facebook tweeter youtube

 
Wiesław Suchowiejko

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł, członek PO, mgr kulturoznawstwa. Na początku lat 80 pracował w gminnych ośrodkach kultury. Od 1983 r. nauczyciel, w latach 1990-1993 był wicedyrektorem LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Od 1996 r. dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO (obecnie na urlopie bezpłatnym). Radny: miasta Szczecinka (1994-1998), powiatu szczecińskiego (1998-2002), miasta Szczecinka (2002-2010), pełnił funkcję przewodniczącego rady (2006-2010). Od 2001 r. w PO, w 2004 r. bez sukcesu kandydował do PE. Od 2010 r. jest wiceprezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W Sejmie VI kadencji zajął miejsce S. Karpiniuka.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
23.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej (druk nr 3320), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.12.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 283) i senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1651), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 18.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk nr 2676), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 04.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin - Gdańsk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polska-Afryka-Bliski Wschód Gospodarka i Rozwój, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2013 – 07.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał w sprawie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej (druki nr 994 i 995), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 20.02.2013Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polska-Afryka-Bliski Wschód Gospodarka i Rozwój, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-RPA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Katarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 31.08.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego (druk nr 363), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2012 – 23.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druk nr 551), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 31.08.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 8724» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 8724 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.09.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.09.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Bułgarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.05.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.05.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.05.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł (zajął miejsce Sebastiana Karpiniuka), Warszawa
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 5967» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2010Społeczne Towarzystwo Oświatowe, wiceprezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

17.01.2008 – 21.01.2010Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne, prezes, Szczecinek» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2007kandydat na posła
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 5967 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Rada Miasta Szczecinka, przewodniczący Rady, Szczecinek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2006 – 2010Rada Miasta Szczecinek, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Szczecinek
okręg: m. Szczecinek, lista wyborcza: Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 652» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
okręg: m. Szczecinek, lista wyborcza: Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 652 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2004kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Gorzów Wielkopolski, lista wyborcza: Komietet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (1), liczba głosów: 2288 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Rada Miasta Szczecinek, radny, Szczecinek
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców POPIS Szczecinecki (9), liczba głosów: 138» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców POPIS Szczecinecki (9), liczba głosów: 138 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1998 – 2002Rada Powiatu Szczecineckiego, radny
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (7), liczba głosów: 463» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (7), liczba głosów: 463 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

od 1996Zespoł Szkół Społecznych STO w Szczecinku (urlop bezpłatny), dyrektor, Szczecinek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1994 – 1998Rada Miasta Szczecinek, radny, Szczecinek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1994kandydat na radnego, Szczecinek (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1993 – 1994Radio ReJA, współpracownik, Szczecinek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1990 – 1993I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku, wicedyrektor, Szczecinek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wiesława Suchowiejko

1983 – 1994I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku, nauczyciel, Szczecinek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wiesława Suchowiejko

1982 – 1983Gminny Ośrodek Kultury w Grzmiącej, dyrektor, Grzmiąca» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

15.05.1981 – 13.12.1981Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej koło w Białym Borze, członek, Biały Bór» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1980 – 1982Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze, dyrektor, Biały Bór» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1980Fundusz Wczasów Pracowniczych Koszalin, organizator pracy, Koszalin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.