facebook tweeter youtube

 
Jarosław Zieliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria
Zatrudnienie:
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz stanu
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej z żoną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
170 000 PLN

202 500 PLN
Uwagi: środki pieniężne żony

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: przed rozbudową, odziedziczony po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe przekształcone w odrębną własność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
zabudowa siedliskowa, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - nieużytkowane pow. 1,54 ha - użytkowane z tytułu bezpośredniej płatności obszarowej: 827,23 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2863 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność żony
Uwagi: majątek osobisty - darowizna brata

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna (nieopodatkowana)
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: dane za 2018 rok

Opis:
wynagrodzenie za pracę na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kwota:150 697,63 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dane za 2018 rok

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria
Zatrudnienie:
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz stanu
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej z żoną
Uwagi: według stanu na 27.08.2019

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
156 166,07 PLN

187 942,75 PLN
Uwagi: środki pieniężne żony

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: przed rozbudową odziedziczony po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe przekształcone w odrębną własność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
zabudowa siedliskowa, budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - nieużytkowane pow. 1,54 ha - użytkowane z tytułu bezpośredniej płatności obszarowej: 354,52 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2863 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność żony
Uwagi: majątek osobisty - darowizna brata

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna (nieopodatkowana)
Kwota:19 958,09 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kwota:120 357,78 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria
Zatrudnienie:
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz stanu
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej z żoną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
129 000 PLN

162 000 PLN
Uwagi: środki pieniężne żony

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: przed rozbudową odziedziczony po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze przekształcone w odrębną własność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze, zabudowa siedliskowa
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - nieużytkowane pow. 1,54 ha - użytkowane z tytułu jednolitej płatności obszarowej: 827,23 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
2863 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność żony
Uwagi: (majątek osobisty - darowizna brata)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna (nieopodatkowana)
Kwota:29 978,89 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę na stanowisku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kwota:150 697,63 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria k. Suwałk
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej z żoną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):566 773 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)
Uwagi: przed rozbudową odziedziczony po rodzicach, powierzchnia około, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze przekształcone w odrębną własność
Uwagi: wartość około
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - nieużytkowane pow. 1,54 ha - użytkowane przychód i dochód: 831,48 PLN - jednolita płatność obszarowa zabudowa siedliskowa, budynki gospodarcze
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: opodatkowana: 2702,40 PLN nieopodatkowana: 27360,00 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę na stanowisku Sekretarza Stanu w MSWiA
Kwota:215 966,10 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria k. Suwałk
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję w ustawowej wspólności majątkowej z żoną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):441 855 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)
Uwagi: przed rozbudową odziedziczony po rodzicach, powierzchnia około, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze przekształcone w odrębną własność
Uwagi: wartość około
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - nieużytkowane pow. 1,54 ha - użytkowane przychód i dochód: 832,38 PLN - jednolita płatność obszarowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: opodatkowana: 2316,96 PLN nieopodatkowana: 27360,00 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę na stanowisku Sekretarza Stanu w MSWiA
Kwota:167 079,68 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria k. Suwałk
Zatrudnienie:
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólności majątkowej z żoną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):385 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: przed rozbudową odziedziczony po rodzicach, powierzchnia około, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze przekształcone w odrębną własność
Uwagi: wartość około
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: pow. 3,47 ha - nieużytkowane pow. 1,54 ha - użytkowane przychód i dochód: 817,99 PLN - jednolita płatność obszarowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:122 974,13 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 676,96 PLN
Uwagi: opodatkowana: 2316,96 PLN nieopodatkowana: 27360,00 PLN

Opis:
wynagrodzenie za pracę w funkcji Sekretarza Stanu w MSWiA
Kwota:18 023,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria k. Suwałk
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólności majątkowej z żoną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):358 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)
Uwagi: przed rozbudową odziedziczony po rodzicach
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze przekształcone w odrębną własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - grunty nieużytkowe pow. 1,54 ha - użytkowe
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:112 649 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:25 637,60 PLN
Uwagi: opodatkowana: 1930,80 PLN nieopodatkowana: 23706,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria k. Suwałk
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólności majątkowej z żoną

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):356 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (przed rozbudową odziedziczony po rodzicach)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze przekształcone w odrębną własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Przychód:1 402,74 PLN
Uwagi: pow. 3,47 ha - grunty nieużytkowe pow. 1,54 ha - użytkowe przychód i dochód wysokości 1402,74 PLN (jednolita płatność obszarowa)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność(małżeńska wspólność ustawowa)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:78 854,30 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 784,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria k. Suwałk
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):316 730 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze przekształcone w odrębną własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Przychód:1 402,74 PLN
Uwagi: pow. 3,47 ha - grunty nieużytkowe pow. 1,54 ha - użytkowe przychód i dochód wysokości 1402,74 PLN (jednolita płatność obszarowa)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność(małżeńska wspólność ustawowa)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 178,80 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
najem mieszkania
Kwota:4 373,65 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria k. Suwałk
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):270 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (małżeńska wspólność ustawowa)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe (odrębna własność)
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:80 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3080 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność(małżeńska wspólność ustawowa)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:136 107,25 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
dopłata obszarowa
Kwota:1 278,66 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):294 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (przed rozbudową - spadek po rodzicach)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe (odrębna własność)
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - grunty nieużytkowane pow. 1,54 ha - grunty użytkowane jednolita płatność obszarowa - 1127,37 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 178,80 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:2 316,96 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 360 PLN

Opis:
jednolita płatność obszarowa
Kwota:1 127,37 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
C220
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych
Cała kwota:21 500 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):225 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (przed rozbudową - spadek po rodzicach)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe (odrębna własność)
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - grunty nieużytkowane pow. 1,54 ha - grunty użytkowane

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:139 725,89 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:2 269,33 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 553,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
C220
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Data i miejsce urodzenia:
1960-09-20 Szwajcaria
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):210 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (przed rozbudową - odziedziczony po rodzicach)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,7 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe (odrębna własność)
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
5,01 ha
Wartość:100 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
budynki gospodarcze
Tytuł prawny:
własność (odziedziczona po rodzicach)
Uwagi: pow. 3,47 ha - grunty nieużytkowane pow. 1,54 ha - grunty użytkowane dopłata w ramach jednolitej płatności obszarowej w wysokości 865, 62 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 278,67 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:1 883,16 PLN

Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:23 377,05 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes Benz
Model:
C220
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chevrolet
Model:
Aveo
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.