facebook tweeter youtube

 
Ryszard Czarnecki

poseł do Parlamentu Europejskiego
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:Parlament Europejski , poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):829 502 PLN
Środki pieniężne (dewizy):10 716 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - współwłasność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
126 m2
Wartość:2 600 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność - współwłasność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal niemieszkalny - garaż podziemny
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: udział - 10/2160

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum SA Warszawa
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07
Uwagi: funkcja społeczna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Kwota:8 757,7 EUR
Uwagi: miesięcznie podatek unijny: 1924,07 EUR miesięcznie

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank

Opis:
karta kredytowa Diners Club

Opis:
karta kredytowa Pekao SA

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-06-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:Parlament Europejski , poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):372 276 PLN
Środki pieniężne (dewizy):33 242 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Powierzchnia:
68 m2
Wartość:500 000 PLN

Powierzchnia:
126 m2
Wartość:2 600 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność - współwłasność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum SA Warszawa (wydawca "Gazety Polskiej Codziennie")
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07
Uwagi: funkcja społeczna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
za rok 2018
Kwota: 104  214,15 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania: 104 134,03 EUR podatek unijny 22 895,58 EUR

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank

Opis:
karta kredytowa Diners Club

Opis:
karta kredytowa Pekao SA

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30
Uwagi / sprostowania:podano datę wpłynięcia do sekretariatu Marszałka

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:Parlament Europejski , poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):983 922 PLN
Środki pieniężne (dewizy):16 812 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Powierzchnia:
126 m2
Wartość:2 600 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność - współwłasność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal niemieszkalny - garaż podziemny
Wartość:30 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: udział - 10/2160

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum SA Warszawa (wydawca "Gazety Polskiej Codziennie")
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07
Uwagi: funkcja społeczna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Kwota:8 757,7 EUR
Uwagi: miesięcznie podatek unijny: 1924,07 EUR

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank

Opis:
karta kredytowa Diners Club

Opis:
karta kredytowa Pekao SA

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:Parlament Europejski , europoseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 277,32 PLN
Środki pieniężne (dewizy):14 207,58 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Powierzchnia:
68 m2
Wartość:500 000 PLN
Uwagi: odrębna własność - współwłasność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
126 m2
Wartość:2 600 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność - współwłasność majątkowa małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
120 m2
Wartość:210 000 EUR

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polish Credit Union London
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
honorowy przewodniczący

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Kwota:102 572,16 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania: 102492,12 EUR podatek unijny: 22534,26 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
Q5
Rok produkcji:
2009
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank

Opis:
karta kredytowa Diners Club

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:Parlament Europejski , europoseł, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):679 875,69 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
338 038,56 EUR

14 992 GBP

 734,72 USD

 398,28 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Powierzchnia:
68 m2
Wartość:500 000 PLN
Uwagi: odrębna własność - współwłasność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum S.A. Warszawa
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polish Credit Union (PCU) [nieczytelne]
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
honorowy przewodniczący

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochody z pracy w Parlamencie Europejskim
Kwota:100 182,42 EUR
Uwagi: podatek 22008,30 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
Q5
Rok produkcji:
2009
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank [nieczytelne]

Opis:
karta kredytowa Diners Club

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:Parlament Europejski , europoseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 597,89 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
344 394,73 EUR

5 515,03 GBP

 185 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN

Powierzchnia:
68 m2
Wartość:500 000 PLN
Uwagi: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; odrębna własność - współwłasność majątkowa małżeńska

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum S.A. Warszawa
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Kwota:97 401,30 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania 97321,26 EUR podatek unijny w wys. 21396,30 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
Q5
Rok produkcji:
2009
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank

Opis:
karta kredytowa Diners Club

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-03-31

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:Parlament Europejski , europoseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 883,55 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
315 737,92 EUR

63 GBP

 185 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum S.A. Warszawa
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Kwota:97 362,24 EUR
Uwagi: podstawa opodatkowania 97294,38 EUR podatek unijny w wys. 21386,40 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
Q5
Rok produkcji:
2009
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank

Opis:
karta kredytowa Diners Club

Podpis

Data:
2015-04-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 365,55 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
300 633,94 EUR
Uwagi: (stan na 23-06-2014)

63 GBP
Uwagi: (stan na 23-06-2014)

 185 USD
Uwagi: (stan na 23-06-2014)

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe (spadek)

Powierzchnia:
68 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność - współność małżeńska

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PCU - Polsh Credit Union
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący [ nieczyteln]
Od kiedy:
2014-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pracy w PE
Kwota:95 482 EUR
Uwagi: za rok 2013: podstawa opodatkowania 95 366 EUR podatek unijny w wys. 20 958 EUR 12 cent

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
95
Rok produkcji:
2009
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank karta kredytowa Diners Club

Podpis

Data:
2014-06-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Henryk Czarnecki
Data i miejsce urodzenia:
1963-01-25 Londyn
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 336,36 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
313 872,91 EUR
Uwagi: (stan na 24-03-2014)

63 GBP
Uwagi: (stan na 24-03-2014)

 185 USD
Uwagi: (stan na 24-03-2014)

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
80 m2
Wartość:800 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe (spadek)

Powierzchnia:
68 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
odrębna własność - współność małżeńska

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:210 000 EUR
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Forum SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2013-07

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie z tytułu pracy w PE
Kwota:95 482 EUR
Uwagi: za rok 2013: podstawa opodatkowania 95 366 EUR 76 cent podatek unijny w wys. 20 958 EUR 12 cent

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
95
Rok produkcji:
2009
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa VISA Citibank karta kredytowa Diners Club

Podpis

Data:
2014-03-2X

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.