facebook tweeter youtube

 
Adam Bielan
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł do Parlamentu Europejskiego
    Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  • były senator (data wygaśnięcia mandatu: 2019-05-28)
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Bielan
Data i miejsce urodzenia:
1974-09-12 Gdańsk
Zatrudnienie:poseł elekt do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):330 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 170 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne oraz obligacje
Pełna kwota:379 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
161 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
24 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
50 m2
Wartość:410 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
prawo do użytkowania działki (ogródka działkowego)
Powierzchnia działki:
416 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wicemarszałka Senatu RP
Kwota:167 804,58 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:6 562,18 PLN

Opis:
dochód z najmu
Kwota:8 200 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2007

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mazda
Model:
CX9
Rok produkcji:
2015

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-06-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Bielan
Data i miejsce urodzenia:
1974-09-12 Gdańsk
Zatrudnienie:Senat RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):445 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 800 EUR

30 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne oraz obligacje
Pełna kwota:463 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50 m2
Wartość:410 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
161 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
24 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
prawo do użytkowania działki (ogródka działkowego)
Powierzchnia działki:
416 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wicemarszałka Senatu RP
Kwota:167 804,58 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
dieta wyjazdowa
Kwota:6 562,18 PLN

Opis:
dochód z najmu
Kwota:8 200 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Bielan
Data i miejsce urodzenia:
1974-09-12 Gdańsk
Zatrudnienie:Senat

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):565 795 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne oraz obligacje
Pełna kwota:603 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50 m2
Wartość:410 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
161 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
24 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
prawo do użytkowania działki (ogródka działkowego)
Powierzchnia działki:
416 m2
Wartość:25 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wicemarszałka Senatu
Kwota:204 606 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Bielan
Data i miejsce urodzenia:
1974-09-12 Gdańsk
Zatrudnienie:Senat

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):760 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 500 EUR

1 300 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne oraz obligacje
Pełna kwota:600 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
68 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
161 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
24 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
prawo do użytkowania działki (ogródka działkowego)
Powierzchnia działki:
416 m2
Wartość:25 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wicemarszałka Senatu
Kwota:232 428,44 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Bielan
Data i miejsce urodzenia:
1974-09-12 Gdańsk
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):205 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):50 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne
Pełna kwota:1 250 000 PLN

Nazwa:
obligacje
Pełna kwota:98 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
68 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
161 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
24 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
odprawa dla posłów do Parlamentu Europejskiego
Kwota:39 784,35 PLN

Opis:
wynagrodzenie wicemarszałka Senatu
Kwota:23 935,44 PLN

Opis:
dieta senatora
Kwota:4 039,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Bielan
Data i miejsce urodzenia:
1974-09-12 Gdańsk
Zatrudnienie:senator

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki): 185XX5 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 150 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz KBC Gamma

Nazwa:
Fundusz Unicorona Pieniężny

Nazwa:
Fundusz KBC Pieniężny

Nazwa:
Fundusz NN Globalnych Spółek Dywidendowych

Nazwa:
PZU Energia Medycyna Ekologia

Nazwa:
[nieczytelne]

Nazwa:
KBC [nieczytelne]
Suma ogólna:1 250 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
68 m2
Wartość: 350XX5 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
161 m2
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
24 m2
Wartość: 230X25 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Odprawa dla Posła do Parlamentu Euopejskiego
Kwota:39 784,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Dług na karcie kredytowej
Kwota pozostała do spłacenia:11 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Jerzy Bielan
Data i miejsce urodzenia:
1974-09-12 Gdańsk
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 160 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
37 000 EUR

1 350 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
68 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
prawo własności

Powierzchnia:
161 m2
Wartość:855 000 PLN
Tytuł prawny:
prawo własności

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu mandatu poselskiego
Kwota:23 870,61 EUR
Uwagi: + diety poselskie przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie prac Parlamentu Europejskiego (I-III 2014)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Mondeo
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-03-24

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.