facebook tweeter youtube

 
Andrzej Jaworski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2016-05-14)
  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Kluczowe głosowania
Statystyki archiwalne. Dotyczą pracy poselskiej w Sejmie.
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
93%
 
1%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
13.05.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
13.05.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
13.05.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
13.05.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
13.05.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba uchwalono
Za
Zgodny
13.05.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
13.05.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy uchwalono
Za
Zgodny
11.05.2016Głosowanie nad odrzuceniem Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016 - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektóre inne ustawy uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych uchwalono
Za
Zgodny
29.04.2016Głosowanie nad zmianą Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uchwalono
Za
Zgodny
14.04.2016Powołania/odwołania Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2016Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2016Głosowanie nad przyjęciem Projekt uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy PE i Rady zmieniającego dyrektywę 96/71/WE PE i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r . dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2016Głosowanie nad zmianą Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.