facebook tweeter youtube

 
Zbigniew Ziobro
  • minister sprawiedliwości
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację prokuratorską odbył w prokuraturze okręgowej w Katowicach. Współzałożyciel Stowarzyszenia Katon oraz Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. W l. 1998-2000 urzędnik w Generalnym Inspektoracie Celnym. Doradca Ministra spraw wewnętrznych i administracji Marka Biernackiego w rządzie Jerzego Buzka. W 2001 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W l. 2005-2007 Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. W l. 2001-2011 członek PiS, od 2012 r. prezes Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Poseł w l. 2001-2011 (IV-VI kadencja). Pracował w komisji specjalnej ds. tzw. afery Rywina. Europoseł w l. 2009-2014, członek komisji: prawnej oraz wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Od 2015 r. poseł i Minister Sprawiedliwości w rządzie Beaty Szydło oraz Prokurator Generalny.
Edukacja
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 1994

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.12.2017Ministerstwo Sprawiedliwości (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości


Portal Onet.pl

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 11.12.2017Ministerstwo Sprawiedliwości (rząd Beaty Szydło), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kielce (33), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 67238» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Kielce (33), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 67238 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (1), liczba głosów: 60763 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.03.2012 – 23.10.2013Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

31.01.2012 – 30.09.2013Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

19.01.2012 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Prawna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 2012Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (partia), prezes» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Solidarna Polska

29.12.2011 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Europa Wolności i Demokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 28.12.2011Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 28.12.2011Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zastępca przedstawiciela» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

17.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Strasburg
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 335933» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.07.2009 – 18.01.2012Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Prawna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

19.01.2009 – 03.06.2013Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

2009 – 11.2011Parlament Europejski VII kadencji, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 335933 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

03.10.2008 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2008 – 18.11.2011Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Polskiego Radia

24.11.2007 – 03.10.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 24.11.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 10.06.2009Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 164681» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.09.2007 – 16.11.2007Prokuratura Generalna, prokurator generalny, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

11.09.2007 – 16.11.2007Ministerstwo Sprawiedliwości (rząd Jarosława Kaczyńskiego), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2007kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 164681 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

31.10.2005 – 07.09.2007Prokuratura Generalna, prokurator generalny, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

31.10.2005 – 07.09.2007Ministerstwo Sprawiedliwości (rząd Kazimierza Marcinkiewicza), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 120188» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.04.2005 – 22.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 3785 - przedawnienie karalności), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2005 – 22.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 3633 - przesłuchanie małoletniego świadka), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 120188 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.09.2004 – 04.05.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektów: ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej (druk nr 3183) i uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (druk nr 3193) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.07.2004 – 14.04.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.10.2003 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1694); od dn. 9-03-2005 druk nr 3749, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2003 – 24.09.2004Sejm RP IV kadencji, Komisja Śledcza do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2003 – 09.01.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów uchwał dotyczących zbadania prawdziwości zarzutów dotyczących przypadków korupcji w trakcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 1241, 1241-A, 1242, 1243, 1244, 1245), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2002 – 22.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2002 – 17.06.2005Senat RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2002 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.01.2002 – 27.09.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw reformujących system sądownictwa administracyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2002kandydat na Urząd Prezydenta Miasta, Kraków
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 25859» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.12.2001 – 13.02.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. Trybunału Konstytucyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Ustawodawcza, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 27.09.2002Sejm RP IV kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 08.11.2001Sejm RP IV kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 18.10.2005Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 36309» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

03.2001 – 07.2001Ministerstwo Sprawiedliwości (rząd Jerzego Buzka), podsekretarz stanu, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2001kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 36309 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2001 – 18.11.2011Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Oficjalna strona Polskiego Radia

2000 – brak informacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (rząd Jerzego Buzka), doradca ministra Marka Biernackiego, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

pierwsza dekada XXI w.Krajowa Rada Sądownictwa, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1999Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw i Patologii Społecznych, założyciel, Kraków» źródło

Źródło

Ludzie Wprost

1999Stowarzyszenie Katon, współzałożyciel, Kraków» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1998 – 2000Generalny Inspektorat Celny, pracownik» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1997autor ekspertyzy prawnej dotyczącej umorzenia postępowania prowadzonego przeciwko płk. Ryszardowi Kuklińskiemu» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

lata 90.uczestnik prac nad programem "Bezpieczny Kraków"» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

lata 90.autor artykułów z zakresu prawa karnego i polityki karnej » źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.