facebook tweeter youtube

Źródło: www.gdynia.pl

 
Wojciech Szczurek

prezydent miasta Gdynia

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 500 USD

6 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:85 959,32 PLN
Uwagi: stan na dzień 28.04.2019

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia; pozostali udziałowcy: [ukryte] 5/8, [ukryte] 1/8

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Instytut Wolności
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:141 159,81 PLN
Uwagi: za okres 1.01-31.12.2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2015

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa Volkswagen Bank Polska SA
Cała kwota:80 724 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:61 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 500 USD

6 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:81 580,68 PLN
Uwagi: stan na dzień 14.12.2018

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia; pozostali udziałowcy: [ukryte] 5/8, [ukryte] 1/8

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Instytut Wolności
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:132 130,60 PLN
Uwagi: za okres 1.01-30.11.2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa Volkswagen Bank Polska SA
Cała kwota:80 724 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:62 035 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2018-12-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 500 USD

6 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:83 742,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-08-31 łączna wartość odtworzenia

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia; pozostali udziałowcy: Zbigniew Szczurek 5/8, Maciej Szczurek 1/8

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Instytut Wolności
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:103 106,19 PLN
Uwagi: za okres 2018-01-01 - 2018-08-31

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa Volkswagen Bank Polska SA
Cała kwota:80 724 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:67 134 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2018-09-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-1 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
3 800 USD

7 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:86 641,71 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-04-25 łączna wartość odtworzenia

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Instytut Wolności
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:159 122,82 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa kredytowa Volkswagen Bank Polska SA
Cała kwota:80 724 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:72 147 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-1 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 000 USD

7 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:82 575,74 PLN
Uwagi: Stan na dzień 2017-04-17 łączna wartość odtworzenia

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - w drodze dziedziczenia

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Instytut Wolności
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:166 426,42 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Poręczenie kredytu w SKOK Stefczyka w kwocie 11700 PLN
Cała kwota:140 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-1 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):60 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500 USD

6 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:72 491,47 PLN
Uwagi: Stan na dzień 2016-04-29 łączna wartość odtworzenia

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Instytut Wolności
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:157 431,47 PLN
Uwagi: Wynagrodzenie za okres 1.01-31.12.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Poręczenie kredytu, SKOK Stefczyka
Cała kwota:45 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-1 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):105 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500 USD

6 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:73 947,38 PLN
Uwagi: Stan na dzień 2015-04-22

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:159 593,05 PLN
Uwagi: Wynagrodzenie za okres 1.01-31.12.2014

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Poręczenie kredytu, SKOK Stefczyka
Kwota pozostała do spłacenia:75 000 PLN

Opis:
Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki, SKOK Stefczyka
Kwota pozostała do spłacenia:16 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2015-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-1 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500 USD

6 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:70 911 PLN
Uwagi: Stan na dzień 2014-12-11

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: 1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:147 339,08 PLN
Uwagi: Wynagrodzenie za okres 1.01-31.11.2014

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touiareg
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Poręczenie kredytu, SKOK Stefczyka
Cała kwota:84 000 PLN

Opis:
Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki, SKOK Stefczyka
Cała kwota:36 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2014-12-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):80 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500,00 USD

6 000,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:71 189 PLN
Uwagi: stan na dzień 2014-09-15,

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:111 467,17 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.08.2014

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Poręczenie kredytu, SKOK Stefczyka
Kwota pozostała do spłacenia:91 000,00 PLN

Opis:
Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki Barbary Szczurek, SKOK Stefczyka
Kwota pozostała do spłacenia:50 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2014-09-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):55 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500,00 USD

6 000,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:68 608 PLN
Uwagi: stan na dzień 2014-04-25,

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:159 593,05PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2013

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Poręczenie kredytu, SKOK Stefczyka
Kwota pozostała do spłacenia:102 000,00 PLN

Opis:
Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki Barbary Szczurek, SKOK Stefczyka
Kwota pozostała do spłacenia:64 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500,00 USD

6 000,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:62 086,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2013-04-22, wartość odtworzenia

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
Uwagi: 1/4 udział w podanej kwocie wartości, pozostali udziałowcy: Zbigniew Szczurek (5/8), Maciej Szczurek (1/8)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:159 616,56 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2012

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Poręczenie kredytu, SKOK Stefczyka
Cała kwota:127 700,00 PLN

Opis:
Poręczenie umowy leasingowej w związku z kredytem zaciągniętym na rozpoczęcie działalności gospodarczej małżonki Barbary Szczurek, SKOK Stefczyka
Cała kwota:120 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2013-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500,00 USD

6 000,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:54 400,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2012-04-30, wartość odtworzenia

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:100 000,00 PLN
Tytuł prawny:
1/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego- w drodze dziedziczenia
Uwagi: 1/4 udział w podanej kwocie wartości, pozostali udziałowcy: Zbigniew Szczurek (5/8), Maciej Szczurek (1/8)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:170 904,34 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2011

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):170 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500,00 USD

6 000,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:53 402,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2011-04-26, wartość odtworzenia

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:159 913,43 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2010

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2011-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Bogusław Szczurek
Data i miejsce urodzenia:
1963-12-01 Gdynia
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdyni

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):145 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 500,00 USD

6 000,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
trzy polisy ubezpieczeniowe
Pełna kwota:52 195,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 2010-12-22

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Gdyni
Kwota:159 813,43 PLN
Uwagi: okres 01.01-31.12.2010

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Touareg
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Gdynia
Data:
2010-12-22

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.