facebook tweeter youtube

 
Dorota Rutkowska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Była instruktorką produkcji ogrodniczej w zakładzie Hortex w Skierniewicach. W 1993 r. rozpoczęła pracę jako dziennikarka. Pisała do „Wiadomości Skierniewickich”, kierowała lokalnym oddziałem „Gazety Wyborczej”, była współzałożycielką i redaktorką naczelną „Głosu Skierniewic”. W l. 2002-2006 radna miasta Skierniewice, w l. 2006-2010 zastępca prezydenta miasta Skierniewice. Dwukrotnie bez sukcesu kandydowała do Sejmu (2005 i 2007), a w 2006 i 2014 r. na urząd prezydenta miasta. Członkini PO od 2002 r. Posłanka od 2010 r. (VI-VIII kadencja, w Sejmie VI kadencji zastąpiła Włodzimierza Kulę). Obecnie, po raz kolejny zasiada w komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
Edukacja
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; specjalność: Socjologia, rok ukończenia: 2008

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Łódź (6), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (3), liczba głosów: 5875 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 23.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2018 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2787), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2016 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 775), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2016 – 05.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Zambijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 17.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Polska Sekcja AWEPA, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.02.2016 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2015 – 26.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 10157» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 10157 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3744), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.08.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3765), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2015 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.06.2015 – 22.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3433), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2015 – 22.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3296), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2972 i 3204), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obywatelskiej Edukacji Prawnej i Ekonomicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania i Monitorowania Inwestycji Budowy Przystanku Kolejowego Opoczno Południe, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o Agencji Wywiadu (druk nr 2294); o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2014 – 25.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377), - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 04.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2243), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 27.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 02.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 2030), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1959), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na prezydenta miasta Skierniewice, Skierniewice
okręg: Skierniewice, lista wyborcza: KW Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 2293 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.11.2013 – 02.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1917), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2013 – 05.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk nr 1224), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 08.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1380), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2013 – 19.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustaw o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk nr 1224), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Nigeryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 27.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 20.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1066), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2013 – 21.03.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1035), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 03.01.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2012 – 09.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (druk nr 464), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2012 – 16.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 835), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2012 – 24.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomości (druk nr 496, nr 561 - od 29.08.2012 oraz nr 1760 od 07.11.2013), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 06.06.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 10.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 13.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (druk nr 206), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 28.06.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 28.06.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10268» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 04.04.2013Sejm RP VII kadencji, Łódzki Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 13.12.2011Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.08.2011 – 29.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 4528), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2011 – 18.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4434), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2011 – 15.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (druk nr 4394), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.06.2011 – 13.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk nr 4348), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2011 – 29.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej (druk nr 4218), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2011 – 27.05.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności (druk nr 4202), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2011 – 29.06.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2011 – 11.05.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 3941), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko- Nigeryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.02.2011 – 24.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3673), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 02.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3673), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10268 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
14.12.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł (zajęła miejsce Włodzimierza Kuli), Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9137» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 9137 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Urząd Miasta Skierniewice, wiceprezydent miasta, Skierniewice» źródło

Źródło

Portal gazeta.pl

2006Rada Miasta Skierniewice, radny (wygaśnięcie mandatu - objęcie stanowiska wiceprezydenta miasta), Skierniewice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 356» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Doroty Rutkowskiej

2006kandydat na radnego, Skierniewice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 356 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na prezydenta miasta Skierniewice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 1682 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 2279 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Rada Miasta Skierniewice, radny, Skierniewice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Perspektywa (11), liczba głosów: 88» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Skierniewice
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Perspektywa (11), liczba głosów: 88 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2002Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1999 – 2002Czasopismo "Głos Skierniewic i Okolicy", współzałożyciel, redaktor naczelny, dziennikarz, Skierniewice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1998Czasopismo "Puls Skierniewic", współzałożyciel, Skierniewice» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1994 – 1998Czasopismo "Gazeta Wyborcza", redaktor Oddziału w Skierniewicach, Skierniewice» źródło

Źródła

Oficjalna strona Doroty Rutkowskiej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1993Czasopismo "Wiadomości Skierniewickie", dziennikarz, Skierniewice» źródło

Źródła

Oficjalna strona Doroty Rutkowskiej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1983 – 1992Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Hortex, instruktor produkcji ogrodniczej, Skierniewice» źródło

Źródła

Oficjalna strona Doroty Rutkowskiej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.