facebook tweeter youtube

Źródło: www.chorzow.eu

 
Andrzej Kotala

prezydent miasta Chorzów

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:
UM Chorzów, ul. Rynek 1, prezydent Miasta Chorzów

KZK GOP Katowice, ul. Barbary 22, członek zarządu

SCHŚZWiK Chorzów, ul. Składowa 1, członek zarządu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
205 300,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

502 500,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny - współwłasność
Środki pieniężne (dewizy):
1 235,00 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

 411 USD

 358 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 502 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - użytkowanie wieczyste Miasto Chorzów + Skarb Państwa
Uwagi: grunt pod domem 750 m2 + 850 m2, wartość domu wraz z działkami

Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600 m2
Wartość domu:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
60 m2
Wartość:520 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność

Powierzchnia:
47,6 m2
Wartość:120 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śląska
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UM Chorzów
Kwota:153 112,73 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
KZK GOP
Kwota:39 971,71 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
SCHŚZWiK
Kwota:44 672,55 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
V40 CC
Rok produkcji:
2017
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:183 997,24 PLN
Uwagi: majątek odrębny, współwłasność

Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z zakupem samochodu
Kwota pozostała do spłacenia:56 064,23 PLN
Uwagi: współwłasność majątkowa małżeńska

Opis:
karta kredytowa przyznany limit 10000 PLN
Uwagi: wykorzystano 1459 PLN, współwłasność majątkowa małżeńska

Opis:
karta kredytowa przyznany limit 15000 PLN
Uwagi: wykorzystano 5087 PLN, współwłasność majątkowa małżeńska

Opis:
karta kredytowa przyznany limit 8000 PLN
Uwagi: wykorzystano 3049 PLN, współwłasność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2019-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:
UM Chorzów, ul. Rynek 1, prezydent Miasta Chorzów

KZK GOP Katowice, ul. Barbary 22, członek zarządu

SCHŚZWiK Chorzów, ul. Składowa 1, członek zarządu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
171 013,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

502 500,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny - współwłasność
Środki pieniężne (dewizy):1 300,00 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 502 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - użytkowanie wieczyste Miasto Chorzów + Skarb Państwa
Uwagi: grunt pod domem 750 m2 + 850 m2, wartość domu wraz z działkami

Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600 m2
Wartość domu:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
60 m2
Wartość:520 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność

Powierzchnia:
47,6 m2
Wartość:120 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śląska
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UM Chorzów
Kwota:135 491,44 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
KZK GOP
Kwota:22 150,15 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
SCHŚZWiK
Kwota:36 808,19 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
V40 CC
Rok produkcji:
2017
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:189 513,12 PLN
Uwagi: majątek odrębny, współwłasność

Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z zakupem samochodu
Kwota pozostała do spłacenia:59 975,80 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
karta kredytowa limit 10000 PLN, Santander Bank Polska
Uwagi: wykorzystano 1083,27 PLN, wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
karta kredytowa limit 15000 PLN, Santander Bank Polska
Uwagi: wykorzystano 81,89 PLN, wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2018-12-18
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę, w której uzupełnia pozycje dochodów, mienia ruchomego oraz zobowiązań o dodatkowe dane.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:
UM Chorzów, ul. Rynek 1, prezydent Miasta Chorzów

KZK GOP Katowice, ul. Barbary 22, członek zarządu

SCHŚZWiK Chorzów, ul. Składowa 1, członek zarządu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
157 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

502 500,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny - współwłasność
Środki pieniężne (dewizy):
1 300,00 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

 311 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 502 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - użytkowanie wieczyste Miasto Chorzów + Skarb Państwa
Uwagi: grunt pod domem 750 m2 + 850 m2, wartość domu wraz z działkami

Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600 m2
Wartość domu:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
60 m2
Wartość:520 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność

Powierzchnia:
47,6 m2
Wartość:120 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - spółdzielcze prawo własności

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śląska
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UM Chorzów
Kwota:108 278,19 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
KZK GOP
Kwota:21 521,80 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
SCHŚZWiK
Kwota:31 020,69 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
V40 CC
Rok produkcji:
2017
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:192 017,78 PLN
Uwagi: majątek odrębny, współwłasność

Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z zakupem samochodu
Kwota pozostała do spłacenia:63 854,50 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
karta kredytowa limit 10000 PLN, Santander Bank Polska
Uwagi: wykorzystano 478,45 PLN, wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
karta kredytowa limit 15000 PLN, Santander Bank Polska
Uwagi: wykorzystano 101,64 PLN, wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2018-09-16
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę, w której prostuje dane o dochodach, mieniu ruchomym oraz zobowiązaniach.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:
UM Chorzów, ul. Rynek 1, prezydent Miasta Chorzów

KZK GOP Katowice, ul. Barbary 22, członek zarządu

SCHŚZWiK Chorzów, ul. Składowa 1, członek zarządu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
161 500,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

251 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny - współwłasność
Środki pieniężne (dewizy):
 400,00 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

 310,00 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 502 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - użytkowanie wieczyste Miasto Chorzów + Skarb Państwa
Uwagi: grunt pod domem 750 m2 + 850 m2, wartość domu wraz z działkami

Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600 m2
Wartość domu:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność grunt - własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
60 m2
Wartość:520 000,00 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - współwłasność

Powierzchnia:
47,6 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - spółdzielcze prawo własności

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śląska
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UM Chorzów
Kwota:172 416,47 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
KZK GOP
Kwota:27 052,64 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
SCHŚZWiK
Kwota:45 298,91 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
sprzedaż samochodu BMW 530 xd z 2006 r.
Kwota:34 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
V40 CC
Rok produkcji:
2017
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:201 909,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny, współwłasność

Opis:
umowa kredytowa z BZWBK w związku z zakupem samochodu
Kwota pozostała do spłacenia:79 057,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Opis:
umowa kredytowa z BGŻ PARIBAS na zakup ratalny wyposażenia domu
Cała kwota:12 000,00 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2018-04-25
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył oświadczenie, w którym uzupełnia pozycje dochodów, mienia ruchomego oraz zobowiązań o rodzaj własności.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
13 700,00 PLN
Uwagi: AEGON

798 900,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):1 400,00 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600 m2
Wartość domu:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu

Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 360 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: grunt pod domem 750 m2 + 850 m2, wartość domu wraz z działkami użytkowanie wieczyste Miasto Chorzów + Skarb Państwa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
32 m2
Wartość:84 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna 1/4 udziału wraz z dziećmi
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:520 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Wartość:1 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, własność hipoteczna, użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śląska
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
KZK GOP Katowice ul. Barbary 22
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Uwagi: członek zarządu

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
SCHŚZWiK Chorzów ul. Składowa 1
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Uwagi: członek zarządu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów
Kwota:145 383,02 PLN
Uwagi: po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne

Opis:
KZK GOP
Kwota:22 154,77 PLN
Uwagi: po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne

Opis:
SCHŚZWiK
Kwota:31 007,26 PLN
Uwagi: po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa z BZ WBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:431 226,06 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
13 000,00 PLN
Uwagi: AEGON

10 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu

Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 360 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: grunt pod domem 750m2 + 850m2, wartość domu wraz z działkami użytkowanie wieczyste Miasto Chorzów +Skarb Państwa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
32 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna 1/4 udziału
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:520 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Wartość:1 400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 udziału, własność hipoteczna, użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów
Kwota:143 890,68 PLN
Uwagi: na dzień 31.12.2015 r. bez składek na [nieczytelne]

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SWIFT
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa z Santander Consumer Bank S.A. w związku z zakupem samochodu Suzuki Swift
Kwota pozostała do spłacenia:17 500 PLN

Opis:
Umowa kredytowa z BZ WBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:485 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2016-04-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000,00 PLN
Uwagi: AEGON 13.700

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu

Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 360 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: działki budowlane (750m2 + 850m2), wartość domu wraz z działkami
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
32 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna 1/4 udziału
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:420 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z siostrą

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Powierzchnia działki:
1250 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, +użytkowanie wieczyste z wspólnikiem żony prowadzącym działalność gospodarczą

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów
Kwota:112 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SWIFT
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa z Santander Consumer Bank S.A. w związku z zakupem samochodu Suzuki Swift
Kwota pozostała do spłacenia:17 500 PLN

Opis:
Umowa kredytowa z BZ WBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:485 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2015-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000,00 PLN
Uwagi: AEGON 13.700

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu

Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 360 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: działki budowlane (750m2 + 850m2), wartość domu wraz z działkami
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
32 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna 1/4 udziału
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:420 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z siostrą

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Powierzchnia działki:
1250 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, +użytkowanie wieczyste z wspólnikiem żony prowadzącym działalność gospodarczą

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów
Kwota:112 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SWIFT
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa z Santander Consumer Bank S.A. w związku z zakupem samochodu Suzuki Swift
Kwota pozostała do spłacenia:17 500 PLN

Opis:
Umowa kredytowa z BZ WBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:485 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2014-12-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000,00 PLN
Uwagi: AEGON 13.700

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu

Powierzchnia domu:
430 m2
Wartość domu:1 360 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: działki budowlane (750m2 + 850m2), wartość domu wraz z działkami
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
32 m2
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna 1/4 udziału
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:420 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z siostrą

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Powierzchnia działki:
1250 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, +użytkowanie wieczyste z wspólnikiem żony prowadzącym działalność gospodarczą

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów
Kwota:112 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SWIFT
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa z Santander Consumer Bank S.A. w związku z zakupem samochodu Suzuki Swift
Kwota pozostała do spłacenia:17 500 PLN

Opis:
Umowa kredytowa z BZ WBK w związku z budową domu
Kwota pozostała do spłacenia:450 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2014-09-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
18 400,00 PLN
Uwagi: AEGON

540 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu

Wartość domu:420 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: budowa domu jednorodzinnego
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
32 m2
Wartość:90 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna wraz z dziećmi

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:420 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z siostrą

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
750 m2
Wartość:265 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Powierzchnia działki:
1250 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, +użytkowanie wieczyste z wspólnikiem żony prowadzącym działalność gospodarczą

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów ul. Rynek 1
Kwota:158 987,22 PLN

Opis:
Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Zw. Wod. i Kon.
Kwota:1 145,54 PLN

Opis:
KZK GOP
Kwota:11 445,00 PLN

Opis:
KZK GOP +
Kwota: 368,00 PLN

Opis:
sprzedaż akcji 06.2013, przychód
Kwota:48 688,22 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd Touring
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Suzuki
Model:
SWIFT
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa z Santander Consumer Bank S.A. w związku z zakupem samochodu Suzuki Swift
Kwota pozostała do spłacenia:37 158,47 PLN

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
17 800,00 PLN
Uwagi: AEGON

92 331,60 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
BORYSZEW
L. jednostek:
5.100

Nazwa:
CIECH
L. jednostek:
978

Nazwa:
DUDA
L. jednostek:
2070

Nazwa:
PKN ORLEN
L. jednostek:
304

Nazwa:
RAFAMET
L. jednostek:
670

Nazwa:
EUROCASH
L. jednostek:
500

Nazwa:
TAURONPE
L. jednostek:
2.534

Nazwa:
CEDC
L. jednostek:
790

Nazwa:
KB DOM
L. jednostek:
5800
Suma ogólna:84 700,00 pln

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61 m2
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
32 m2
Wartość:90 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna wraz z dziećmi

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:420 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna z siostrą

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
750 m2
Wartość:265 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Powierzchnia działki:
1250 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, +użytkowanie wieczyste z wspólnikiem żony prowadzącym działalność gospodarczą

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów ul. Rynek 1
Kwota:160 161,24 PLN

Opis:
Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Zw. Wod. i Kon.
Kwota:8 500,00 PLN

Opis:
KZK GOP
Kwota:17 505,00 PLN

Opis:
KZK GOP +
Kwota: 368,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd Touring
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
17 400,00 PLN
Uwagi: AEGON

652 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
BORYSZEW
L. jednostek:
5,100

Nazwa:
CIECH
L. jednostek:
978

Nazwa:
DUDA
L. jednostek:
2.070

Nazwa:
TRION
L. jednostek:
5800

Nazwa:
PKN ORLEN
L. jednostek:
304

Nazwa:
RAFAMET
L. jednostek:
670

Nazwa:
EUROCASH
L. jednostek:
500

Nazwa:
TAURONPE
L. jednostek:
2.534

Nazwa:
CEDC
L. jednostek:
790
Suma ogólna:84 700,00 pln

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61 m2
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
32 m2
Wartość:90 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna wraz z dziećmi

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:420 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna z siostrą

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
750 m2
Wartość:265 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt biurowo-magazynowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Powierzchnia działki:
1250 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, działka użytkowanie wieczyste z wspólnikiem żony prowadzącym działalność gospodarczą

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa od Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok użytkowanie wieczyste miasto Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
U.M. Chorzów ul. Rynek 1
Kwota:137 200,00 PLN

Opis:
U.M. Chorzów ul. Rynek 1
Kwota:1 900,00 PLN

Opis:
KBC Sekurites S.A. Wa-wa
Kwota:7 960,00 PLN

Opis:
S.C.H.-ŚW.Z.W.IK. Chorzów
Kwota:13 500,00 PLN

Opis:
KZK-GOP Katowice
Kwota:12 900,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd Touring
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2012-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Chorzów ul. Rynek 1, Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000,00 PLN
Uwagi: AEGON

600 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
BORYSZEW
L. jednostek:
2250

Nazwa:
CIECH
L. jednostek:
400

Nazwa:
DUDA
L. jednostek:
2070

Nazwa:
TRION
L. jednostek:
5800

Nazwa:
PKN ORLEN
L. jednostek:
304

Nazwa:
RAFAMET
L. jednostek:
670

Nazwa:
EUROCASH
L. jednostek:
1500

Nazwa:
TAURON PE
L. jednostek:
2534
Suma ogólna:102 900,00 pln

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61 m2
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własne
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
32 m2
Wartość:90 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna wraz z dziećmi

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:420 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna z siostrą

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
750 m2
Wartość:265 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt handlowo-biurowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, działka użytkowanie wieczyste. (z wspólnik żony prowadzi [tekst ucięty])
Uwagi: [podana powierzchnia działki pod obiektem ale tekst ucięty]

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Nabyłem od spółdzielni mieszkaniowej "Perspektywa działkę budowlaną o powierzchni 850 m2 w lutym 2007 roku (Skarb Państwa)
Opis:
Działka budowlana o powierzchni 750 m2 czerwiec 2007 rok od miasta Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
W.P.K.i W. S.A. Chorzów Al. Różana
Kwota:223 203,52 PLN

Opis:
U.M. Chorzów ul Rynek 1
Kwota:7 192,63 PLN

Opis:
KBC Sekurites S.A. Warszawa
Kwota:31 305,95 PLN

Opis:
C.H.-ŚW. Związek Wod.-kan
Kwota: 434,52 PLN

Opis:
Dochód wg PiT 37
Kwota:230 396,15 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd Touring
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2011-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Andrzej Jerzy Kotala
Data i miejsce urodzenia:
1962-11-09 Chorzów
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Chorzów
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000,00 PLN
Uwagi: AEGON

600 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
BORYSZEW
L. jednostek:
850

Nazwa:
CIECH
L. jednostek:
400

Nazwa:
DUDA
L. jednostek:
2070

Nazwa:
TRION
L. jednostek:
5800

Nazwa:
PKN ORLEN
L. jednostek:
304

Nazwa:
RAFAMET
L. jednostek:
670
Suma ogólna:105 900,00 pln

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1600m2
Wartość domu:900 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: podana wartość domu i i gruntu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61 m2
Wartość:180 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własne
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
32 m2
Wartość:90 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności, własność hipoteczna

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
60 m2
Wartość:400 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Rodzaj:
działki letniskowe
Powierzchnia działki:
9960 m2
Wartość:132 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
750 m2
Wartość:265 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
850 m2
Wartość:145 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
obiekt handlowo-biurowy
Powierzchnia lokalu:
1200 m2
Wartość:1 800 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własność hipoteczna, działka użytkowanie wieczyste

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Działka budowlana 850 m2 luty 2007 rok od spółdzielni mieszkaniowej "Perspektywa Ruda Śl.
Opis:
Działka budowlana 750 m2 czerwiec 2007 rok od miasta Chorzów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie, do 2010-12-13
Kwota:220 000,00 PLN

Opis:
Prezydent Miasta, od 2010-12-14
Uwagi: 12360,00 PLN/miesiąc

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530 xd Touring
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
207
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Chorzów
Data:
2011-02-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.