facebook tweeter youtube

 
Bogusław Liberadzki

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor

Parlament Europejski, wiceprzewodniczący PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):21 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):17 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
500 m2
Wartość domu:2 900 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 600 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność
Przychód:69 900 PLN
Dochód:14 550 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha sad wartość - nie wycenione aktualnie przychód i dochód w 2019 r. - 0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy naukowej w SGH Warszawa
Kwota:67 927 PLN
Uwagi: w okresie 1 stycznia 2019 - 31 maja 2019

Opis:
Parlament Europejski
Kwota:34 000 EUR
Uwagi: w okresie 1 stycznia 2019 - 31 maja 2019

Opis:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - emerytura
Kwota:46 360 PLN
Uwagi: w okresie 1 stycznia 2019 - 31 maja 2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
E 220 d
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
x5
Rok produkcji:
2019

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP "Własny Kąt" związany z zakupem mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:785 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-05-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor

Parlament Europejski, poseł, wiceprzewodniczący PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):31 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):69 900 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
500 m2
Wartość domu:2 900 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 600 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: powierzchnia około
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność
Przychód:69 900 PLN
Dochód:14 550 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha sad wartość - nie wycenione aktualnie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy naukowej w SGH Warszawa
Kwota:95 482 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: dane za 2018 rok

Opis:
praca w Parlamencie Europejskim
Kwota:81 238 EUR
Brutto/netto:netto
Uwagi: dane za 2018 rok

Opis:
ZUS - emerytura
Kwota:32 709 PLN
Uwagi: dane za 2018 rok

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
E 220 d
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP "Własny Kąt"
Kwota pozostała do spłacenia:791 400 PLN
Uwagi: stan na koniec 2018 r.

Opis:
ING Bank - modernizacja mieszkania
Cała kwota:1 700 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor zwyczajny, kierownik katedry

Parlament Europejski, poseł, wiceprzewodniczący PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 700 PLN
Środki pieniężne (dewizy):10 400 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
500 m2
Wartość domu:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: powierzchnia około
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność
Przychód:26 600 PLN
Dochód:8 200 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha sad wartość - nie wycenione aktualnie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy naukowej w SGH Warszawa
Kwota:94 647 PLN

Opis:
praca w Parlamencie Europejskim
Kwota:80 037,90 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
E 220 d
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP "Własny Kąt"
Kwota pozostała do spłacenia:898 000 PLN

Opis:
ING Bank - modernizacja mieszkania
Cała kwota:13 100 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor, kierownik katedry

Parlament Europejski, poseł, wiceprzewodniczący PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):21 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):7 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
500 m2
Wartość domu:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska własność majątkowa
Uwagi: powierzchnia około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 600 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska własność majątkowa
Uwagi: powierzchnia około
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność
Przychód:102 800 PLN
Dochód:58 150 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha sad wartość - nie wycenione aktualnie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy naukowej w SGH Warszawa
Kwota:94 443,72 PLN

Opis:
dochód z Parlamentu Europejskiego
Kwota:78 174,12 EUR

Opis:
PAN, Difin - recenzje i autorskie, dochód
Kwota: 800 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
E 220 d
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny budowlany PKO BP "Własny Kąt"
Kwota pozostała do spłacenia:980 000 PLN

Opis:
ING Bank - modernizacja mieszkania
Cała kwota:31 200 EUR

Opis:
kredyt budowlany MBank
Kwota pozostała do spłacenia:33 280 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-29
Uwagi / sprostowania:Poseł złożył korektę, w której wnosi kwotę dochodu z tytułu pracy w Parlamencie Europejskim.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor zwyczajny

Parlament Europejski, poseł, członek Prezydium

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):25 300 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Tytuł prawny:
prywatna, współwłasność małżeńska
Uwagi: w przebudowie metraż i wartość ulegnie zmianie powierzchnia około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 550 000 PLN
Tytuł prawny:
prywatna współwłasność małżeńska
Uwagi: powierzchnia około
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność prywatna, wyodrębniona
Przychód:83 000 PLN
Dochód:51 000 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha uprawy wartość - nie wycenione aktualnie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy naukowej
Kwota:93 713 PLN

Opis:
dochód z Parlamentu Europejskiego
Kwota:75 925 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
220 CDI
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny budowlany PKO BP własny kąt
Kwota pozostała do spłacenia:1 076 000 PLN

Opis:
ING Bank - na remont domu
Cała kwota:6 000 EUR

Opis:
kredyt na przebudowę domu MBank
Kwota pozostała do spłacenia:74 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor zwyczajny, kierownik katedry

Parlament Europejski, poseł, członek Prezydium PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):21 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):8 400 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
prywatna, współwłasność małżeńska
Uwagi: w przebudowie metraż ulegnie zmianie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 550 000 PLN
Tytuł prawny:
prywatna własność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność prywatna, wyodrębniona
Przychód:34 200 PLN
Dochód:1 050 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha uprawy wartość - nie wycenione aktualnie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy naukowej
Kwota:120 275,91 PLN

Opis:
dochód z Parlamentu Europejskiego
Kwota:76 005,84 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
E220 CDI
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny budowlany PKO BP własny kąt
Kwota pozostała do spłacenia:1 170 000 PLN

Opis:
ING Bank - na remont domu
Cała kwota:24 300 EUR

Opis:
kredyt na remont domu MBank
Kwota pozostała do spłacenia:110 700 PLN

Podpis

Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor zwyczajny, kierownik katedry

Parlament Europejski, poseł, członek Prezydium PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):6 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: w przebudowie metraż ulegnie zmianie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 550 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność
Przychód:92 000 PLN
Dochód:61 100 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha uprawy

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy naukowej
Kwota:127 037 PLN

Opis:
dochód z Parlamentu Europejskiego
Kwota:77 408 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
E220 CDI
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny budowlany PKO BP własny kąt
Cała kwota:1 250 000 PLN

Opis:
kredyt na przebudowę domu MBank
Kwota pozostała do spłacenia:142 000 PLN

Opis:
ING Bank - na przebudowę domu
Cała kwota:18 800 EUR

Podpis

Miejscowość:
Bruksela
Data:
2014-06-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Bogusław Marian Liberadzki
Data i miejsce urodzenia:
1948-09-12 Sochaczew
Zatrudnienie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor zwyczajny

Parlament Europejski, poseł, członek Prezydium PE

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):59 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):3 025 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: w przebudowie metraż ulegnie zmianie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
200 m2
Wartość:1 550 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
6,5 ha
Rodzaj zabudowy:
brak zabudowy
Tytuł prawny:
własność
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: 6,5 ha = 3,0 ha las + 3,5 ha uprawy

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z pracy w uczelni
Kwota:40 127 PLN

Opis:
dochód z Parlamentu Europejskiego
Kwota:18 600 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
EZZO CDI
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny budowlany PKO BP własny kąt
Cała kwota:1 231 000 PLN

Opis:
kredyt na przebudowę domu MBank
Cała kwota:138 000 PLN

Opis:
ING Bank - na przebudowę domu
Cała kwota:103 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-03-21

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.