facebook tweeter youtube

 
Wiesław Suchowiejko

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wiesław Jacek Suchowiejko
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-15 Szczecinek
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

ZSS STO w Szczecinku, dyrektor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie z żoną i posiadam majątek odrębny
Uwagi: ZSS STO w Szczecinku - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
1 617,97 PLN
Uwagi: na rachunku w banku BZWBK (wspólnie z żoną)

10 000,75 PLN
Uwagi: lokata w banku BZ WBK (wspólnie z żoną)

 836,42 PLN
Uwagi: rachunek w banku (własność)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy AVIVA na życie
Pełna kwota:100 856,29 PLN
Uwagi: (własność)

Nazwa:
IKZE AVIVA
Pełna kwota:4 639,29 PLN
Uwagi: (własność)

Nazwa:
fundusze inwestycyjne AVIVA
Pełna kwota:84 329,58 PLN
Uwagi: wspólnie z żoną

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
69,90 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota orientacyjna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia działki:
57,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki gruntu
Powierzchnia działki:
391 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
22,45 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki gruntu
Powierzchnia działki:
689 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:77 306,62 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku BZWBK (remont zakupionego mieszkania), wspólnie z żoną, udzielony w 2012
Kwota pozostała do spłacenia:43 362,44 PLN

Podpis

Data:
2015-08-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wiesław Jacek Suchowiejko
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-15 Szczecinek
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

ZSS STO w Szczecinku, dyrektor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: posiadam majątek odrębny
Uwagi: ZSS STO w Szczecinku - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
1 473,93 PLN
Uwagi: na rachunku w banku BZWBK (wspólnie z żoną)

72 000 PLN
Uwagi: lokata w banku BZ WBK (wspólnie z żoną)
Papiery wartościowe:
Uwagi ogólne:
polisy AVIVA na życie z funduszem inwestycyjnym (własność)
Suma ogólna:101 427,93 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
69,90 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota orientacyjna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia działki:
57,5 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki gruntu
Powierzchnia działki:
391 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
budynek gospodarczy
Powierzchnia lokalu:
22,45 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki gruntu
Powierzchnia działki:
689 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 234,14 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 055,33 PLN

Opis:
działalność wyk. osobiście
Kwota: 808,17 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota: 400 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku BZWBK (remont zakupionego mieszkania); wspólnie z żoną, udzielony w 2012
Kwota pozostała do spłacenia:59 728 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wiesław Jacek Suchowiejko
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-15 Szczecinek
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

ZSS STO w Szczecinku, dyrektor
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: posiadam majątek odrębny
Uwagi: ZSS STO w Szczecinku - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 362,46 PLN
Uwagi: na rachunku w banku BZWBK (wspólnie z żoną)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy AVIVA na życie z funduszem inwestycyjnym
Pełna kwota:96 741,54 PLN
Uwagi: własność

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota orientacyjna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia działki:
57 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki gruntu wokół budynku z mieszkaniami
Powierzchnia działki:
950 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:177 372,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
działalność wyk. osobiście (um. zlec.)
Kwota:1 920,60 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku BZWBK (remont zakupionego mieszkania); wspólnie z żoną
Cała kwota:78 969,78 PLN

Opis:
pożyczka udzielona przez Sejm RP
Cała kwota:17 470 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wiesław Jacek Suchowiejko
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-15 Szczecinek
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

ZSS STO w Szczecinku, dyrektor
Uwagi: ZSS STO w Szczecinku - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 639,90 PLN
Uwagi: na rachunku w banku BZWBK (wspólnie z żoną)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy AVIVA na życie z funduszem inwestycyjnym
Pełna kwota:82 746 PLN
Uwagi: własność

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
kwota orientacyjna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia działki:
57 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną

Rodzaj:
działki gruntu wokół budynku z mieszkaniami
Powierzchnia działki:
X50 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Uwagi: powierzchnia przybliżona; kwota orientacyjna

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
moja żona nabyła działkę gruntu (ok. 450 m2) od Miasta [tekst ukryty] za kwotę 55500 zł w sierpniu 2012, do wspólnej ze mną własności

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 686,91 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 988,77 PLN

Opis:
honoraria (prawa autorskie)
Kwota:1 232,50 PLN

Opis:
wynagrodzenie weryfikatora matur (OKE)
Kwota: 869,78 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku BZWBK (remont zakupionego mieszkania); wspólnie z żoną
Cała kwota:98 879,25 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy w banku BZWBK - zakup wyposażenia mieszkania; wspólnie z żoną
Cała kwota:15 718,19 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wiesław Jacek Suchowiejko
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-15 Szczecinek
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł VI i VII kadencji

ZSS STO w Szczecinku, dyrektor
Uwagi: ZSS STO w Szczecinku - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
 876,72 PLN
Uwagi: na rachunku w banku Nordea; wspólność majątkowa z żoną

65 000 PLN
Uwagi: lokata w banku Nordea; wspólność majątkowa z żoną
Papiery wartościowe:
Nazwa:
środku na funduszu inwestycyjnym AVIVA
Pełna kwota:45 000 PLN
Uwagi: kwota orientacyjna; własność

Nazwa:
polisy AVIVA na życie z funduszem inwestycyjnym
Pełna kwota:70 000 PLN
Uwagi: własność

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota orientacyjna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
57 m2
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Uwagi: kwota orientacyjna

Rodzaj:
działku gruntu wokół budynku w którym są mieszkania
Powierzchnia działki:
391 m2
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z żoną
Uwagi: kwota orientacyjna

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
wynagrodzenie weryfikatora matur OKE
Kwota: 946,29 PLN

Opis:
honoraria autorskie Sinfonia Baltica
Kwota:2 050 PLN

Opis:
opodatkowana dieta poselska
Kwota:2 123,80 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wiesław Jacek Suchowiejko
Data i miejsce urodzenia:
1957-05-15 Szczecinek
Zatrudnienie:
Sejm RP, poseł

ZSS STO w Szczecinku, dyrektor
Uwagi: ZSS STO w Szczecinku - urlop bezpłatny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
7 729,94 PLN
Uwagi: stan rachunku w banku NORDEA na dzień 25.10.11 - wspólnie z żoną

70 000 PLN
Uwagi: lokata w banku NORDEA - wspólnie z żoną
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisy na życie
Pełna kwota:69 481,22 PLN
Uwagi: łączna wartość; majątek odrębny

Nazwa:
środki w funduszu inwestycyjnym
Pełna kwota:43 303,2X PLN
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota orientacyjna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal mieszkalny
Powierzchnia lokalu:
57,5 m2
Wartość:145 000 PLN
Tytuł prawny:
własność wspólnie z żoną
Uwagi: kwota orientacyjna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2010-04-25

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
wynagrodzenie weryfikatora matur (OKE Poznań)
Kwota: 746,49 PLN

Opis:
honoraria (prawa autorskie) - Sinfonia Baltica Słupsk
Kwota:1 342 PLN

Opis:
honoraria (prawa autorskie) - STO
Kwota:1 200 PLN

Podpis

Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.