facebook tweeter youtube

Źródło: www.inowroclaw.pl

 
Ryszard Brejza

prezydent miasta Inowrocław

Ryszard Brejza (13.03.1953, Inowrocław) absolwent wydziału humanistycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 80. był działaczem Niezależnego Stowarzyszenia Studentów oraz NSZZ "Solidarność". W latach 80. i 90. pracował jako nauczyciel i urzędnik oświatowy. Bez powodzenia kandydował na Sejm I i II kadencji. Mandat uzyskał w 1997 r. z ramienia AWS. Samorządowiec: w latach 1990-1998 radny Inowrocławia, prezydent miasta nieprzerwanie od 2002 r. W latach 2000-2004 był członkiem Rady Regionalnej Polityki Państwa przy Prezesie Rady Ministrów. Członek zarządu Związku Miast Polskich w latach 2003-2007 i od 2015 r. W 2018 r. uzyskał reelekcję zdobywając w pierwszej turze 17016 (58,48 proc.) głosów.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.2018Urząd Miasta Inowrocławia, prezydent miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ryszarda Brejzy, liczba głosów: 17016» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

21.10.2018 – 2018kandydat na prezydenta miasta Inowrocławia (wybrany), Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ryszarda Brejzy, liczba głosów: 17016 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 05.03.2015Związek Miast Polskich, członek Zarządu» źródło

Źródło

Oficjalna strona Związku Miast Polskich

08.12.2014 – 11.2018Urząd Miasta Inowrocławia, prezydent miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ryszarda Brejzy, liczba głosów: 11036» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2014kandydat na prezydenta miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ryszarda Brejzy, liczba głosów: 11036 (wybrany)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2010 – 2014Urząd Miasta Inowrocławia, prezydent miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Inowrocław, liczba głosów: 11016» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2010Rada Miasta Inowrocławia, radny (złożenie mandatu- wybór na prezydenta miasta Inowrocławia), Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Inowrocław (22), liczba głosów: 630» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2010kandydat na radnego, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Inowrocław (22), liczba głosów: 630 (wybrany)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2010kandydat na prezydenta miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Inowrocław, liczba głosów: 11016 (wybrany)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

od 03.03.2008Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, członek, Toruń» źródło

Źródło

Strona Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2007 – 2013Komitet Moniturujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek, Toruń» źródło

Źródło

Portal Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego

2006 – 2010Urząd Miasta Inowrocławia, prezydent miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Inowrocław, liczba głosów: 11846» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2006kandydat na prezydenta miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Inowrocław, liczba głosów: 11846 (wybrany)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

od 2003Naczelna Rada Zatrudnienia, członek, Warszawa» źródło

Źródła

Portal Inowrocław.pl


Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

2003 – 2007Związek Miast Polskich, członek Zarządu, Poznań» źródło

Źródła

Portal Inowrocław.pl


Portal Inowrocław.pl

2002 – 2006Urząd Miasta Inowrocławia, prezydent miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe", liczba głosów: 8163» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2002 – 2006Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin, przewodniczący Zgromadzenia, Inowrocław» źródło

Źródło

Portal Inowrocław.pl

2002kandydat na prezydenta miasta Inowrocławia, Inowrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe", liczba głosów: 8163 (wybrany)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2001kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (2), liczba głosów: 2073 (niewybrany)» źródło

Źródła

Wikipedia


Państwowa Komisja Wyborcza

2000 – 2004Rada Polityki Regionalnej Państwa przy Prezesie Rady Ministrów, członek
10.12.1998 – 04.02.1999Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (druk nr 558); (od 08.07.1999 r. druk 558-A), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.12.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1994 – 1998Rada Miasta Inowrocławia, radny, Inowrocław» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998


portal Inowroclaw.pl

1994kandydat na radnego, Inowrocław (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998


portal Inowroclaw.pl

1993kandydat na posła (niewybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1992 – 1998Sejmik Samorządowy Województwa Bydgoskiego, marszałek, Bydgoszcz» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998


portal Inowroclaw.pl

1991kandydat na posła (niewybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

lata 90.Sejmik Samorządowy Województwa Bydgoskiego , delegat, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1990 – 1994Rada Miasta Inowrocławia, radny, Inowrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1990kandydat na radnego, Inowrocław (wybrany)» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1990 – 1994Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, wizytator szkół podstawowych, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1990 – 1992Sejmik Samorządowy Województwa Bydgoskiego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1988 – 1990Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu, wicedyrektor, Inowrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1985 – 1990Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu, nauczyciel historii, Inowrocław» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998


portal Inowroclaw.pl

1981 – 1985Szkoła Przysposobienia Zawodowego w Inowrocławiu, nauczyciel historii, Inowrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

od 1981Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, członek» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998


portal Inowroclaw.pl

1980 – 1981Niezależne Zrzeszenie Studentów w Toruniu, marszałek Konwencji, Toruń» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

1980 – 1981Niezależne Zrzeszenie Studentów w Toruniu, członek, Toruń» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

brak informacjiStowarzyszenie Absolwentów Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, członek, Inowrocław» źródło

Źródło

Portal Inowrocław.pl

brak informacji Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespół ds. Ustrojowych, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Strona Wspólnej Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego

brak informacjidelegat na I Zjazd NZS i NSZZ "Solidarność"» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 1998

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.