facebook tweeter youtube

 
Maria Zuba
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • posłanka do Sejmu 8. kadencji
  • posłanka do Sejmu 7. kadencji
  • posłanka do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Inżynier elektryk, absolwentka elektroniki przemysłowej na Politechnice Świętokrzyskiej. Przez 20 lat pracowała na stanowiskach technicznych w zakładach PREDOM-MESKO w Skarżysku, następnie w Fabryce Urządzeń Technicznych w Suchedniowie. Działaczka samorządowa: radna Suchedniowa, w l. 1994-1997 burmistrz tego miasta. W 1998 r. pełniła funkcję wicewojewody woj. świętokrzyskiego. Członkini Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, ekspert ds. audytu wew. w KRRiT. Posłanka od 2005 r. (V-VIII kad.), pracowała w komisjach: finansów publicznych; skarbu państwa; pracy; polityki społecznej i rodziny; dwóch komisjach nadzwyczajnych oraz komisji zdrowia. Obecnie zasiada w komisjach: finansów publicznych i infrastruktury.
Edukacja
OLYMPUS Szkoła Wyższa im. prof. Romualda Kudlińskiego w Warszawie, ; specjalność: Audyt finansowy i kontrola wewnętrzna, rok ukończenia: 2003
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Instytut Elektrotechniki; specjalność: Elektrotechnika przemyslowa, rok ukończenia: 1978

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 16.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Działań na rzecz Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2017 – 01.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2016 – 12.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2016 – 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 629), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Bośnia i Hercegowina, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.05.2016 – 29.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2016 – 30.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2016 – 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 13.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kielce (33), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6940» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Kielce (33), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6940 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej (druk nr 3320), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 20.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Technologii Bezprzewodowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.2014 – 04.02.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2651), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej (druk nr 2563), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.04.2014 – 08.04.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 137 i 3111), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 137 i 3111), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Mniejszości Polskiej w Niemczech, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2013 – 10.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Obrońców Języka i Literatury Polskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6222» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.01.2011 – 01.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk nr 3738) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3066), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 6222 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 19.07.2010Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny na rzecz Przyjaznego Sąsiedztwa na Wschodzie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.2009 – 01.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2386), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 1855), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.06.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. rynku pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.02.2009 – 31.03.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1627), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2009 – 18.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (druk nr 1516), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Algierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.09.2008 – 26.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: (druki nr 743, 865, 627, 1054, 1070, 1830); o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk nr 2044); o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2045), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2008 – 03.04.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Skarbu Państwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2008 – 26.02.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 70), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3492» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.07.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1781), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2007 – 21.08.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Macedońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Algierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.02.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym "Solidarne Państwo", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2007 – 28.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1164), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3492 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.12.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 734) oraz obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.07.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Parlamentarna Grupa Trójkąta Weimarskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2006 – 11.07.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Estońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Pracy, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3397» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3397 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2003Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

11.09.2002 – 28.09.2006Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, członek Rady Nadzorczej, Suchedniów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

11.06.2002 – 03.02.2006Nadzieja Rodzinie (stowarzyszenie), prezes, Kielce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2002Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2002Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ekspert ds. audytu wewnętrznego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2002Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Oddział w Kielcach), wicedyrektor, Kielce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2001kandydat na senatora
okręg: Kielce, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001, liczba głosów: 78880» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1999 – 2001Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, wicewojewoda, Kielce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1998Kielecki Urząd Wojewódzki, wicewojewoda, Kielce» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1995 – 2001Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994 – 1997Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, burmistrz, Suchedniów» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1994 – 1997Rada Miasta Suchedniów, radny, Suchedniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1994kandydat na radnego (wybrana)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1989Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Fabryce Urządzeń Transportowych, przewodniczący Komisji Zakładowej, Suchedniów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 1989Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

1974 – 1994Fabryka Urządzeń Transportowych w Suchedniowie, konstruktor, zastępca szefa, Suchedniów» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1971 – 1974Zakłady Metalowe PREDOM MESKO w Skarżysku Kamiennej, monter precyzyjny, Skarżysko Kamienna» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.