facebook tweeter youtube

Źródło: sejm.gov.pl

 
Łukasz Borowiak

prezydent miasta Leszno

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 000,00 PLN
Uwagi: gotówka+rachunek bankowy

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
117,36 m2
Wartość domu:450 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PL 18
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek stowarzyszenia
Od kiedy:
2015-04-20

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy
Kwota:157 768,54 PLN

Opis:
dochód z tytułu najmu
Kwota:13 000,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116 1.6
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu - Toyota Bank
Cała kwota:63 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:32 200,00 PLN
Uwagi: wkład własny 20000 PLN, podano stan spłaty kredytu na dzień 2018-12-31

Opis:
kredyt na zakup domu - Bank Pekao SA
Cała kwota:355 250,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:332 861,79 PLN
Uwagi: podano stan spłaty kredytu na dzień 2018-12-31

Opis:
karta kredytowa Bank Pekao
Uwagi: limit 10000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Leszno
Data:
2019-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 000,00 PLN
Uwagi: gotówka+rachunek bankowy

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
117,36 m2
Wartość domu:450 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PL 18
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek stowarzyszenia
Od kiedy:
2015-04-20

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy
Kwota:148 591,24 PLN
Uwagi: styczeń-listopad 2018 roku

Opis:
dochód z tytułu najmu
Kwota:11 600,00 PLN
Uwagi: styczeń-listopad 2018 roku

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116 1.6
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu - Toyota Bank
Cała kwota:63 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:32 200,00 PLN
Uwagi: wkład własny 20000 PLN, podano stan spłaty kredytu na dzień 2018-12-03

Opis:
kredyt na zakup domu - Bank Pekao SA
Cała kwota:355 250,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:332 861,79 PLN
Uwagi: podano stan spłaty kredytu na dzień 2018-12-03

Opis:
karta kredytowa Bank Pekao
Uwagi: limit 10000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Leszno
Data:
2018-12-03

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 200,00 PLN
Uwagi: gotówka+rachunek bankowy
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
117,36 m2
Wartość domu:450 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PL 18
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek stowarzyszenia
Od kiedy:
2015-04-20

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Motorowy
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-06-27

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy
Kwota:110 615,24 PLN

Opis:
dochód z tytułu najmu
Kwota:7 400,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116 1.6
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu - Toyota Bank
Cała kwota:63 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:35 000,00 PLN
Uwagi: wkład własny 20000 PLN, podano stan spłaty kredytu na dzień 2018-09-16

Opis:
kredyt na zakup domu - Bank Pekao SA
Cała kwota:355 250,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:336 527,96 PLN
Uwagi: podano stan spłaty kredytu na dzień 2018-09-16

Opis:
karta kredytowa Bank Pekao
Uwagi: limit 10000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Leszno
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 878,89 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 150 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
117,36 m2
Wartość domu:450 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PL 18
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek stowarzyszenia
Od kiedy:
2015-04-20

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Motorowy
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-06-27

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy
Kwota:159 659,41 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116 1.6
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu - Toyota Bank
Cała kwota:63 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:46 200 PLN
Uwagi: wkład własny 20000 PLN, podano stan spłaty kredytu na dzień 2017-12-31

Opis:
kredyt na zakup domu - Bank Pekao SA
Cała kwota:355 250 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:346 622,51 PLN
Uwagi: podano stan spłaty kredytu na dzień 2017-12-31

Opis:
karta kredytowa Bank Pekao
Uwagi: limit 10000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Leszno
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):61 359 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 100 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
117,36 m2
Wartość domu:320 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: stan deweloperski
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PL 18
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek stowarzyszenia
Od kiedy:
2015-04-20

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Motorowy
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-06-27

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy
Kwota:162 667,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2015
Uwagi: współwłasność

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116 1.6
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup samochodu - Toyota Bank
Cała kwota:63 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:58 158,81 PLN
Uwagi: wkład własny 20000 PLN, podano stan spłaty kredytu na dzień 2016-12-31

Opis:
kredyt na zakup domu - Bank Pekao SA
Cała kwota:355 250 PLN

Opis:
karta kredytowa Bank Pekao
Uwagi: limit 10000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Leszno
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PL 18
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek stowarzyszenia
Od kiedy:
2015-04-20

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Związek Motorowy
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-06-27

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy
Kwota:137 574,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1.9
Rok produkcji:
2007
Uwagi: współwłasność

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
116 1.6
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność

Podpis

Miejscowość:
Leszno
Data:
2016-04-22
Uwagi / sprostowania:korekta z dnia 2016-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy
Kwota:117 011,86 PLN

Opis:
inne
Kwota:2 123,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1.9
Rok produkcji:
2007

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny (komercyjny) w Banku PKO SA
Kwota pozostała do spłacenia:26 985,99 PLN

Podpis

Miejscowość:
Leszno
Data:
2015-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Leszna, Urząd Miasta Leszna

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:27 203,88 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:108 815,30 PLN

Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Budownictwa Wielorodzinnego Zielone Światło
Kwota: 179,90 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1.9
Rok produkcji:
2007
Wartość:35 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny (komercyjny) w Banku PKO SA
Kwota pozostała do spłacenia:28 350,33 PLN

Opis:
Pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych (Sejm RP)
Kwota pozostała do spłacenia:11 140,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-12-15

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
"Działajmy dla Leszna"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2004-04-17

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Automobilklub Leszczyński
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Od kiedy:
2011-12-09

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym
Funkcje:
Od kiedy:
2013-06-15

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 327,60 PLN

Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Budownictwa Wielorodzinnego Zielone Światło
Kwota: 263,41 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2007
Wartość:35 000
Uwagi: 1.9

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt komercyjny (konsumpcyjny) w Banku Pekao w Lesznie
Kwota pozostała do spłacenia:47 845,61 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
"Działajmy dla Leszna"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2004-04-17

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Automobilklub Leszczyński
Funkcje:
Od kiedy:
2011-12-09

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 720,03 PLN

Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Budownictwa Wielorodzinnego Zielone Światło
Kwota: 526,83 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2007
Wartość:37 000
Uwagi: 1.9

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z FSŚ
Uwagi: podana kwota 11310 PLN

Opis:
kredyt komercyjny (konsumpcyjny) w Banku Pekao w Lesznie
Uwagi: podana kwota 59135 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
"Działajmy dla Leszna"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2004-04-17

Dochód:
Kwota:0 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Automobilklub Leszczyński
Funkcje:
Od kiedy:
2011-12-09

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 327,20 PLN

Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Budownictwa Wielorodzinnego Zielone Światło
Kwota: 685,55 PLN

Opis:
Starostwo Powiatowe w Lesznie - dodatkowe wynagrodzenie
Kwota:3 085,52

Opis:
Uniwersytet III wieku w Lesznie - umowa zlecenie
Kwota: 100 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2007
Wartość:38 000 PLN
Uwagi: 1.9

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w Banku BPH (kredyt konsumpcyjny)
Uwagi: podana kwota 31694,34 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Borowiak
Data i miejsce urodzenia:
1975-04-11 Leszno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: dopisek "wspólność majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż murowany
Powierzchnia lokalu:
15 m2
Wartość:13 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
"Działajmy dla Leszna"
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2004-04-17

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:1 930,80 PLN

Opis:
uposażenie dochód
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Budownictwa Wielorodzinnego Zielone Światło
Kwota: 539,70 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w Banku BPH (kredyt konsumpcyjny)
Uwagi: podana kwota 32482,59 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.