facebook tweeter youtube

 
Bogusław Sonik
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-20)
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Sonik
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-03 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):51 900 PLN
Środki pieniężne (dewizy):50 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Unikorona Pieniężny
L. jednostek:
365,26344
Pełna kwota:80 933,52 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
17 m2
Wartość:125 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,98 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,17 ha
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,25 ha
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,27 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,38 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,83 ha
Wartość:3 500 PLN

Powierzchnia działki:
0,23 ha
Wartość:18 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość:3 500 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka budowlana 0,17h gm. [tekst ukryty]
Opis:
działki rolne: 0,38h, 0,083h, 018h gm. [tekst ukryty] od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012 r.
Opis:
0,23h gm. [tekst ukryty] od Agencji Nieruchomości Rolnych 2013 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu uposażenia Posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:26 273,10 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
świadczenie ZUS emerytura
Kwota:10 469,45 PLN

Opis:
świadczenie pieniężne dla działacza opozycji
Kwota:1 256,02 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
obrazy
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt pożyczka Citi Bank
Cała kwota:50 000 PLN

Podpis

Data:
2019-03-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Sonik
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-03 Kraków
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):51 600 PLN
Środki pieniężne (dewizy):27 360 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz Unikorona Pieniężny
L. jednostek:
365,26345
Pełna kwota:80 054,79 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
17 m2
Wartość:125 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,98 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,17 ha
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,25 ha
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,27 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,38 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,083 ha
Wartość:3 500 PLN

Powierzchnia działki:
0,23 ha
Wartość:18 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość:3 500 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka budowlana 0,17h gm. [tekst ukryty] 1997 UG [tekst ukryty]
Opis:
działki rolne: 0,38h, 0,083h, 018h gm. [tekst ukryty] od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012 r.
Opis:
0,23h gm. [tekst ukryty] od Agencji Nieruchomości Rolnych 2013 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie Sejm RP
Kwota:116 848,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:28 704,28 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 367,16 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich
Kwota: 364 PLN

Opis:
emerytura PE
Kwota:124 005,27 PLN

Opis:
świadczenie pieniężne dla działacza opozycji
Kwota:3 732 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
obrazy
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt pożyczka Citi Bank 10%
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Data:
2018-11-22
Uwagi / sprostowania:Poseł złożył korektę, w której poprawił kwoty zadeklarowane w pkt. I oraz IX.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Andrzej Sonik
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-03 Kraków
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):131 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):10 500 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
17 m2
Wartość:125 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,98 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,17 ha
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,25 ha
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,27 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,38 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,083 ha
Wartość:3 500 PLN

Powierzchnia działki:
0,23 ha
Wartość:18 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość:3 500 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka budowlana 0,17h gm. [tekst ukryty] 1997 UG [tekst ukryty]
Opis:
działki rolne: 0,38h, 0,083h, 018h gm. [tekst ukryty] od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012 r.
Opis:
0,23h gm. [tekst ukryty] od Agencji Nieruchomości Rolnych 2013 r.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie "Villa Decjusza"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014-04-XX
Do kiedy:
2017-04-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu stosunku pracy(sejm)
Kwota:136 618,01 PLN

Opis:
z tytułu diet poselskich
Kwota:31 869 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich
Kwota: 250 PLN

Opis:
emerytura PE
Kwota:134 464,36 PLN

Opis:
darowizna
Kwota:160 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność
Inne mienie:
Opis:
obrazy

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt pożyczka Citi Bank 10%
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Andrzej Sonik
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-03 Kraków
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):25 000 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
17 m2
Wartość:125 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,98 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,17 ha
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,25 ha
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,27 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,38 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,083 ha
Wartość:3 500 PLN

Powierzchnia działki:
0,23 ha
Wartość:18 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,18 ha
Wartość:3 500 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
0,17 ha gm. [ukryte], 1997 UG
Opis:
0,38 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,083 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,1817 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,23 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie "Villa Decjusza"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes
Od kiedy:
2014-04-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
mandat poselski
Kwota:134 849,06 PLN

Opis:
diety sejmowe
Kwota:27 360 PLN

Opis:
umowa dzieło
Kwota:3 416,24 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota: 227,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2015
Wartość:50 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt pożyczka z Sejmu RP 3%
Kwota pozostała do spłacenia:20 000 PLN

Opis:
kredyt pożyczka City Bank 10%
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Data:
2017-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Andrzej Sonik
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-03 Kraków
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):25 000 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
17 m2
Wartość:125 000 PLN

Powierzchnia:
26 m2
Wartość:320 000 PLN
Uwagi: do X 2015
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,98 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,17 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,25 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,27 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,38 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,184 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,23 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,0854 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
0,17 ha gm. [ukryte], 1997 UG
Opis:
0,38 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,085 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,18 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,23 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie "Villa Decjusza"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes
Od kiedy:
2014-04-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Parlament Europejski
Kwota:31 275 EUR

Opis:
mandat poselski
Kwota:21 738,41 PLN

Opis:
diety sejmowe
Kwota:4 039,36 PLN

Opis:
diety sejmik
Kwota:28 715,42 PLN

Opis:
najem
Kwota:13 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2015
Wartość:60 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny Bank Paribas
Kwota pozostała do spłacenia:20 000 PLN

Podpis

Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Andrzej Sonik
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-03 Kraków
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

radny województwa wielkopolskiego do 10 XI 2015

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):60 000 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
17 m2
Wartość:125 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki:
0,98 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,17 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,25 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,27 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,38 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,184 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,23 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia działki:
0,0854 ha
Tytuł prawny:
współwłasność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
0,17 ha gm. [ukryte], 1997 UG
Opis:
0,38 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,085 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,18 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych
Opis:
0,23 ha, 2012 r. - Agencji Nieruchomości Rolnych

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie "Villa Decjusza"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes
Od kiedy:
2014-03

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia w Parlamencie Europejskim
Kwota:47 843,35 EUR
Brutto/netto:brutto

Opis:
z tytułu funkcji radnego
Kwota:27 659,17 PLN

Opis:
z tytułu delegacji jako radny
Kwota:14 401,29 PLN

Opis:
z tytułu umowy o dzieło
Kwota:8 000 PLN

Opis:
z tytułu najmu
Kwota:13 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2011
Inne mienie:
Opis:
kolekcja obrazów

Opis:
implanty stomatologiczne

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny Bank Paribas
Kwota pozostała do spłacenia:47 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny City Bank
Cała kwota:15 000 PLN

Podpis

Data:
2015-11-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Andrzej Sonik
Data i miejsce urodzenia:
1953-12-03 Kraków
Zatrudnienie:Parlament Europejski 60 rue Wiertz, B-1047 Bruksela, Belgia, poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
17 m2
Wartość:125 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia:
26,4 m2
Wartość:320 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,98 ha
Wartość:10 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
0,17 ha
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,25 ha
Wartość:8 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,27 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,38 ha
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,083 ha
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna dla działek: 0,083 ha i 0,1817 ha - 3 500 PLN

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,1817 ha
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna dla działek: 0,083 ha i 0,1817 ha - 3 500 PLN

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,23 ha
Wartość:18 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działka budowlana 0,17 ha Gm. [ukryte] data nabycia 1997 r. od UMiG [ukryte]
Opis:
działki rolne: 0,38 ha; 0,083 ha; 0,1817 ha [ukryte] od Agencji Nieruchomości Rolnych data nabycia 2012.
Opis:
0,23 ha [ukryte] data nabycia 2013 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Parlament Europejski
Kwota:23 870,61 EUR
Uwagi: 18591,42 EUR netto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
3008
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt BNP Paribas
Kwota pozostała do spłacenia:75 576,85 PLN

Podpis

Data:
2014-03-21

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.