facebook tweeter youtube

Źródło: www.koszalin.pl

 
Piotr Jedliński

prezydent miasta Koszalin

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):421 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):1 900 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:466 300 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Nazwa:
PKO Pakiet Emerytalny IKZE
Pełna kwota:10 271,60 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Nazwa:
PKO Pakiet Emerytalny IKZE
Pełna kwota:9 344,6 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
269,4 m2
Powierzchnia działki:
2462 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 2 515 000 PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 440 000 PLN

Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 700 000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,15 m2
Wartość:543 800 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z przynależnym miejscem postojowym i schowkiem
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:163 886,62 PLN

Opis:
zaliczka na poczet sprzedaży domu
Kwota:350 000,00 PLN
Łączny dochód:
Kwota:513 886,62 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2018
Uwagi: współwłasność małżeńska (leasing)

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV4
Rok produkcji:
2014
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
unit stomatologiczny - sprzęt leasingowany
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
urządzenie do fizjoterapii stomatologicznej
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet unitów stomatologicznych
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2024 r.
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
umowa leasingowa na zakup fotela stomatologicznego w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; spłata w 2020 r.
Cała kwota:63 900 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2032 r.
Cała kwota:707 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w Toyota Leasing Polska sp. z o.o. - spłata w 2021 r.
Cała kwota:277 500 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2018-12-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):398 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):3 200 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:466 300 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 700 000 PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 440 000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,15 m2
Wartość:543 800 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z przynależnym miejscem postojowym i schowkiem
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
2462 m2
Wartość:344 700 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:143 621,62 PLN

Opis:
zaliczka na poczet sprzedaży domu
Kwota:350 000,00 PLN
Łączny dochód:
Kwota:493 621,62 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV4
Rok produkcji:
2014
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
unit stomatologiczny - sprzęt leasingowany
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet unitów stomatologicznych
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
budowa domu
Wartość:2 495 000 PLN
Uwagi: nakłady poniesione w 2017 i 2018 r., współwłasność małżeńska

Opis:
urządzenie do fizjoterapii stomatologicznej
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2024 r.
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
umowa leasingowa na fotela stomatologicznego w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; spłata w 2020 r.
Cała kwota:63 900 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2032 r.
Cała kwota:707 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2018-12-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):359 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):3 200 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:465 200 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 700000 PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 440000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,15 m2
Wartość:543 800 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z przynależnym miejscem postojowym i schowkiem
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
2462 m2
Wartość:344 700 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:121 942,62 PLN

Opis:
zaliczka na poczet sprzedaży domu
Kwota:200 000 PLN
Łączny dochód:
Kwota:321 942,62 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV4
Rok produkcji:
2014
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
unit stomatologiczny - sprzęt leasingowany
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet unitów stomatologicznych
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
budowa domu
Wartość:2 382 000 PLN
Uwagi: nakłady poniesione w 2017 i 2018 r., współwłasność małżeńska

Opis:
urządzenie do fizjoterapii stomatologicznej
Wartość:22 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2024 r.
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
umowa leasingowa na fotela stomatologicznego w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; spłata w 2020 r.
Cała kwota:63 900 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2032 r.
Cała kwota:707 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2018-09-15

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):575 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):3 500 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:461 300 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 450000 PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 440000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
55,15 m2
Wartość:543 800 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z przynależnym miejscem postojowym i schowkiem
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
2462 m2
Wartość:344 700 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:162 223,8 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV4
Rok produkcji:
2014
Uwagi: współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
unit stomatologiczny - sprzęt leasingowany
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet unitów stomatologicznych
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
budowa domu
Wartość:1 409 000 PLN
Uwagi: nakłady poniesione w 2017 r., współwłasność małżeńska

Opis:
urządzenie do fizjoterapii stomatologicznej
Wartość:26 400 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2024 r.
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
umowa leasingowa na fotela stomatologicznego w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; spłata w 2020 r.
Cała kwota:63 900 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2032 r.
Cała kwota:707 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 198 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):4 200 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:446 400 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość domu wraz z działką wynosi 450000 PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440000 PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,93 m2
Wartość:246 130,00 PLN
Tytuł prawny:
wspołwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:159 618,04 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:4 200 PLN
Łączny dochód:
Kwota:163 818,04 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV4
Rok produkcji:
2014
Uwagi: samochód leasingowany, działalność gospodarcza żony, współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet unitów stomatologicznych
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:20 000 PLN

Opis:
umowa deweloperska zakupu mieszkania
Wartość:521 550 PLN
Uwagi: nakłady poniesione w 2016 r., współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A. O/Koszalin - spłata w 2024
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
umowa leasingowa na zakup samochodu Toyota RAV-4 w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; 4 spłata w 2017
Cała kwota:115 000 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):971 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):3 700 EUR
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:444 200 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,93 m2
Wartość:246 130,00 PLN
Tytuł prawny:
wspołwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:159 630,06 PLN

Opis:
sprzedaż samochodu
Kwota:40 000 PLN

Opis:
ugoda sądowa
Kwota:2 000 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:2 100 PLN
Łączny dochód:
Kwota:203 730,06 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2014
Uwagi: samochód leasingowany, działalność gospodarcza żony, współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:60 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:35 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin - spłata w 2024
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
Umowa leasingowa na zakup samochodu Toyota RAV4 w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; 4 spłata w 2017
Cała kwota:115 000 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2016-05-04
Uwagi / sprostowania:korekta z dnia 04-05-2016

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):502 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:438 700 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,93 m2
Wartość:246 130,00 PLN
Tytuł prawny:
wspołwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:159 094,75 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011
Uwagi: Samochód leasingowany (działalność gospodarcza małżonki), Współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli
Wartość:37 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:42 800 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin - spłata w 2024
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
Umowa leasingowa na zakup samochodu Lexus 450h w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; spłata w 2015 roku
Cała kwota:198 000 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2015-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):487 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:438 500 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,93 m2
Wartość:246 130,00 PLN
Tytuł prawny:
wspołwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:148 471,04 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011
Uwagi: Samochód leasingowany (działalność gospodarcza małżonki), Współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli
Wartość:37 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:42 800 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin - spłata w 2024
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
Umowa leasingowa na zakup samochodu Lexus 450h w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; spłata w 2015 roku
Cała kwota:198 000 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2014-12-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):423 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:439 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,93 m2
Wartość:246 130,00 PLN
Tytuł prawny:
wspołwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy UM Koszalin
Kwota:111 415,04 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011
Uwagi: Samochód leasingowany (działalność gospodarcza małżonki), Współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony - współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli
Wartość:37 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
komplet mebli kuchennych
Wartość:42 800 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin - spłata w 2024
Cała kwota:124 000 PLN
Uwagi: kredyt objęty małżeńską wspólnością majątkową

Opis:
Umowa leasingowa na zakup samochodu Lexus 450h w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.; spłata w 2015 roku
Cała kwota:198 000 PLN
Uwagi: umowa objęta małżeńską wspólnością majątkową

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2014-09-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd miasta w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):347 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):1 600 EUR
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:432 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
45,93 m2
Wartość:246 130,00 PLN
Tytuł prawny:
własność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy Urząd Miasta Koszalina
Kwota:160 532,62 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011
Uwagi: Samochód leasingowany (działalność gospodarcza małżonki), Współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
komplet mebli
Wartość:37 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:124 000 PLN

Opis:
Umowa leasingowa na zakup samochodu Lexus 450h w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.
Cała kwota:198 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd miasta w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):392 000 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):1 300 EUR
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:247 300 PLN
Uwagi: Współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
288 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy Urząd Miasta Koszalina
Kwota:168 367,73 PLN

Opis:
Sprzedaż Peugeota 807
Kwota:20 900 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
450h
Rok produkcji:
2011
Uwagi: Samochód leasingowany (działalność gospodarcza małżonki), Współwłasność małżeńska

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Uwagi: Współwłasność małżeńska
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:80 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:20 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:80 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Umowa przedwstępna zakupu mieszkania
Wartość:98 400 PLN
Uwagi: Nakłady poniesione w 2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:124 000 PLN

Opis:
Kredyt inwestycyjny żony w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:111 000 PLN

Opis:
Umowa leasingowa na zakup samochodu Lexus 450h w PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.
Cała kwota:198 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2013-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd miasta w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):316 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 200 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:220 600 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
278 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Reprezentant gminy Koszalin
Od kiedy:
2004
Do kiedy:
luty 2011

Dochód:
Kwota:4 988,68 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy Urząd Miasta Koszalina
Kwota:163 198,36 PLN

Opis:
PARR S.A. - wynagrodzenie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Kwota:4 988,68 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
807
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:90 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:90 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Umowa przedwstępna zakupu mieszkania
Wartość:73 800 PLN
Uwagi: Nakłady poniesione w 2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:124 000 PLN

Opis:
Kredyt inwestycyjny żony w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:111 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2012-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd miasta w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):234 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:207 400 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
278 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Reprezentant gminy Koszalin
Od kiedy:
2004

Dochód:
Kwota:28 358,88 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy Urząd Miasta Koszalina
Kwota:147 698,18 PLN

Opis:
Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
Kwota:3 700 PLN

Opis:
Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Koszalinie
Kwota:2 120 PLN

Opis:
PARR S.A. - wynagrodzenie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Kwota:28 358,88 PLN

Opis:
Dieta Radnego
Kwota: 131,43 PLN

Opis:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - zwrot składki na ubezp. społ.
Kwota: 245,18 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
807
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:124 000 PLN

Opis:
Kredyt na zakup samochodu w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:80 000 PLN

Opis:
Kredyt inwestycyjny żony w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:111 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2011-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Piotr Jan Jedliński
Data i miejsce urodzenia:
1966-09-05 Wrocław
Zatrudnienie:Urząd miasta w Koszalinie, Prezydent Miasta

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):228 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz PKO Papierów Dłużnych
Pełna kwota:206 800 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
270 m2
Powierzchnia działki:
286 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 450 tys. PLN

Powierzchnia domu:
278 m2
Powierzchnia działki:
236 m2
Tytuł prawny:
Współwłasność
Uwagi: Wartość domu wraz z działką wynosi 440 tys. PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
3055 m2
Wartość:16 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/12 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
2622 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność - 1/2 udziału

Rodzaj:
Działka rolna
Powierzchnia działki:
1739 m2
Wartość:80 000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Reprezentant gminy Koszalin
Od kiedy:
2004

Dochód:
Kwota:27 525,30 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy Urząd Miasta Koszalina
Kwota:139 711,36

Opis:
Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
Kwota:3 700 PLN

Opis:
Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Koszalinie
Kwota:2 120 PLN

Opis:
PARR S.A. - wynagrodzenie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Kwota:27 525,30 PLN

Opis:
Dochody małżonki z działalności gospodarczej
Kwota:260 684,21 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
807
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
Samohód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
RAV 4
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
Aparat cyfrowy do zdjęć RTG
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

Opis:
Komplet unitów stomatologicznych
Wartość:100 000 PLN
Uwagi: Działalność gospodarcza żony

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany hipoteczny w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:124 000 PLN

Opis:
Kredyt na zakup samochodu w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:80 000 PLN

Opis:
Kredyt inwestycyjny żony w PKO BP S.A./ O Koszalin
Cała kwota:111 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Koszalin
Data:
2011-01-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.