facebook tweeter youtube

 
Bogdan Zdrojewski

senator

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:Parlament Europejski, bez zatrudnienia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):245 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
40 000,00 EUR
Uwagi: kwota około

1 500 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
282 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:2 100 000 PLN
Wartość działki:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu sprawowania mandatu eurodeputowanego
Kwota:70 000 EUR
Uwagi: w roku 2019

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Kwota:4 000 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
klasa E 300
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód
Marka:
Jeep
Model:
Grand Cherokee
Rok produkcji:
2016
Inne mienie:
Opis:
inne
Wartość:230 000 PLN

Opis:
obrazy Zbigniewa Karpińskiego
Wartość:24 000 PLN

Opis:
dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość:25 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Wrocław
Data:
2019-11-02

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:Parlament Europejski, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):249 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
58 970 EUR
Uwagi: kwota około

1 970 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
282 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 600 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartości około, powierzchnia około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota:81 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu

Opis:
z tytułu "dzieła" (wykłady) - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kwota:4 800 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
klasa E 300
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód
Marka:
Jeep
Model:
Grand Cherokee
Rok produkcji:
2016
Inne mienie:
Opis:
inne
Wartość:200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
obrazy Zbigniewa Karpińskiego
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-03-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:Parlament Europejski, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
44 700 EUR
Uwagi: kwota około

2 700 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
65 m2
Wartość:520 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: ułamkowa część, przypisana do mieszkania wymienionego w pkt. II/2 wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota:80 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu

Opis:
z tytułu "dzieła" (wykład) - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kwota: 600 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
klasa E
Rok produkcji:
2017

Rodzaj:
samochód
Marka:
Jeep
Model:
Grand Cherokee
Rok produkcji:
2016
Inne mienie:
Opis:
inne
Wartość:200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
obrazy Zbigniewa Karpińskiego
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-03-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:Parlament Europejski, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
4 500 EUR
Uwagi: kwota około

1 200 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
65 m2
Wartość:520 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: ułamkowa część, przypisana do mieszkania wymienionego w pkt. II/2 wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota:78 000 EUR
Uwagi: kwota około, po opodatkowaniu

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes klasy E
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Jeep
Model:
Grand Cheerokee
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
inne
Wartość:200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
obraz Zbigniewa Karpińskiego
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis

Data:
2017-03-XX

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:Parlament Europejski, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
90 000 PLN
Uwagi: kwota około

250 000 PLN
Uwagi: wkład w realizację mieszkania deweloperskiego
Środki pieniężne (dewizy):13 500 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce garażowe
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: w budynku wielo-mieszkaniowym wym. w pkt. II/2 wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu sprawowania mandatu posła do PE
Kwota:76 000 EUR
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes klasy E
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
CRV
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
inne
Wartość:200 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
Obraz Zbigniewa Karpińskiego
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
dwa obrazy Józefa Hałasa
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: wartość sumaryczna około

Podpis

Data:
2016-03-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:Parlament Europejski, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):23 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu: 1 000 000 PLN - 1 500 000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce garażowe
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pracy w MKiDN
Kwota:14 000PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: miesięcznie

Opis:
z tytułu diet parlamentarnych
Kwota:12 400 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: miesięcznie

Opis:
z tytułu bycia posłem w PE
Kwota:48 000 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes klasy E
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
CRV sd 2
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
inne mienie
Wartość:200 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt zaciągnięty w 2011 r. w WBK BZ
Kwota pozostała do spłacenia:59 000 PLN

Podpis

Data:
2015-04-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:MKDiN, Parlament Europejski, do 17.06.2014 minister; od 1.07.2014 poseł do PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):5 000
Uwagi: równowartość w złotówkach

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 000 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
miejsce garażowe
Wartość:15 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pracy w MKiDN
Kwota:14 000PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: miesięcznie

Opis:
z tytułu bycia posłem
Kwota:2 500 PLN
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes klasy E
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
CRV sd 2
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
inne mienie
Wartość:200 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt zaciągnięty w 2011 r. w WBK BZ we Wrocławiu w związku z nabyciem mieszkania dla córki, warunki standardowe
Kwota pozostała do spłacenia:72 000 PLN

Podpis

Data:
2014-06-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:MKDiN, minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):30 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 000 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pracy w MKiDN
Kwota:195 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes klasy E
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Celica
Rok produkcji:
2005
Inne mienie:
Opis:
inne mienie
Wartość:200 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt zaciągnięty w 2011 r. w WBK BZ we Wrocławiu w związku z nabyciem mieszkania dla córki, warunki standardowe

Podpis

Data:
2013-03-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):30 000
Uwagi: w zł

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 000 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50 m2
Wartość:290 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:2 400 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis:
wynagrodzenie ministra
Kwota:10 000 PLN
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes klasy E
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Celica
Rok produkcji:
2005
Inne mienie:
Opis:
inne mienie
Wartość:150 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt zaciągnięty z WBK BZ we Wrocławiu na okres 5 lat, warunki standardowe
Cała kwota:120 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogdan Zdrojewski
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-18 Kłodzko
Zatrudnienie:MKiDN, minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):19 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):30 000
Uwagi: nie wiadomo w jakiej walucie

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
290 m2
Powierzchnia działki:
490 m2
Wartość domu:1 000 000 PLN
Wartość działki:150 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50 m2
Wartość:290 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:2 400 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
wynagrodzenie ministra
Kwota:10 000 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes klasy E
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Celica
Rok produkcji:
2005
Inne mienie:
Opis:
inne mienie
Wartość:150 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt zaciągnięty w WBK BZ we Wrocławiu na okres 5 lat, warunki standardowe związku z nabyciem mieszkania wym. w pkt. II poz. 2 (dla córki)
Cała kwota:125 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-19

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.