitet Obywatelski Solidarność, sekretarz, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1989 – 1990Ośrodek Badań Społecznych przy Regionalnej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", kierownik, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1986Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec", instruktor fotografii i instruktor ds. społecznych, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1985 – brak informacji Wojsko Polskie, żołnierz zasadniczej służby wojskowej, Kędzierzyn Koźle» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1983 – 1989Katedra Socjologii i Polityki Społecznej, Akademia Ekonomiczna, pracownik naukowy, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1982 – 1984Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Komitetu, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1980 – 1985Niezależne Zrzeszenie Studentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona sejmowa Bogdana Zdrojewskiego

1978 – 1979Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, specjalista ds. części w dziale Głównego Mechanika, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

1976 – 1979fotograf m.in. na międzynarodowych wystawach psów rasowych» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bogdana Zdrojewskiego

1976 – 1977Polskie Koleje Państwowe (lokomotywownia Wrocław Brochów), młodszy maszynista trakcji elektrycznej, Wrocław» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.