facebook tweeter youtube

 
Bogusław Sonik
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-20)
Absolwent prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W l. 70. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności. W 1980 r. wstąpił do NZSS „Solidarność”, do 1982 r. był wiceprzewodniczącym zarządu regionu małopolskiej „Solidarności”. Przewodniczący delegacji Małopolski na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Internowany w stanie wojennym. Od 1983 r. pracował w Wydawnictwie ZNAK. Współpracował jako dziennikarz m.in. z Radiem Wolna Europa i BBC. Był dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu. Założyciel Stowarzyszenia Maj 77. Związany ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, AWS. Obecnie członek PO. Radny sejmiku małopolskiego (1998-2004, 2014-2015), od 2002 r. jego przewodniczący. Poseł do PE (2004-2014), Poseł w 2015-2018 (VIII kad.), zasiadał w komisjach: kultury i środków przekazu; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (wiceprzewodniczący) oraz łączności z Polakami za granicą. Od listopada 2018 r. ponownie poseł do PE.
Edukacja
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 1978

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 28.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 28.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 28.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 28.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 28.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 28.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 20.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 20.11.2018Parlament Europejski VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego (zajął miejsce Bogdana Wenty), Bruksela/Strasburg
okręg: Kraków (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 31256 » źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.05.2018 – 04.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2504), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.02.2018 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2017 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lotników Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2017 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetycznego Pakietu Zimowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.04.2017 – 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury (druk nr 1371), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2017 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2017 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Marokańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.07.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie pojednania polsko - ukraińskiego (druk nr 647), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.05.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.04.2016Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, członek Rady Społecznej, Kraków» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

12.04.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian (druk nr 284), - o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tanzańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.03.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy", przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2016 – 15.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy", wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2016 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2015 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 20.11.2018Sejm RP VIII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego), Warszawa
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 11715» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 11715 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Małopolskiego
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 22313 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.09.2014 – 12.04.2017Stowarzyszenie Willa Decjusza, przewodniczący Zarządu, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (8), liczba głosów: 31256 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.05.2012 – 23.10.2013Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

23.01.2012 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Kontroli Budżetowej (BUDG), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

19.01.2012 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

19.01.2012 – 22.01.2012Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Kontroli Budżetowej (BUDG), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.09.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Iranem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.07.2009 – 18.01.2012Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

16.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

14.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

14.07.2009 – 30.06.2014Parlament Europejski VII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platrofma Obywatlska RP (9), liczba głosów: 52329» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 22.01.2009Fundacja Concordia, członek Rady Fundacji, Nowy Sącz» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (9), liczba głosów: 52329 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.10.2008 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

12.12.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Białorusią, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.05.2007 – 22.10.2008Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

10.05.2007 – 04.02.2009Parlament Europejski VI kadencji, Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

14.03.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

14.03.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

31.01.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Podkomisja Praw Człowieka, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

15.01.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

15.01.2007 – 30.01.2007Parlament Europejski VI kadencji, Podkomisja Praw Człowieka, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

15.01.2007 – 30.01.2007Parlament Europejski VI kadencji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

19.01.2006 – 14.02.2007Parlament Europejski VI kadencji, Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

01.12.2005 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Podkomisja Praw Człowieka, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

12.10.2005 – 15.01.2008Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

28.04.2005 – 13.03.2007Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

09.03.2005 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, zastępca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

03.02.2005 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

15.09.2004 – 13.03.2007Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

22.07.2004 – 14.01.2007Parlament Europejski VI kadencji, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

21.07.2004 – 14.01.2007Parlament Europejski VI kadencji, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

20.07.2004 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

2004 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (1)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2004kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (1), liczba głosów: 20790 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2004Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Ochrony Środowiska, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

2002 – 2004Sejmik Województwa Małopolskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła do Parlamentu Europejskiego)
okręg: woj. małopolskie, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 7160» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
okręg: woj. małopolskie, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 7160 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Stowarzyszenie "Maj 77", prezes» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

2001 – 2004Stowarzyszenie Europejskich Miast i Miesięcy Kultury, członek Prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

2000 – 2004Stowarzyszenie Europejskich Miast i Regionów na rzecz Kultury i Zrzeszenia Regionów Europy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1998 – 2002Sejmik Województwa Małopolskiego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1998 – 2002Sejmik Województwa Małopolskiego, radny
lista wyborcza: "Akcja Wyborcza Solidarność"(AWS) (2), liczba głosów: 8724» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: "Akcja Wyborcza Solidarność"(AWS) (2), liczba głosów: 8724 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1996 – 2002Festiwal "Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury", dyrektor, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

lata 90.Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1990 – 1996Ambasada RP we Francji, Minister Pełnomocnik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1990 – 1996Instytut Polski w Paryżu, dyrektor, Paryż, Francja» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1983 – 1989RFI, BBC, RWE, Deutsche Welle, korespondent» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1982 – 1984"Tygodnik Powszechny", dziennikarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1982 – 1984Wydawnictwo "Znak", dziennikarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1980 – 1982Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Małopolska, wiceprzewodniczący Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1977 – lata 80.Studencki Komitet Solidarności, założyciel, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

lata 70.Komitet Obrony Robotników, współpracownik» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.