facebook tweeter youtube

Źródło: www.bip.krakow.pl

 
Jacek Majchrowski

prezydent miasta Kraków

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 707 417,22 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
42 926,81 USD

 410 GBP

15 412,63 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty Inwestycje Rolne FIZAN seria D34
Pełna kwota:179 779,93 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
650 m2
Tytuł prawny:
współwłasność majątkowa małżeńska
Uwagi: dom ubezpieczony na 2 500 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka pod domem i sąsiednia
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: łącznie 31 a, wartość wg rzeczoznawcy 700 PLN/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Jacek: UMK
Kwota:159 866,18 PLN
Uwagi: kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis:
Jacek: UJ
Kwota:165 068,54 PLN
Uwagi: kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis:
Jacek: KA
Kwota:41 509,X9 PLN
Uwagi: kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis:
Jacek: ZUS
Kwota:98 998,X0 PLN
Uwagi: miesięcznie kwoty uzupełnione w miesiącu maju

Opis:
Barbara: KA
Kwota:140 991,00
Uwagi: 2019-05-06

Opis:
Barbara: ZUS
Kwota:46 498,26
Uwagi: 2019-05-06

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią w 1/3
Inne mienie:
Opis:
obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis:
13 odznak i odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 714 802,50 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
42 925,21 USD

 410 GBP

15 412,27 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty funduszy i inwestycje rolne
Pełna kwota:179 779,9X PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka - łącznie 31 a, wartość wg rzeczoznawcy 700 PLN/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UJ
Kwota:47 226,96 PLN
Uwagi: [nieczytelne] 1X nie pracuje w UJ

Opis:
UMK
Kwota:147 727,99 PLN

Opis:
ZUS
Kwota:6 809,69 PLN
Uwagi: miesięcznie

Opis:
KA
Kwota:140 000,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią X0%
Inne mienie:
Opis:
obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis:
14 odznak i odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2018-12-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 643 015,08 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
42 920,91 USD

 410 GBP

5 000 EUR

10 411,21 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty funduszu inwestycje rolne
Pełna kwota:179 779,93 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2 500 000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka - łącznie 31 a, wartość wg rzeczoznawcy 700 PLN/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UJ
Kwota:47 226,96 PLN

Opis:
UMK
Kwota: 111X11,68 PLN

Opis:
ZUS
Kwota:79 894,96 PLN

Opis:
KA
Kwota: 120X91,66 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią 33%
Inne mienie:
Opis:
obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis:
13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2018-09-16

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 514 500,40 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
42 909,16 USD

15 408,39 EUR

 794,10 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
certyfikaty funduszu inwestycje rolne
Pełna kwota:179 779,93 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka około 31 a, wartość wg rzeczoznawcy około 700 zł/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Jacek: UMK
Kwota:210 052,15 PLN

Opis:
Jacek: UJ
Kwota:87 182,92 PLN

Opis:
Jacek: Krak. Akademia
Kwota:159 750,72

Opis:
Jacek: ZUS
Kwota:95 047,94 PLN

Opis:
Barbara: Krak. Akademia
Kwota:144 462,00 PLN

Opis:
Barbara: ZUS
Uwagi: 45279,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią 33%
Inne mienie:
Opis:
obrazy
Uwagi: liczba obrazów: 22

Opis:
13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2018-03-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 870 682,96 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
25,77 USD

15 404,15 EUR

 794,10 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
udziały w Fidelity International
L. jednostek:
3480,70 tytułu
Pełna kwota:39 158,33 USD

Nazwa:
certyfikaty funduszu i inwestycje rolne
Pełna kwota:181 401,72 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Powierzchnia działki:
91 a
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej z działek stoi dom wymieniony w pkt I, oraz sąsiednia do tej działka, wartość wg rzeczoznawcy około 700 zł/m2, powierzchnia około

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Uwagi: żona posiada 25% udziałów

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2008-01
Uwagi: żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Jacek: UMK
Kwota:156 960,79 PLN

Opis:
Jacek: UJ
Kwota:102 379,98 PLN

Opis:
Jacek: Krak. Aka.
Kwota:169 974,88

Opis:
Jacek: ZUS
Kwota:9X 009,06 PLN

Opis:
Barbara
Kwota:45 096,48 PLN

Opis:
Barbara: Krak. Aka.
Kwota:146 149,00 PLN

Opis:
Barbara: ZUS
Uwagi: 45096,48 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią ok XX%
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: ilość obrazów: 22

Opis:
1X odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2017-04-10

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 173 474,96 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 812,17 USD

15 399,89 EUR

 794,10 GBP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Powierzchnia działki:
31 a
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2008-01
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Jacek: UMK
Kwota:196 069,86 PLN

Opis:
Jacek: UJ
Kwota:167 591,96 PLN

Opis:
Jacek: PiW Sp. z o.o.
Kwota: 825 PLN

Opis:
Jacek: KiAKAD
Kwota:173 588,43

Opis:
Jacek: ZUS
Kwota:97 858,02 PLN

Opis:
Barbara
Kwota:44 934,48 PLN

Opis:
Barbara
Kwota:153 687,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią ok 33%
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 21

Opis:
13 odznaczeń w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2016-04-16

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 278 029,20 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 795,43 USD

15 395,65 EUR

 794,10 GBP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, kupiony za ok. 70000 PLN, obecny szacunek (prezydenta): ok. 19000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Powierzchnia działki:
31 a
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, druga ma powierzchnię około 31 a, wartość wg rzeczoznawców ~700 zł/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: żona posiada 25% udziałów

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2008-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
prezydent - Krakowska Akademia
Kwota:186 425,57 PLN

Opis:
prezydent - INP PAN
Kwota: 988 PLN

Opis:
prezydent - UJ
Kwota:94 524,29 PLN

Opis:
prezydent - UMK
Kwota:159 184,87 PLN

Opis:
żona - Krakowska Akademia
Kwota:153 813 PLN

Opis:
żona - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Kwota:3 600 PLN

Opis:
żona - ZUS
Kwota:44 457,48 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: Pracuje w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii. Wynagrodzenia identyczne jak w latach poprzednich

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
350
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność ok. 33% z Krakowską Akademią
Inne mienie:
Opis:
obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis:
13 odznaczeń wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2015-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 284 491,89 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 794,01 USD

15 395,29 EUR

 794,10 GBP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kupiłem za ok. 70000 PLN, obecnie sądzę, że ok. 19000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Powierzchnia działki:
31 a
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2008-01
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UMK
Kwota:146 901,12 PLN

Opis:
UJ
Kwota:123 106,07 PLN

Opis:
Krakowska Akademia
Kwota:166 070,28 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: Pracuję w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii . Wynagrodzenia mamy identyczne jak w latach poprzednich, mieszkanie nie jest wynajmowane

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
350
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis:
13 odznaczeń w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2015-01-02

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 272 167,08 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 788,47 USD

15 393,53 EUR

 794,10 GBP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36 m2
Wartość:19 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kupiłem za ok. 70000 PLN, obecnie sądzę, że ok. 19000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dwie działki
Powierzchnia działki:
31 a
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na jednej stoi dom wymieniony w pkt I, wartość wg rzeczoznawcy ~700 zł/m2

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2008-01
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UMK
Kwota:120 000 PLN

Opis:
UJ
Kwota:70 000 PLN

Opis:
Krakowska Akademia
Kwota:140 000 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: Pracuję w UJ, UMK, Krakowskiej Akademii. Żona ma emeryturę i pracuje w Krakowskiej Akademii . Wynagrodzenia mamy identyczne jak w latach poprzednich, mieszkanie nie jest wynajmowane. Obliczenia własne wobec oczywistego braku PIT za rok bieżący, dlatego też podane w przybliżeniu

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
350
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność z Krakowską Akademią
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis:
13 odznaczeń w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2014-09-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 357 405,42 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 766,20 USD

15 385,04 EUR

 794,10 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AEGON - fundusz
Pełna kwota:83 785,66 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 2,5 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36 m2
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działki
Powierzchnia działki:
31 a
Wartość:700 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Uwagi: Wystąpienie z fundacji

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"
Rodzaj:
Fundacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UMK
Kwota:158 512,52 PLN

Opis:
UJ
Kwota:95 009,53 PLN

Opis:
Krak Akademia
Kwota:185 760,93 PLN

Opis:
Wynajem mieszkań
Kwota:10 900 PLN

Opis:
Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:169 107PLN

Opis:
Emerytura żony
Kwota:49 591,24 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
350
Rok produkcji:
2011
Uwagi: współwłasność w 50%
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis:
11 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2014-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 262 831,81 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 733,01 USD

15 372,38 EUR

 794,10 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AEGON - fundusz
Pełna kwota:74 529,17 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działki
Powierzchnia działki:
31 a
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Rodzaj:
Fundacja
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"
Rodzaj:
Fundacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:192 764,16 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota:85 985,19 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota:160 131,40 PLN

Opis:
Wynajem mieszkań
Kwota:17 400 PLN

Opis:
Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:169 207 PLN

Opis:
Emerytura żony
Kwota:42 043,04 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
350
Rok produkcji:
2011
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 20

Opis:
11 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2013-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 516 720,03 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 699,67 USD

15 359,42 EUR

 794,10 GBP

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działki
Powierzchnia działki:
35 a
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Rodzaj:
Fundacja
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"
Rodzaj:
Fundacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:212 539,07 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota:89 875,48 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota:165 329,19 PLN

Opis:
Wynajem mieszkań
Kwota:15 000 PLN

Opis:
Działalność wykonywana osobiście
Kwota:4 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Lexus
Model:
350
Rok produkcji:
2011
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 18

Opis:
11 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2012-11-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):666 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 569 USD

15 340 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota:56 000 PLN

Nazwa:
Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota:120 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działki
Powierzchnia działki:
35 a
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Rodzaj:
Fundacja
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"
Rodzaj:
Fundacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:210 698,35 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota:112 625,66 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota:164 079,37 PLN

Opis:
Stosunek pracy żony: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:175 356,57 PLN

Opis:
Emerytura żony
Kwota:39 795,14 PLN

Opis:
Wynajem mieszkań
Kwota:15 000 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Wyższa Szkoła Turystyki w Suchej Beskidzkiej
Kwota: 830 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Kwota: 421,20 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kwota: 130,37 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 18

Opis:
7 odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2011-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):665 782,89 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 569 USD

15 340 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota:56 560,72 PLN

Nazwa:
Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota:120 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działki
Powierzchnia działki:
35 a
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Rodzaj:
Fundacja
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"
Rodzaj:
Fundacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy: krakowska Akademia
Kwota:194 795,35 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota:128 133,34 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota:157 072,42 PLN

Opis:
Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota:160 510 PLN

Opis:
Emerytura żony
Kwota:18 000 PLN

Opis:
Wynajem mieszkań
Kwota:14 000 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Wyższa Szkoła Turystyki w Suchej Beskidzkiej
Kwota:1 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 18

Opis:
VI odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2011-01-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):578 769,74 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 642,57 USD

15 334 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota:50 000 PLN

Nazwa:
Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota:120 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działki
Powierzchnia działki:
35 a
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Rodzaj:
Fundacja
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"
Rodzaj:
Fundacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:89 000 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota:46 130 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota:108 801,99 PLN

Opis:
Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota:72 000 PLN

Opis:
Emerytura żony
Kwota:20 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 17

Opis:
VI odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2010-09-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Majchrowski
Data i miejsce urodzenia:
1947-01-13 Sosnowiec
Zatrudnienie:Prezydent miasta Krakowa
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):499 655 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
41 605,55 USD

16 313 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz ubezpieczeniowy
Pełna kwota:50 050 PLN

Nazwa:
Certyfikaty depozytowe
Pełna kwota:120 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
647 m2
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Dom ubezpieczony na 1 mln PLN.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
70 m2
Wartość:140 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Wartość i powierzchnia dotyczą 2 mieszkań.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działki
Powierzchnia działki:
35 a
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność
Uwagi: Powierzchnia i wartość dotyczy dwóch działek wraz z drogą dojazdową.

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Uwagi: Żona posiada 25% udziałów.

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
styczeń 2008
Uwagi: Żona jest członkiem Zarządu w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym.

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Uniwersytetu Ekonomicznego
Rodzaj:
Fundacja
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego "Na ratunek"
Rodzaj:
Fundacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Wynajem mieszkań
Kwota:15 000 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kwota:207 368 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Uniwersytet Jagielloński
Kwota:91 699 PLN

Opis:
Stosunek pracy: Urząd Miasta Krakowa
Kwota:161 242 PLN

Opis:
Stosunek pracy żony: krakowska Akademia
Kwota:159 398 PLN

Opis:
Stosunek pracy żony: Uniwersytet Jagielloński
Kwota:1 641 PLN

Opis:
Emerytura żony
Kwota:33 648 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
206
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Opis:
Obrazy
Uwagi: Ilość obrazów: 16

Opis:
V odznaczeń i odznak wchodzących w skład kolekcji

Podpis

Miejscowość:
Kraków
Data:
2010-04-26

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.