facebook tweeter youtube

Źródło: www.inowroclaw.pl

 
Ryszard Brejza

prezydent miasta Inowrocław

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):470 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1100 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:201 917,37 PLN

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2019-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):460 000,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1100 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:108 259,87 PLN

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2018-11-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):420 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1100 m2
Wartość domu:350 000 PLN
Wartość działki:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:108 922,12 PLN

Opis:
inne: nie podlegające opodatkowaniu i opublikowaniu
Kwota:1 382,67 PLN

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2018-09-17

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):380 000,00 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1100 m2
Wartość domu:350 000,00 PLN
Wartość działki:480 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:160 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Wartość:110 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:161 589,01 PLN

Opis:
inne: nie podlegające opodatkowaniu i opublikowaniu
Kwota:1 382,67 PLN

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):315 000,00 PLN
Uwagi: kwota około, całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:160 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Wartość:110 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
grunt rolny
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:184 390,70 PLN

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2017-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):220 000,00 PLN
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1100 m2
Wartość domu:300 000,00 PLN
Wartość działki:70 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,60 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:159 216,25 PLN

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2016-04-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000,00 PLN
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Powierzchnia działki:
1100 m2
Wartość domu:300 000,00 PLN
Wartość działki:70 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,60 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:211 093,17 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2015-04-08

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000,00 PLN
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:300 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,60 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN oraz działka 1100 m2, na której stoi dom 70000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:141 814,25 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2014-12-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):95 000,00 PLN
Uwagi: całość majątku objęta wspólnotą majątkową z wyjątkiem gruntu rolnego

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:300 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,60
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN oraz działka 1100 m2, na której stoi dom 70000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:94 659,25 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2014-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 000,00 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:300 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,60
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa

Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN oraz działka 1100 m2, na której stoi dom 70000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:153 603,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2014-04-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000,00 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
242 m2
Wartość domu:250 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,60
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa

Powierzchnia:
57,70 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN oraz działka 1100 m2, na której stoi dom 70000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:153 603,0[X] PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2013-04-17

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):140 000,00 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:250 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
28,60
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN oraz działka 1100 m2, na której stoi dom 70000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:170 592,80 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)
Kwota:4 000,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2012-04-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):250 000,00 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:250 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN oraz działka 1100 m2, na której stoi dom 70000,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia
Kwota:183 172,46 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2011-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ryszard Franciszek Brejza
Data i miejsce urodzenia:
1958-03-13 Inowrocław
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Inowrocławia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):200 000,00 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:250 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
budynek-siedlisko na gruncie rolnym
Powierzchnia lokalu:
126 m2
Powierzchnia działki:
0,7010 ha
Wartość:170 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość łączna- 170000,00 PLN oraz działka 1100 m2, na której stoi dom 70000,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Inowrocław
Data:
2010-12-02

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.