facebook tweeter youtube

 
Jacek Protasiewicz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego — Unii Europejskich Demokratów

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 08.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Zorganizowanie i kierowanie kołem poselskiem Unii Europejskich Demokratów
2.
Zorganizowanie 1.10.2016 r. w Sejmie konferencji '' Jaki jest Polski patriotyzm?''
3.
Aktywny udział w protestach społecznych przeciwko niszczeniu systemu konstytucyjnego w Polsce

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - ważna ze względu na jej niszczący skutek dla ładu prawnego i porządku konstytucyjnego RP
2.
Ustawa z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
3.
Ustawa z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - ważna ze względu na jej niszczący skutek dla ładu prawnego i porządku konstytucyjnego RP

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Zjednoczenie opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej
2.
Aktywny udział w politycznej batalii na temat wolności mediów
3.
Uruchomienie prac poselskiego zespołu ds. renowacji Cmentarza na Rossie w Wilnie

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  Tak
Nie

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.