facebook tweeter youtube

Źródło: gliwice.eu

 
Zygmunt Frankiewicz
  • prezydent miasta Gliwice
  • senator
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Mieczysław Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:senator-elekt
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 051 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 036 USD

 400 CHF

1 200 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159 m2
Powierzchnia działki:
0,7556 ha
Wartość domu:830 000 PLN
Wartość działki:480 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: podana powierzchnia użytkowa domu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,22 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,72 m2 i udział w nieruchomości wspólnej i działce gruntowej
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000 PLN

Rodzaj:
garaż wielostanowiskowy
Wartość:28 000 PLN
Tytuł prawny:
udział w 1/19

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,2154 ha
Wartość:135 000 PLN
Uwagi: w trakcie zakupu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Ruda Śląska ul. Pokoju 13
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2019-06
Uwagi: po złożeniu ślubowania w Senacie złożę rezygnację z funkcji. Podano dochód w roku bieżącym

Dochód:
Kwota:22 018,9 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Gliwicach - dochód w 2019 r.
Kwota:160 631,41 PLN

Opis:
Zarząd Transportu Metropolitalnego [nieczytelne]
Kwota:1 591,9 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
dochody żony w 2019 r.
Kwota:25 946,27 PLN

Opis:
darowizna od członka rodziny
Kwota:203 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2019-11-05
Uwagi / sprostowania:stan na dzień 31.10.2019

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: stan na dzień 31.12.2018

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):836 900 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
1 036 USD

 300 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159 m2
Powierzchnia działki:
0,7556 ha
Wartość domu:800 000 PLN
Wartość działki:480 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: podana powierzchnia użytkowa domu
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,22 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, oraz udział 4994/169116 części w nieruchomości wspólnej i działce gruntowej
Uwagi: do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,72 m2 (łączna powierzchnia 49,94 m2)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
garaż wielostanowiskowy
Wartość:28 000 PLN
Tytuł prawny:
udział w 1/19
Uwagi: z własnością garażu związany jest udział wynoszący 53800/509950 części w nieruchomości wspólnej

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:51 510,36 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Gliwicach - dochód
Kwota:161 469,06 PLN

Opis:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP - dochód
Kwota:34 300,69 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
wierzytelność: nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:100 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2019-04-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: stan na dzień 21.11.2018

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):804 900 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
1 036 USD

 300 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159 m2
Wartość domu:800 000 PLN
Wartość działki:480 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,22 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, oraz udział 4994/169116 części w nieruchomości wspólnej i działce gruntowej
Uwagi: do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,72 m2 (łączna powierzchnia 49,94 m2)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
garaż wielostanowiskowy
Wartość:28 000 PLN
Tytuł prawny:
udział w 1/19
Uwagi: z własnością garażu związany jest udział wynoszący 53800/509950 części w nieruchomości wspólnej

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:42 925,30 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Gliwicach - dochód
Kwota:145 977,09 PLN

Opis:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP - dochód
Kwota:24 897,68 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
wierzytelność: nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:100 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2018-11-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):775 300 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
1 036 USD

 300 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159 m2
Wartość domu:800 000 PLN
Wartość działki:480 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: podano wartości szacunkowe
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,22 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, udział 4994/169116 części w nieruchomości wspólnej i działce gruntowej
Uwagi: do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,72 m2 (łączna powierzchnia 49,94 m2)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
garaż wielostanowiskowy
Wartość:28 000 PLN
Tytuł prawny:
udział w 1/19
Uwagi: z własnością garażu związany jest udział wynoszący 53800/509950 części w nieruchomości wspólnej

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:34 340,24 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Gliwicach
Kwota:112 021,55 PLN
Uwagi: dochód wg. PIT-11

Opis:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
Kwota:18 929,96 PLN
Uwagi: dochód wg. PIT-11

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
wierzytelność: nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:100 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):653 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
1 036 USD

1 000 EUR
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159 m2
Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość domu:800 000 PLN
Wartość działki:480 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: podano wartości szacunkowe
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,22 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, udział 4994/169116 części w nieruchomości wspólnej i działce gruntowej
Uwagi: do mieszkania przynależy o powierzchni 4,72 m2 (łączna powierzchnia 49,94 m2)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
garaż wielostanowiskowy
Wartość:28 000 PLN
Tytuł prawny:
udział w 1/19
Uwagi: z własnością garażu związany jest udział wynoszący 53800/509950 części w nieruchomości wspólnej

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:51 504,96 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Gliwicach
Kwota:163 918,85 PLN
Uwagi: dochód wg. PIT-11

Opis:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
Kwota:27 740,94 PLN
Uwagi: dochód wg. PIT-11

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
wierzytelność: nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty w całości

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2018-04-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):846 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
1 036 USD

 800 EUR
Uwagi: wartość około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159 m2
Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość domu:790 000 PLN
Wartość działki:470 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość działki to wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
w 2016 r. nie nabył (żona też nie) mienia od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, itp.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:44 893,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Gliwicach
Kwota:159 814,95 PLN
Uwagi: dochód wg. PIT-11

Opis:
Komunikacyjny [nieczytelne] Komunalny GOP
Kwota:25 544,74 PLN
Uwagi: dochód wg. PIT-11

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
wierzytelność: nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty w całości

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2017-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):740 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 USD
Uwagi: wartość około

 600 EUR
Uwagi: wartość około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159 m2
Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość domu:790 000 PLN
Wartość działki:450 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
W 2015 r. nie nabyłem (moja żona też nie) mienia od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, itp.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:35 974,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta w Gliwicach
Kwota:159 933,25 PLN

Opis:
Komunikacyjny żołnierz komendy GOP
Kwota:3 045,22 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty w całości

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2016-04-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: stan na dzień 2014-12-31

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):320 700 PLN
Uwagi: wartość około, w tym 300 tys. to pierwsza rata z tytułu sprzedaży domu (pkt II 4. c) - umowa przedwstępna z dnia 28.10.2014 r.
Środki pieniężne (dewizy):40 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość rynkowa na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży 750000 PLN, podano powierzchnię użytkową domu

Powierzchnia domu:
159 m2
Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość domu:770 000 PLN
Wartość działki:430 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, podano użytkową powierzchnię
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:35 974,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta w Gliwicach
Kwota:184 439,16 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
kosiarka samojezdna
Marka:
Husqvarna

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
wierzytelność: nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty w całości

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2015-04-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):313 000 PLN
Uwagi: w tym 300 tys. to pierwsza rata z tytułu sprzedaży domy - umowa przedwstępna z dnia 28.10.2014 r.
Środki pieniężne (dewizy):40 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość rynkowa na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży - 750000 PLN

Powierzchnia domu:
159 m2
Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość domu:770 000 PLN
Wartość działki:430 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:32 976,57 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta w Gliwicach
Kwota:172 185,41 PLN
Uwagi: łączny dochód w okresie od 1.01.2014 do 27.11.2014

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
kosiarka samojezdna
Marka:
Husqvarna

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty pozostaje całość

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2014-12-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miasta w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):40 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Wartość domu:400 000,00 PLN
Wartość działki:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość domu:770 000 PLN
Wartość działki:430 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: niewykończony dom
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:23 982,96 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski Gliwice
Kwota:135 395,16 PLN
Uwagi: łączny dochód w okresie od 1.01.2014 do 21.09.2014

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
kosiarka samojezdna
Marka:
Husqvarna

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty pozostaje całość

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2014-09-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):117 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):8 510,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze obligacji dolarowych
Pełna kwota:29 799,34 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Wartość domu:400 000,00 PLN
Wartość działki:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka w części budowlana
Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość:436 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:35 974,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski Gliwice- łączny dochód w 2013 roku
Kwota:159 958,37 LN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty pozostaje całość

Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Arturowi Frankiewicz
Cała kwota:200 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:125 000 PLN
Uwagi ogólne:
brak zobowiązań, wierzytelności

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2014-04-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):323 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):8 502,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze obligacji
Pełna kwota:112 248,95 PLN

Nazwa:
fundusze obligacji dolarowych
Pełna kwota:29 838,01 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Wartość domu:400 000,00 PLN
Wartość działki:160 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka w części budowlana
Powierzchnia działki:
0,7566 ha
Wartość:420 200,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
działkę w części zabudowaną o powierzchni 0,7566 ha, w roku 2012 od Urzędu Miasta Gliwice

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:35 974,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski Gliwice- łączny dochód w 2012 roku
Kwota:160 210,78 PLN

Opis:
KŻK GOP- członek zarządu- suma diet w 2012 roku (29139,00 PLN)
Kwota:4 059,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Bogusi Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty pozostaje całość

Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Arturowi Frankiewicz
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty pozostaje całość
Uwagi ogólne:
brak zobowiązań, wierzytelności

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2013-04-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):431 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):8 497,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze obligacji
Pełna kwota:252 810,29 PLN

Nazwa:
fundusze obligacji dolarowych
Pełna kwota:28 606,86 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Wartość domu:400 000,00 PLN
Wartość działki:160 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:35 974,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski Gliwice- łączny dochód w 2011 roku
Kwota:166 848,18 PLN

Opis:
KŻK GOP- członek zarządu- suma diet w 2011 roku (31729,00 PLN)
Kwota:4 416,00 PLN

Opis:
Politechnika Śląska- umowa zlecenie na prowadzenie wykładu
Kwota:1 971,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu [tekst nieczytelny] Michalskiej
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty pozostaje całość

Opis:
nieoprocentowana pożyczka udzielona na budowę domu Arturowi Frankiewicz
Cała kwota:200 000,00 PLN
Uwagi: do spłaty pozostaje całość
Uwagi ogólne:
brak zobowiązań, wierzytelności

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2012-04-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):715 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):8 297,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze obligacji
Pełna kwota:200 000,00 PLN

Nazwa:
fundusze obligacji dolarowych
Pełna kwota:33 978,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Wartość domu:400 000,00 PLN
Wartość działki:160 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:35 974,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski Gliwice- łączny dochód w 2010 roku
Kwota:166 382,94 PLN

Opis:
KŻK GOP- członek zarządu- dieta
Kwota:3 720,00 PLN
Uwagi: 2590,00 PLN/miesiąc

Opis:
Politechnika Śląska- umowa zlecenie na prowadzenie wykładu
Kwota:1 356,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2011-04-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zygmunt Frankiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-19 Gliwice
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gliwicach, prezydent miasta
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):715 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):8 297,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze obligacji
Pełna kwota:200 000,00 PLN

Nazwa:
fundusze obligacji dolarowych
Pełna kwota:33 978,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
144 m2
Powierzchnia działki:
1127 m2
Wartość domu:400 000,00 PLN
Wartość działki:160 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
11,56 ha
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice ul. Wojewódzka 42
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-07

Dochód:
Kwota:37 309,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski Gliwice- łączny dochód w 2010 roku
Kwota:167 178,00 PLN

Opis:
KŻK GOP- członek zarządu- dieta
Kwota:31 080,00 PLN
Uwagi: 2590,00 PLN/miesiąc

Opis:
Politechnika Śląska- umowa zlecenie na prowadzenie wykładu
Kwota:1 429,45 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mitsubishi
Model:
Outlander
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Gliwice
Data:
2010-12-31

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.