facebook tweeter youtube

Źródło: sejm.gov.pl

 
Łukasz Borowiak

prezydent miasta Leszno

Łukasz Borowiak (11.04.1975, Leszno), ukończył studia z zakresu gospodarki przestrzennej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W l. 2004–2005 związany ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. Pracował w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych i Starostwie Powiatowym. Działacz społeczny; m. in. założyciel stowarzyszenia "Razem Dla Leszna". Były pracownik firm zajmujących się nieruchomościami. Były członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej w Radzie Miasta Leszna. Członek PO. Był posłem VI i VII kad. Zasiadał w komisjach: regulaminowej i spraw poselskich; polityki społecznej i rodziny; nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustaw deregulacyjnych; infrastruktury; innowacyjności i nowych technologii; nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. W 2014 r. został wybrany na prezydenta Leszna, zdobywając w drugiej turze wyborów 64 proc. głosów. W 2018 r. wybrany ponownie, po zdobyciu w pierwszej turze 14355 (53,47 proc.) głosów.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.2018Urząd Miasta Leszna, prezydent miasta Leszna, Leszno
okręg: Leszno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców PL 18 Łukasza Borowiaka, liczba głosów: 14355» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2018 – 21.10.2018kandydat na prezydenta miasta Leszna (wybrany), Leszno
okręg: Leszno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców PL 18 Łukasza Borowiaka, liczba głosów: 14355 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

29.06.2016 – 13.04.2017Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie, członek Rady Szkoły» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

04.12.2014 – 11.2018Urząd Miasta Leszna, prezydent miasta Leszna, Leszno
okręg: Leszno, lista wyborcza: KWW PL 18, liczba głosów: 12563» źródło

Źródło

Oficjalna strona Urzędu Miasta w Lesznie

2014kandydat na prezydenta miasta Leszna, Leszno
okręg: Leszno, lista wyborcza: KWW PL 18, liczba głosów: 12563 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.06.2014 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2014 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1959), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Dobrych Zmian - DobreZmiany.org, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2013 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2012 – 20.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo Pocztowe (druk nr 801), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.10.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Wielkopolski Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.10.2012 – 23.10.2012Sejm RP VII kadencji, Wielkopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chilijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 13.09.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polska-Rosja-Gospodarka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 23.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 23.11.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 16.12.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na funkcję prezydenta miasta Leszna), Warszawa
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 11545» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 01.12.2014Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.06.2011 – 26.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 4343), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko- Nigeryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 2011Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie, członek, Drzeczkowo» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2011kandydat na posła
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 11545 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Komunalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Innowacyjności i Informatyzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Promocji Żużla, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł (zajął miejsce Jarosława Urbaniaka, któremu wygasł mandat), Warszawa
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9468» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

18.08.2010 – 16.10.2015Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Budownictwa Wielorodzinnego Zielone Światło, członek Rady Nadzorczej, Leszno» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2010 – 14.12.2010Rada Miasta Leszna, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Leszno
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 718» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

2010kandydat na radnego do Rady Miasta Leszna
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 718 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiStowarzyszenie "Razem dla Leszna", założyciel» źródło

Źródło

Strona urzędu miasta Leszna

2009Starostwo Powiatowe w Lesznie, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Leszno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

od 2008Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, członek Konwentu, Leszno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2008System Plus sp. z o.o. w Lesznie, dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami, Leszno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2007kandydat na posła
okręg: Kalisz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9468 (niewybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

od 2007Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Lesznie, członek, Leszno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

brak informacjiRada Miasta Leszna, Komisja Rewizyjna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Łukasza Borowiaka

brak informacjiRada Miasta Leszna, Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Łukasza Borowiaka

2006 – 2010Rada Miasta Leszna, radny, Leszno
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 272» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego do Rady Miasta Leszna, Leszno
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 272 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Łukasza Borowiaka

2006 – 10.2014Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012


portal GlosWielkopolski.pl

2005 – 2007specjalista ds. zarządzania nieruchomościami» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

17.05.2004 – 01.03.2016Stowarzyszenie Działajmy dla Leszna, sekretarz, Leszno» źródło

Źródła

Oficjalna strona Łukasza Borowiaka


Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2004 – 2005Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1996 – 2005Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, administrator nieruchomości, Leszno» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

brak informacjiProjekt "Leszczyński Monitoring Antykorupcyjny', współtwórca, Leszno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Łukasza Borowiaka

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.