facebook tweeter youtube

 
Bogdan Zdrojewski

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 02.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Przyjecie dwóch sprawozdań z inicjatywy własnej, w obu wypadkach całkowicie nowych: O znaczeniu systemów satelitarnych (Gallileo i Copernikus) w systemach bezpieczeństwa Europy oraz po raz pierwszy w historii PE, o "barierach w dostępie do kultury", z bardzo pogłębionymi badaniami statystycznymi i licznymi hearingami. To drugie doczekało się już także publikacji.
Sukces 2: Bezpośredni udział najpierw w obronie a następnie potrojeniu budżetu programów stypendialnych Erasmus plus.
Największa porażka: Brak możliwości wykorzystania zdobytych doświadczeń w drugiej kadencji.

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Potrojenie budżetu programów stypendialnych Erasmus plus Przez trzy lata reprezentowałem komisję CULT, także w pracach innych komisji i trilogue.
2. Wprowadzenie cywilnych systemów satelitarnych do obszaru kompetencji z zakresu bezpieczeństwa poseł wnioskodawca i sprawozdawca
3. Zagwarantowanie kontynuacji programu Erasmus plus w różnych wariantach brexitowych (twarde wyjście, okres przejściowy, przesunięty brexit) Poseł sprawozdawca

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Wziąłem udział w prawie 10 tys. głosowań imiennych i prawie trzy razy w większej ilości nierejestrowanych. Pod względem dyscypliny znalazłem się w pierwszej piątce wszystkich eurodeputowanych (751). Najtrudniejsze były głosowania dot. spraw wręcz wepchniętych w sprawozdania mocno odległe od złożonych poprawek. Jak odrzucać słusznie brzmiący postulat, lokowany w niewłaściwym projekcie?

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Znalazłem się w komisjach nielegislacyjnych (CULT, SEDE), pomimo tego byłem autorem sprawozdań z inicjatywy własnej, a także legislacyjnego. Byłem autorem największej ilości opinii (całej polskiej reprezentacji w PE), dla innych komisji, a także recenzentem praktycznie wszystkich opinii finansowych w mojej komisji. Najtrudniejszą rolę miałem jako przewodniczący delegacji ds. kontaktów PE z Białorusią. Jak łatwo się domyśleć, niezwykle wymagająca: w czasie sprawowania mandatu uwolniono więźniów politycznych, Białoruś zadeklarowała wejście do systemu bolońskiego, zrealizowano też pierwsze po kilkunastu latach wizyty w Mińsku, samej delegacji i delegacji EPL.

A.6.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

A.7. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Gwarancja jakości w życiu politycznym to także przyzwoite wynagradzanie i wysoka transparentność. Nie chodzi o zarobki ponad stan, ale tak by także w polityce krajowej, wyborcy wśród swoich reprezentantów posiadali polityków dobrze wykształconych w rozmaitych specjalnościach. Dziś dominuje selekcja negatywna. Często brak sukcesów w życiu zawodowym jest źródłem poszukiwania sukcesu w karierach politycznych. Nie można też dopuścić do poważnych różnic w dochodach parlamentarzystów z rozmaitych krajów pracujących w identycznych warunkach i z podobną intensywnością. Dziś dla czystego populizmu ograniczono wynagrodzenia posłów i senatorów pomimo braku rewaloryzacji od 2001 roku. Tylko po to by przykryć pazerność ekipy rządzącej zabiegającej o pracę w spółkach skarbu państwa dla siebie i swoich rodzin.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.